Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
Η εποχή
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστερας-Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 . Ap. 4. 1354-2 €
τετελεσμένες εξαγγελίες
Τώρα, τι θα γίνουμε
ησηδιρά μας χωρίς σκουπίδια;
αγροτεζ.EA-..
Η ενημέρωση στη δική μας
πολυφωνική αριστερά
ongeoua Της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πατη
oiun, ya Τα δικά μας Meou .tA.1.
oiwana Της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ηατη.
Για ορισμένους ήταν μια κάποια λύση
Απορρίμματα και απορίες
TO ΣΔΙΤ Πελο10wrocu oca. 1 @
Τα συνδικάτα μόνο μπορούν
va σταματήσουν τον Μακρόν
ανδικαλιστη της CGT esA-11
στην καθαριότητα δεν αηοκάλυναν μόνο
τα οκτπασμένα από τους σωρούς τους
Ιοδοστρί ματα και ned0δρόμια. Ανέδειξαν
100οτρα ματα και ndo popaa. Aviiul
atteos1ατικής αντιπολίτευ°ης, Που, μετά
το κλείσιμο της αξιολόγησης, δεν έχει
βρει μια πειστική στρατηγική στόχευ on.
καθώς είχε επενδύσει όλα της τα λεφτά
0,nr συλλογική μνήμη κρατά
0,τι η συλλογική μνήμη κρατά
ZuegVTEUEn Του Ναπολέοντα rtepναλίδη με agoan Το βιβλίο του
στηνα είχε revou eanp ανης
Για vu Ka.λύΨΕΙ αυτό το Krvo, φαίνεται
Πως επιλέγει την mo επικίνδυνη και
ανεύθυνη λύση: την τεχνητή, ως τα άκρα.
όξυνοη κάθε σύγκρουοης nou μηορεί να
Peropra της Τζέλας Αλ.πράντη
na TONED ουατημα κοινωνικής
amitrpo την πολιτική φθορά της
Οπως φαίνετα, στο e portato ΠΑαίου
Τα σκουπίδια έφυγαν
ο αγώνας συνεχίζεται
αιχμής", ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν
τα ζητήματα της "ασφάλειας* και της
καθημερινότητας Kiav uri b έοουμε
ότι στα ζητήματα της καθημερινότητας
υτιάρχει ο κίνδυνος να βράθεί αντιμέτιοπη
με δυσάρεστες Εκπλήξεις, όπως στην
περίπτοοοη της «Κρίσης Τουν σκουιιιδ inn,
τότε τα ητήματα της ασφάλειας (ή tns
ηρόκλησης too aso0ηματος av aoy άλεως
στους πολίτες) ενδέχεται να καταλάβουν
επικίνδυνα Περίο"τη θέση στην ατζέντα
της αξιωματικής αντιηολίτευσης όΠως
φάνηκε και σΤην ttEpima ση της
καιροοκ ntia ς στάσης η ΝΔ στο Οέμα
της σ γκέντρωσης της ΠΟΑΣΥ στην
πλατεία Εξαρχείων, mou dyy4 ta όρια
τακτικισμό δεν μηορεί νυ είναι άλλη am
την άμεση και οοβαρή ενααχόληση με
υπαρκτά προβλήματα. noon
Μπροστά σε ένα τέτοιο cvacXoprvo,
un ρχεικίνδονος να napadu p ei και η
κυ ep ηση οτ μία τεχνητη προκληση
moAt τικών επεισοδιον σε βάρος και της
ομαλής noAntikik back a ai ai tut
πραγματικαν avayuiv των λαϊκών
τάξειον. Η aroivm0ή της σε έναν τέτοιο
np0οφέρει εύφορο έδαφος για
και οσκοτική tipetuet on, Kikem
nou und ρεί να ενο moeci ora to to
neso, δεν ea eivu avexp taero ané
τη ΝΔ και να ouppeposta nou
και τη
δημοκρατία
Αννέτα Καββαδία
Η απαξίωση του συνδικαλισμού
εν συμφερει κανεναν
Παντελής Κυπριανός:
Η κυβέρνηση έχει, για πρώτη
φορά, χρόνο να κυβερνήσει
ώνουμε όλοε τα τελευταία χρόνια μυα καλη)trT οση της ΠΟΤητας του Πολιτικού λόγου, που) εκπέμηουν τα
Σταμάτης Βαρδαρός:
Στέφανο Ροντοτά:
Φορος τιμής στον ιταλό
αριστερό διανοούμενο
σης. Μεί κάθε όριο δημο ημιερχε
uttrndici καθε οριο οημοσιογκαι
UTtEpf1εί κάθε όριο δημοσ0Ypaφικής
Το σχέδιό μας μεροληπτεί
υπέρ Του δημοσίου
σκηση κριτικής έστω και έντοτέναντι στα αρνητικά του παρανόμενου κυβερνητικού έργου, ή
Η ΓΙΟΡΤΗ
Σ «ΕΠΟΧΗΣ»
λι τικές διαφορες υον επιλογών
μιας αριστερής άρα εξ op1σμού
ροτερης Αραμιβερ μού
Η "Εποχή" σας θυμίζει από τώρα και σας προσκαλε
κής διαχείρισης και μιας νεολελεύθερης
paia ; Πρότασης. Πρόκειται για
μια, δια της δοοτρέβλοασης
της an00ιώτησης, κριτική μηδε
στο καθιερωμένο ραντεβού-γιορτή Τη
για το καλοκαίρι στον κήπο των
Αρχαιολόγων, στο Θησείο, την Τετάρτη
19 Ιουλίου, στις 9 μ.μ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2