Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Άρθρο:Recognized text:
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ
χυδαία απαξίωση θεσμών και Δικαιοσ vns
Σε άκρως ολισορό δρόμο παραμένει η κυβέρνηση, καθώς με άγαρμινο και αποτυχημένο τρόπο, η-Πρώτη Φορά
Αριστερά. ouvexRc να προσπαθεί να "Yovat oca. Την ανεξαρτησία της Δ κα οσύνης. Τους eco ους και το econo
οπλοστάσιο της χώρας, αλλά και όλα τα πολιτειακά και η λτικά "or apa-nou δορ νουν μι ευρωπακή ο YX00
νη δυτική Δημοκρατία από καθεστώτα τύπου Μαδούρο. Κι αν κάτι αναδείχθηκε προχοές για μια ακόμη φορά, εί.
va, ότι συμπεριφορές όπως εκείνη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη, εν e vanpoown ec.
τυχα ες Ο ΠρωθυπουΟΥός κάλι e anolut ως τον υπουργό του, κατέστησε σαφές η ς και ο ίδιος txeto oc.5
ΤΟ ΑΡΘΡΟ :0
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΊΜΗΣ
AR OYMOY 531
02/07/2017
ΑΘΑΝ. X. ΠΑΠΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γιατί να napa!τηθεί ο Toinpas;
ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΗ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΑΝΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΕΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΕΚΙΝΟΥΝ Η ΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΠΑΤΑΛΗ, ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ, ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΊΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
Υή της λαϊκής εντολής Που δοθηκε τον
του τρίτου Μημον ου.. σελ 8
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΑΤΕΨΗ
ουν την Ποσοτική
χαλάρωση από το 2015!
Ανδεν κάνω Τους τελευταίους (end
μανά) ηρωκούς μήνες, όλο κυβερ.
ώστε η and?οση του Eurogoup va ti.
νοι τέτοια που θα επτρέψει στο ΔΝΤ να
προχορήσα σε θετική έκθεση-σει 10
ATHE BEPOYTHE
Happy birthday Capital
Capital Controls. Happy Birthday! Στα
δυο αυτά χρόν αμεταχρήματα των no.
του κράτους-Οι 906.000..-σελ 7
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ
Σοσιαλισμός έναντ
Κομμουνισμού
OK.Μαρξ και ο Φρ. Ένγκελς, anlar
βάνονται τον οοολυσμό ως κατώτερη
Αδιόρθωτοι
και αμετανοητοι
σμός ουδέποτε ου οδομήθημε-nos τις
Τιτάνες προπάθος των λαών. Η μέχρι
τώρα apepoypapa μου για τα dpopa
Πολιτικά ουστήματα, εηβάλλα . σελ.25
o.ntawa..σε. 25
ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΑΗΠΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΤΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕΝ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΥΗΜΕΡΊΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΕΊΤΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
μέσω Στρασβούργου
τακτική τανομε τα όητωνυπουργων
και του no e n υργού εξυπη erei
καιταρο operlowa K reate
ο ά κ τρα του Me o ou Mo iou
Οτε va Ta Tonon ael» τους ψηφοΥ ήςηττος όταν epa η dpa a
avo ou α κωνυς. Μονο nou o a
and Tauerauerr Ola opa, τα
on a και écov our xoxor ος
θα nnou ουν από όλη την υπόλο,
νώντων με την μεΥΟΑση του
viv τον με την με eeu
ση του Δημο
po λογικόςεπ ορος προκειμ
τοτερατώδες eu, ie δύο κουβΟ
και παράλληλα δύο νμκά oumbar:
το ελληνικό δίκαιο και ο ολουκός νό,
μος, η οορία ουσκά προοτα για roou ηκυβερνηση τουΣΥΡΙΖΑ ομοpe vas rrpe utgdcono.
αλλα και την na uote on corp ria
και πρακτική της σελ 4
ο ου κα ως για την κ Ονηση της
-no τη Φορά Αριστερο" η λύση
για όος τις ooeevoos evou o. rpo
αλή ex B a ως δεν πρόκεται για
για όλες τις οοο οος eva onpo
oweg Bepoia ς, δεν πρόκεται
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Μηδενική ανοχή και εγκληματικότητα
Ο ο μεγαλύτερος e σμ ς a un p ea στην cyc
aren τίτης τόοοηδημο ρατία θα un Bae f
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
Η θρησκευτικότητα του Παηαδιαμάντη
Περ οδικό Εσπα Χριστου ε α 1941. Eo o
στο Αλεξανδρο nanourmrp ponudo εαυτό Εορωέ ano
ημα του Σκελιανού,στην apO.ωςαρχή cnivou στον
ΣΤΥΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ
Τοφιλότιμο του ΑντετοκούνμΠΟ
ατ κότητα και τη α ο
a ana oop laa θαδιοpo tu r ό ο ο μα
σελ. 24
φνίες με χορηγούς και ομιλίες nou eu
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Πώ sn Ελλάδα αδιαφορεί γιατην άμυνά tns
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ
Η «nonavoutoos» ή otinoto»; . Διέλυσαν την ΟΛΜΕ
θα διαλύσουν και το σχολείο;
μι ο νεροδεία nol νούκα όχ ae
tow περ odcia noin [email protected]