Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 -ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26833 ΕΤΟΣ 88ον
92-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
«Ψαλίδι» στην πρόβλεψη για την
Γ. Στουρνάρα
ανάπτυ η από την ΤτΕ
Τι αναφέρει η έκθεση της για τη Νομισματι κή Πολιτική
10ιωτικοποιησεις n
επομενη Προκηηση
της οικονομίας»
αθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δεύτε
ρης αξιολόγησης χαι στη συνακόλουθη έ
ξαρση της αβεβαιότητας, η οποία προκά
λεσε σημαντική μείωση των επενδύσεων.
Αυτό, σε συνδυασμό με τη μεγ
της φορολογικής επιβάρυνσης, αποδυνά
μωσε την αρχι
μοσιονομική προσαρμογή έχει πρακτικά
θρωτικές αλλαγές που θα
ιστ ικότητα και στην αν
πιση των μη εξυπηρέτούμενων δανείων
ανέφερε ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος, Γ. Στον!νάρας, παρ
στον 110)εδρο της
αδίδοντας
ναπτυξη παραμενουν ευοιωνες, εφοσον ομως συνεχιστει απροσχοπτα η εφαρμογη
Ο x. Στουρνάρας αναφέρθηκε στις συν
θήχες που έχουν βελτιωθεί σημαντικά με
τά το κλείσιμο της συμφωνίας και την α
ubu /.iput,
ντικό ρόλο στην αν
1 θετιχες οιχονομιχες χαι πο
Ενωση
Στο δημοσιονομικό πεδίο η Τράπεζα
της Ελλάδος εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης το δημο
σαν όλες τις δύσκολες προϋποθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η αξιολό
πως τα δύσκολα βρίσκονται
o 1,6% από 2,5% κατέβασε για το
2017 τον πήχη ανάπτυξης η "Τράπεζα της
Ελλάδος. Στην Εκθεση για τη Νομισμα
ική Πολιτική που δόθηκε σήμερα (σ.σ.
Πα!ασκευή) στη δημοσιότητα, η ΤτΕ ε
υ προγράμ
δ' τρίμηνο. Το α!νητικό μεταφερόμενο
αποτέλεσμα από το τελευτ
Μικροτερη η
αΠοσταση στα
του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, τα νέα δεδομέ
του 2016 αποδυναμώνει την πρόβλεψη α
νάπτυξης για το 2017από 2,5% σε 1,6%
ύμφωνα
υποχώρησης της αναπτυξιακής δυναμικής
τραπεζικό σύστημα, ιδίως
- 2 spreads ελληνικων
και ευρωΠαικων
ετικα μηνυματα Υια την πορεια των επενδυσεων,
των εςανωνων και του τουρισμου μετέφερε 0
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών
ι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων
ου ελληνικού δημοσίου συνέχισαν την
σημαντική όνυτή την εβδομάδα,
ωντονηράτιζών ομολόγων την Ενροζώτης απόδοσής τους από τους αντίστοι
ην αισιοδοξία του για την πορεία
Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας
διαίτερα το επόμενο διάστημα. Σε αυτό το
πλαίσιο, χαραχτήρισε ως κρίσιμο χαταλύ
των επενδύσεων, των εξαγωγ
τέρω διευκόλυνση των εχσχυση της εξωστρέφειας συμπεριέλαβε
τη την περαι
ν, αλλάκαι για την προώθηση
ι τη συγχροτηση επιχειρη ματιχων συμ
βουλίων, με στόχο να φέρουν σε επικοινωρχονται
ευρωπαϊκών ζητημάτων, εξέφρασε ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώ07ος
Κατρούγκαλος κατά την τακτική ενημέ
ωση των διπ ωματικων συντακτων,
στην οποια σχιαγράφησε τα αποτε eσματα, τις εξελίξεις και τις προτέραιοτητες της εξωτε!ικής πολιτικής στους
δίωξη της λόγους
χους γερμανικούς τίτλους (spread) κάτω
χερδοφορ
της οικονομιας της χωρας»
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg
η απόδοση των 10ετών ελληνικών ο
ια και το ιραν, συγχροτηθήχαν επιχειρη
ματικά συμβούλια σε ιδιαί
σης, η εξασφαλιση του συντονισμου της
ιαμορφωνότα
σ.σ. Παρασκευή) το πρωί στο ΕΑΑΑ
γραμματειας
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων μματειας
Μικρη πτωση του πληθωρισμου στην
γραμματέα της, Γιώργου Τσίπρα για τον
συντονισμό χαι
μπλεκόμενων θεσμικών παραγόντων, Χρα
Ευρωζωνη
ανα τομεα, ξεκινωντας απο τα θεματα
οιχονομικής διπλωματίας, ο Χ.Καια
χων χαι ιουτιχυον, για την ενισχυση της
εξωστρέφειας της χώρας. Υπενθύμισε ότι
η επιτροπή συνέργειας για την οχονομική
διπλωματία συνεδρίασε για πρωτη φορά
στις 13 Ιουνιου με τη συμμετοχη όλων των
φορέων-χαι του ιδιωτικού τομέα-πο
μεταξύ άλλων, ο ΣΕΒ,
της αβεβαιότητας με την ολοκλήρωση της
ετήσιος πληθω!ισμός στην Ευρωζώνη μειώθηκ
τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ε10ωπαϊκή Στατιστικη Υπηρεσία
(Eurostat). Ωστόσο, ο δομικός πληθωQ1σμός . που δεν πεQ1λαμβάνει τις τιμές των νοπων τροφιμων και της ενέQγειας αυξηθηκε αναχουφιζοντας την Ευρωπαικη Κεντοχή
Τοάπεζα που αναμένει μείωση των τιμών καταναλωτή τους επόμενους μήνες λόγω των
πως τα πρώτα μηνύματα είναι θετικά. Εν
αγωγιχο π
θηχαν χατά 1
χαμηλών τιμών τ
ο Πανελλήνιος
δεσμος χτινάχθηκαν
Ο δομικός πληθυ)ρισμός αυξήθηκε στο 1,2% από 1% τον Μάιο, καθώς ε
αγωγέων

Τελευταία νέα από την εφημερίδα