Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
TME 1.20
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1886
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Οι μεγάλες υπογραφές
της «Αχαΐα Κλάους»
κάνουν για τον Κορν ακο
κοι βλες οπό 27 έυις 150ε
: ΚΥΡΙΑΚΗ
Μέρα Υιαδιάβασμα!
101opioc mc Πάτρας.
-19-30
MENAMOIKA
Ζουν το όνειρο TOUC!
ΑΥΧΟΛΕΣ
01 Προβλέψεις
yia tn
διαμόρφωση
των βάσεων
στις σχολές
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
B. EmP0nOYAOT
EBINA ΠΑΛΑΙΟΑΝΝΟΥ
κι όλοι νιώθουν δυ a
Στάθηκαν όρ ho μέ0a οε δύσκολες ουν κες Αλλο tono av κοντέρ αλλοι β tnouv βαθρο, abai ami ουν σιό ο
ndu, anotatoe δοκιμασία Yna touK ίδιους και touc δικούς tour avepinou
Axala. En3οφολάς κάθε cxtipron Yaa υς βάσεις. Προς το Παρόν.
on μιας φο 4
ς npootad elGC
4-5, APePO 2
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΣΧΕΔΙΟ!
Η Ελενα Κουντουρά σοο
Αναπτυξιακό Συνέδριο
«H», 14-15 louliou. ΣΧΟ.
χος tnc συνεδρίας για qOV
°Παλαμάς
γεννιέται
και πάλι
Euywonn pand too Mpo
14-15 Ιουλίου. Σο.
όλων tur δυνάμεων mc
A. Ελλάδος ndwooc ένα
ΓΙΑ ΠΟΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΞΙΖΕΙ
ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ;
IK Πόλης,
Προσεγίσεις, αποκλίσεις και ρήγματα
ροσεΥΥισεις, αΠΟΚΛίσεις και ρηγματα
Τα κεράσματα
χεται ως σκηνοθέτης κα.
οννοοουν Αννα Δ
νήσεις tou.
Καλοκαιρινές odeor
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
loxuouv dus
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ποιότητα & Οικονομία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα