Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
χανε το
double η αεροπορικη κ νηση απο 1 ερμανια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A Φ. 5000 Παρασκευή 30.06.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
J&P ABAE:
ΕΛΑΙΣ Unilever
Κοντομηνάς
Ανύπαρκτο το σύστημα
κοινωνικής α
>>> TEA.
ωρεί η Ηρώ Αθανασίου
ενεργειακά
ΕΟΚΑ: Παράταση για
Στην ανάληψη ενεργειακών
Εργων στο εξυτοκό, στις
ιδιωτικοποιήσεις που συνοδεύονται από μe_άλο Χατασ.
ωρίμανση του χαρτοφυ
λακίου συμβάσεων
αχώρησης, ελπίζει η
διοίκηση του ομίλου J&P
ΑΒΑΞ +1,33% ABAE ώστε
αντιμετωπίσει την ανομ
βρία δημοσίων έργων στην
ελληνική αγορά
xeTumao ned ei ingl τις αναπηρικες συνταξεις
ταχτιχής γενικής συνέλευ
λος του ου(λου Κώστας Κου
2016 Ο χατασχευασαχός
κλάδος παρουσίασε άνοδο
to who ep
Πράσινο φως» από Bundestag
στην εκταμίευση τηςδό
στα οικο
μο οργαν Χώντας η πορ α
ίδιος θεωρεί τους η πορεία
Με τη σημερινή συνεδρίαση της
Σόιμπλε κατηγιοήθηχε από
οποία 0LTeou,θούμενες ιδιοτικοποιήσεις θα TQ0Xogn
σουν στη φάση υλοποίηση
ετιτρο της Προϋπολογισμού της
Βουλής, η l'eQμανία é&οσε πΟ,
τους βουλευπ ς on υτοφεύγειτη
δημόσια συίτηση για τον όλο
σινο φως στην ΕΧ ταμίευση της
επόμενης δόσης προς την Ελλάτου Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) στο ελληνικό
σιών, από τις μεταουθησεις
eeve Ψηφοφορία επί του θεματος, απλιος η eTATQ0πή éλαβε
υπόγη την e|σιΥηση του υπουογείου Οικονομιχών, το οποίο
τει την αλήθεια στον γο?μανικό
λαό. Δηλαδή ότι το ΔΝΤ oev
συμμετέχει οιχο νομιχά στο
στον τομέα των παραχ (oprl
σεων με αναμενόμενα €σοδα
1,25 δια την teo000 2017
ΤΟόγράμμα, επειδή
και ότι, 0α
6 μήνες παρατείνεται η οταβολή αναπηρικών συντά.
ξεων που έληξαν, εφόσον ακόμη δεν έχει εκδοθεί νέα από pαφορά η διάτα η που προυιτυ
να Χατατεθεί στη Βουλή. Τί αχύει για τα λουτά αναπηουα
ελληνικό ποόγράμμα, e teibi
edogel ότι το ελληνικό χοος
oev είναι βιώσιμο
ΤΟΕπει να γίνει, π
Αντιχοούοντας αυτές τις χατηγορίες, ο Βόλ4 recevrx Σόιμπλε
αση από το ΚΕΠΑ. Ποιους
TArea τα xome1α του δανειολοντικών μερισμ
άτυν 400 |χού ποογράμματος. Ο λόγος πρέπει να
που δεν tyive Ψ No4οοία είναι
ότι καμία από τις ΚΟ δεν είχε
προηγουμένως
xeήση ιδιαίτερά συντήρη
τικών συντελεστών τρο
εξόφληση Κατά τον χ κάποια ένσταση στην Εκταμίευ ΔΝΤ θα συμμετάσχει τελικά και γειου Ε γασιας ναχαταε- τα Κεντρα Πιστοπουησης
Κουβαρά
διατυπώσει εξέ40ασε την πεποίθηση ότι το Την πρόθεση του u'πουο- ΕΧδοθεί νέα απόφαση από
"θα 11g' όλα αυτά όπως μεταδίδει
δώσουν σημανυχές υπε- η Deutsche Welle, οι βουλευτές
ρα ίες που δενείνυδ υνατόν τον Σοσιαλδημοκοιτον, του
να αποτυπωθούν στις δημο- |κόμματος της Αυστεράς Ζαι
των Πράσίνωνα ιοποίησαν την
ευχαιρία να επιτεθούν στον
οικονομικά στο ελληνικό,gorpαμμα. Η επ xeq0λής του ΔΝΤ
Κριστίν Λα napr έχει υποσχεθεί ότε θα καταθέσει σχετική
προταση στο Συμβούλιο του
Ταμείου. Δεν υπάΟχει χαμία
αμφιβολία, τόνισε ο κ. Σόιμπλε,
τος όπως χαι στο παρελθόν, η
απόφαση του Συμβουλίου θα
είναι θeTuen.
σει άμεσα, διάταξη με την Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), προβ
οποία θα δίνεται παοεταση λέπει υπουργική απόφαση
για 6 μήνες, σας αναπηριχές που υπογράφει ο υφυποσυντάξεις τον οποίων η υγός Εργασίας Τ. Πετρόπρο λεπομενη υάρχεια πουλος.
έληξε, χωρίς ακόμη να έχει
τενδύσεις
παραβρέθηxe στη συνεδρίαση,
Σύμφωνα με συμμετ€χοντες, ο x.