Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
www.e-aggelia-gr
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 819,72 μονάδες
Πτώση 0,35%
Εφικτή η πρόσβαση
στις αγορές και χωρίς
το QE
ΕΝ ΜΕΣΟ ΚΑΥΣΩΝΑ
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ-ΤΣΙΠΡΑΣ
Μονόδρομος η επανάκτηση
της εμπιστοσυνης των αγορων
για κέρδη
Μέτρα προστασίας
από τον καύσωνα για
τις ευπαθείς ομάδες
Η Ελλάδα ea Βρε. ανοραστές να
τα ομολογά της αν επιχειρησει έξο60 στις ανορές, σημειώ νεί σε ονολυση του το npaKlop(io
Bloomberg
λεξοον τα ομόλογα οανα της Αρ.
yevmvriS. Ιότε δεν θα είναι δύσκολο va 6pezn Ελλάδα αγοραστές νια
«ΕΗΜΕΡΑ ΚΛΗΡΩΝΕΙ»
[ΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΚΑ
φαλής σταθερού E100δηματος την
Danske Bank, npoeeovvos
pnopei Kan0101 επενδυτές ακόμη
anske Bank nio οδιίματος στην
ανησυχούν για το χρέος ms Ελ
λάδας αλλά η znman νια anolioλόδας[email protected]
χθούν toes νέους Ελληνικούς tithoug, mapou η Χώρα δεν συμμετέ.
ΝΖΙ στο Πρόγραμμα nooon.cng xo
υποψηφιων Των(Πανελλαοικων
λάρωσης της ΕΚΤ
Σ10 δημοσίευμά tou to
Κάτω από 400 ευρώ
ο μέσος μισθός για
μερική απασχόληση
ξετασεών
του διαχειρισηί χαρτοφυλακίου
BlueBay Asset Management,
Mark Dowding, o onoios αναφέ.
gin, Dowding, ο αισιόδοξο
Env Ελλάδα το τελευταίο χρόνο
Ο λονικός