Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 29.06.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Νέα θετική αναφορά στον ελληνικό τονοισμό από τον γερμανικό Τύπο
Νέος πρόεδ00S του ΣΕΜΑ Γιάννης Ξη00γιαννόπουλος
Όλες οι εκχρεμότητες για τους επόμενους μήνες
Ποια ειναι τα επομενα μέτωπα για άνοιγμα των αγορών
Τις επόμενες μέρες η υπουργική απόφαση για την
XWQ.Χάτική λειτουργία των καταστημάτων σε
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Στο προσκήνιο ξανά η αγορά μπίρας, το γάλα και
οι δημόσιες συμβάσεις. Ολες οι εκκρεμότητες για
τους επόμενους μήνες
Ποιες εταιρίες
βρίσκονται στην
αφετηοια για
ΔΕΣΦΑ
αναμένεται να
την από*τηση του 66% του
ΔΕΣΦΑ, καθώς χυβεονητικές
πηγές μιλούν για έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η υιοθετηση τον συστάσεων του ΟΟΣΑ που éΧουνχατατεθεί με τη μοργή τον γνοοστόν εργαλειοθηκών (σ.σ. I, II χαι
| | )%αδώς και η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματι ού πΕαβάλλοντος, τόσο στο πλαίσιο της
ώρυσης των επιχειρήσεων, όσο και σ' αυτό της λειτουργίας
τους, αποτελούν τα βασιχάνέα ποοαπα τούμενα που θέτει η
Κομισιόν για το επόμενο διάστημα στο υπουργείο OLXOνηλ
«Αέρα» για την υλοποιηση
επενδυτικών σχεδίων δίνει
τροπολογία
Euro2day.gr, η μάχη για την
πώληση του πλειοψηφ 20ού
παχέτου των μετοχών του
Διαχειαστή αναμένεται να
δοθεί από δύο πλευρές. Από τη
μία 0α είναι, όπως ανα4eeovv
πηγές της υβέρνησης, ο
Ιταλός Διαχει?ιστής Snam και
από την άλλη, ουνό σχήμα των
αντίστοιχων εταιμαύν του Βελ.
riou FluxyS Hau της Ολλανδία
Gasunie. Μάλιστα 0e0ούν ότι
οι Ιταλοί, οι οποίοι σημειοτέον
ειχαν συμμετάσχει χαι στην
Citi: Απίθανη η πλήρης έξοδος της Αθήνας στις αγορές
πουν το καλο αίοι του 2018
11 iunie, d. 0ποία σημευντέον
|οοηγούμενη αποτεφα αποτην
| | μέσω της αποχτησης ποσοστού
ατικοποίησης του ΔΕΣΦΑ
Παράταση χαι δυνατότητα τοο τοποίησης των tmev
δυτιχών σχεδίων παρέχει τοοπολογία που χατέθεσε το
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε ποιες ποπτώσεις μπορεί το 4υακό on οκονομκω αντιχείμενο
της επένδυσης να μειο)0eceug ncu 50%.Tetpάμηνη παράταση για την απόδειξη υλοποιησης του 50% του 4υσκού
ή οικονομικού τους ανυχειμένου λαμβάνουν όσα erev
δυτιχά σχέδια Εχουν ταχθεί στα κίνητρα του αναπυξιακού νόμου 3299/2004.Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές
mou Εχουν υπαχθεί στους παλουότερους αναπτυξιακούς
(3299/2004 και 3908,2011) μπορούν να τοοποποιήσουν το
επενδυτικό σχέδιο μειώνοντας την πα?αγυγχή δυναμιχότητα της μονάδας ακόμη και έως 50%, με ανάλογη
της SOCAR, θα συμμετέχουν
πολύ δυνατά.
Πο ανή θΕΜΟεί η Citi μια Citi σημειώνει Ο Χεν pοδοχιμαστική» €ξ000 της ικός τρωτεζίτης επανέλαβε
Ελλάδας στις αγορές στο τι XoQlg πρόσθετΕς λεπτο
άμεσο μελλον, σημειώνοντας μέρειες για τα μέτα ελίφ
ονσης του χρέους (om που
ο owoc θε0QeC τβανο να
συμφωνηθε(.TOUC επόμενους
μήνες), η ΕΚΤ δεν 0α μπ00.
εί να αγοράσει ελληνικά
ομόλογα στο πλαίσιο του
προγράμματος οσοτικής
χαλάρισης.
Στους υποψήφιους μνηστήρες
του ΔΕΣΦΑ, φέρεται χαι ο
Διαχειριστής της Ρουμανίας
Transgas, στελέχη της οποίας
πον από μήνες φεροντυυ να
είχαν συναντηθεί και με τη
διο(χηση των ΕΛ.ΠΕ. Σημειοτέον ότι το ποσοστό του 60%
που Pratiei TQog πώληση ανή.
cet Η ατά 35% στα Ελληνικά
Πετρέλαια ΕΛΠΕ +0,63% HX1
πλήρης πρόσβαση σης α γορές πουν τοκαλοχαιρι του
2018 που ολοκλήρώνετα, το
τράγραμμα παραμένει ατοανη.
Σχολιάζοντας τις χθεσινές
δηλώσεις του επιχεφαλής
της ΕΚΤ Μάριο Ντράηκ, η
το υπόλοιπο 31% στο ΤΑΙΠΕΔ.