Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
εα μοναοα ΟΛΟΧΛηρωμένης οιαχειρισης απορριμματων στη
εκατ.
>>> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ.:1.00E A.Φ. 4999 Πεμπτη 29.06.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Σταϊκούρας:
>>> TEA.
κυβέρνηση επιβάλλει αυστηρή
δίαιτα στο κοινωνικό κράτος
Η κυβέρνηση κρατά αιχμάλωτους τους
στον aywYo
συμβουλος του αγνογού ΤΑΡ
ανέλαβαν ατό σήμερά 01 Walter
Peeraer και Luca Schieppati
Παρουσιάστηκε τοσύστημα
πιστοποίησηςταν Boutique Hotels
Peeraer που αναλαμβάνει πρό
δρος του TAP elva ο πούνην 012
υθύνων σύμβουλος της βελ-Y1χής
Fluxys, που διαχειρίζεται συστή
ματα μεταφοράς φιουκού
ώρες.
even eixe διατελέσει και στο
παρελθόν μέλος του ΔΣ του
O x. Luca Schieppati ήταν διe
Διαχε1040τή, snam Rete Gas
τον δ.ceKeut[cta. 32.500 χιλ 6δικτύου στη γειτονική
Αναπροσαρμόζονται
Οι συντελεστές στάθμισης για
υπολογισμό της μέσης τιμής
καυσίμων
σύνθεση δύο εταιρ.
ειών στο ΧΑ
Η αναπρόαΟμογή αυτή
Χρινεται απαραιτητη, προ%ειμένου τα στοιχεία που
αφορούν στις πανελλήνιες
μεσοσταθμικές τιμές να
ειναι περισσοτερ) επικαιρα
λαιοειδών έτους 2016, όπως
αυτοί δημοσιοποιήθη
από την Ελληνική Στατιστκή ΑΟΧή στις 13/06/2017
θηχαν
Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη με
σύνθεση δύο εταιρειών
Η αναπροσαρμογή αυτή
κοίνεται απαραίτητη, προχειμένου τα στοιχεία που
αφορούν στις πανελλήνιες
Βασικές ποούπολάσεις ένταξης μίας μονάδας σ ην ηατηγορία «Boutiquc Hotel» αποτελούν : α) το μέγεθος της να
ανέρχεται έως τα 60 δωμάτια και β) να ανηκει σε χατηγοία
3, 4 ή 5 αστέρεν
Η Γενική Γραμματεία ΕμποΑναλυτικά, στην εταιρεία | Q1ουκαι Προστασίας Κατα- μεσοσταθμικές τιμές να
Γαλαξίδι η συμμετοχή της ναλωτή ενημερώνει το χατα- είναι περισσότερο επίαιρα
Ανεμοκάμπτι Συμμετοχών
-κατόπιν δημόσιας πρό
σης-αιξήθηκε στο 87,68% | qo0είς της αγοράς πετρελαιαπό 87,15% προ
Η συναλλαγή πραγματοποι- 03/07/2017, ο υπολογισμός Οι τιμές καυσίμων δημοήθηκε στις 23 Ιουνίου
σιών πιστοποίησης των
ς διαδιχασίας Πιστο- καταλυμάτων ως Boutiquc
Καταλυμάτον Hotels είναι στη διάθεση
ως"Boutique Hotels", ανα- των επαγγελματιών χαι
χοίνωσε το Ξενοδοχειακό σήμερα παρουσιάστηκαν η
Επιμελητήοο της Ελλάδας, διαδιχασίαχαι οι προϋποΒΕ
Ηδη η λειτουργία της ηλεκ- σεις απΟΧτησης του Σήματος
τρονικής πλατηορμας γιατη από τα ξενοδοχεία της
ναλωτικό κοινό χαι τους χαι éyxueα,
αναφέρεται ποίησης tin
οειδών ότι, από τη Δευτέρα
Στο μεταξύ, στον ΑΔΜΗΕ,
το ποσοστό του δημοσίου
cevéexe-του στο 51,12% χαι
της Silchester International
Investors στο 12,94% στις 19
Ιουνίου 2017
τηςπανελλήνιας μέσης σταθμικής τιμής χαυσίμων θα
υπολογίζεται με βάση νέους
συντελεστές στάθμισης, που
τοοκύπτουν από τους όγκοug Χατα
σιεύονται καθημερινά από
το Παρατηρητήριο Τ μών
Υγρν Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
χαι Ποοστασίας Καταναλοecov