Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ:
Τετάρτη 28.06.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Εγκρίθηκε η πρόταση Βενιάμη στην έκτακτη ΓΣ
Επεκτάθηκε η «οικειοθελής συνεισφορά» των εφοπλιστών
Ποιοι είναι οι φόροι που γεμίζουν τα KQατικά ταμεία
11010100001 έδωσαν πλεόνασμα 1.84 10.στο πεντάμηνο
λεόνα- |
Πάνω από τον στόχο το πρωτογενές
σμα στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαϊου. Μειω- επιστ!έφει το
μένες κατά 792 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
οι δαπάνες. Ποιοι είναι οι φοροι που γεμίζουν οι τίτλοι στις ενότητες
τα κρατικα ταμεια.
Στην Αθήνα
κουαρτέτο
0101 ε αι οι
συνείουου του Economist αύριο
και μεθα00ιο στο Λαγονήσι
προδιαγράφουν λίγο-πολύ τα
μην ματα τα οποία αναμένεται
να σταλούν από τους επι
2υμφωνα με τα στοιχεια εκτεΑΕ σης τον κρατιχου λής του xouUQéroo
τροϋπολογισμού, σε τρατοποιημένη ταμειακή βάση,
για την περίοδο Ιανουα&ίου-Μαΐου 2017, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού πeot πολογισμού ύψους 1,242 δισ. ευοώ έναντι ελλείμματος 1.649
δισ. ευρώ το αντίστοχο διάστημα του 2016 χαι στόχου
για Ελλειμμα 2,033 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ 2018-2021 για | σύν),
το αντίστοιχο διάστημα του
Η Ντέλια Βελκουλίσχου (ΔΝΤ)
αύριο το μεσημέΟ αναμένεται
Νέο πογράμμα εγγυησεων
400 εκατ. για μικρομεσαίους
για την λερίοδο Ιανουαρίου-Μαϊου 2017, παρου ού
ναοπ το μα ημέ tavap Eveta
να πεQV1ράψει «τα επόμενα
βήματα μετά τη δεύτε01
αξιολόγηση ενώ από νωρίς το
Ζοοί Ντέκλαν Κοστέλο (Κουαπό την ΕΤΕπ
Φράνσέρ ο
Ντούντι
(EKT) Χαι Νόυλας Τζιαμαρόλι
(ESM) θα συνομιλήσουν με τον
αναπληρωτή ντονογό Οινονομικών Γιώργο Χουλιαράκη για
αθώνιο»,
σύμφωνα με την ατ5έντα του
Τυνεδρίου-40ακόμα σε εξέλιξη».
Τα μηνύματα των δανευτών
αναμένονται την ώρα που στην
Αθήνα Χλε(νουν τα τελευταία
προαπαιτούμενα στη λίστα των
140 δράσεον, μεσω των οποων
περνά η εκταμίευση της δόσης
των 7,7 δισ. ευρώ.
Χθες το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε
στην π00χήρυξη του διαγωνισμού για την πώληση του 66%
του ΔΕΣΦΑ. Ο διαγιονισμός θα
γίνει σε δύο φάσεις, με την
προθεσμία για την αΟΧιχή
ΕΧδήλωση ενδιαφέροντος να
εκπνέει έως τις 24 Ιουλίου. Το
ΕΥΔΑΠ: Στα 5,4 ευρώ
τη «βλέπει»
η Eurobank Equities
Νέα ένεση eEur ότητας, ύψους 400 εκατ. ευού, στις
ελληνιχές μΕσαίες επιχειρήσεις από την Ευοωπαική Τρά
τεζα Ετενδύσεων ανακονώνεται αύοιο Τετάρτη σε ειδική ΕΧδήλωση της ΕΤΕπ με τη συμμετοχή του αναπληρω
τή υπουργού Οικονομιας χαι Ανάπτιξης Αλε η Χαρ(τση.
Τιμή-στόχο 5,40 ev?ώ κου
σύσταση sell θΕτει για τη
μετοχή της ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ
1,20% η Eurobank Equities
Παράλληλα σημειώνει,πιος η
πολυαναμενόμΕνη αναμό0p.
ωση του Qu'θμιστιχού
πλαισίου στον τομέα των
φορα η ΤράπΕζα το 2015 χου αφορά εταΟΝΕς που
στοιοπουούνται στο εισαγογικό και e αγοογικό εμπόριο.
Σήμερα, μάλιστα, στο πλουσο αυτών των ανακοινο,σεων
βρίσχεται στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Tto
ναθαν Τειλοο, ο οποος συνοδευόμενος από τον επιχεφ
αλής της ειδικής ετενδυτιχής ομάδας στην Ελλάδα Nixo
λας Ttever, θα συναντηθεί με υπουργούς της κυβέρν
ησης, όπως και με τον κ. Χαρίτση
Bo(σχεται σε εξελι η, αλλά η
Νατάσταση παραμένει
Η χρηματιστηριακή εκτιμά
νημόνιο
νες της tταοείας αναμένε
ται να TQ0χαλέσουνπιέσεις Η μετοχή της εταιρείας
θα πρέπει να
ΕΧει γίνει η πώληση
Το δεύτερο ΕΧΧΟεμές προαπαι
τούμενο διευθετήθηχε με πο»τοβουλία της Ένωσης Ελλήνων
της 23ης Ιουνίου στα 5,92