Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ασφαλίστηκαν ποροι για επτα νεα εργα 80 εχατ. ευρ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 210-ΤΦ.:1.00E A.Φ. 4998 Τετάρτη 28.06.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
ΔΕΗ: Ζημι
ές 67,5 εκατ
LΤσακαλώτος σε ευρωβουλευτές.
Οι νέες τμές-στόχοι
Ανεβάζει τον πιχη για τις ελληνιΣημαντική προοδος
η απόφαση του Eurogroup
ευρω το
α τριμηνο
Ζημιές τόσο συΝΤ EQ|λαμβανονομένης της ΑΔΜΗΕ, χατέ79αΔΕΗ-2,61%, σε σχΕση με το
κές τράπεζες η HSBC
το α' τρίμηνο του 2017 η ΔΕΗ
αντίστοιχο
διάστημα
Σόμ4ωνα μ τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Επιχείοηση
συμπεριλαμβανομένης της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το α' το(μηνο
κατέγραμε ζημιές μετά από pop.
oug ύψους 67,5 ΕΧατ. Εού, ένον.
διάσημα
ενώ μη συμΤΕ !λαμβανομένης
ς ΑΔΜΗΕ οι ζημιές ανήλθαν
Ο x ολος εργασιών συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ δαμοΟευρώ από
συμπΕΟιλαμβανομένης της
ΑΔΜΗΕ &αμ004ώθηκε σε 1.357
διο. e1x00 από 1,397 δις tngw
oVΣυμ4ουνα με την αν ο ονυκη της
ΔΕΗ, σε σύγκριση με το περv6 τρίμηνο,
τα αποτελέ
,ανμμήνου 2017 Επ 0-1
χουσας επιτροπή
M3T2Y2ORU
την Ειδρού Α του αλλού Am
δαπάνη ripoog € 104,9 exor, από
τη νέα χρέωση τουν προμηθε
ηα την Χάλ.tr νη του ελλείμματος
του Ειδιοού AoyUQ1ασμού ΑΠΕ
| του τμήματος Μακεδονια
-xpooGeto συνολικό χόστος
fupoug € 70 exar. που ετωμοτηχε
η ΔΕΗ λόγιο της evegye1ακής
Πρόεδρος
παραμένει
Αιγυπτιασης.
πρώτη
ίσης ΕΧ του οποίου ποοό € 30
Αποστο/ος
1100ε ορος
Αποστολος
| Μέλος
εξελέγη
Αιγυπτ.άδης
Αντιπρόεδρος Α' x. Μαρία
Αντιπρόεδρος Β
excer.oy etterαι με την πeoon ap.
θείσα λειτουργία μονάδων |φορά ο Ν. Καραχάλιος.
diesel. Στο ποσό τον € 70 rex
δεν περιλαμβάνεται το κόστος
Δεν αρκούν ου
ανάλυση του ελληνικού χρέους (DSA), που είναι απαραίτητη
οι αποφασεις
του Eurogroup για να γίνει η
Η νέα σύνθεση της Διοι- Διαλυνά
από την ανάλιοση ατοθεμάτυν | ΧΟύσας Επιτροπής του ΤμήΙωάνx.
ες τον ματος Μακεδονίας της νης Ρουκάς
πέραν
τη συμμετοχή ομολόγων στο QE, σημειώνει ο χεντ ικός τραπεζίτης. Παραμένουν οι ανησυχίες για τη βιωσιμόητα του χρέους.
ΥΗΣ, για την αντιμετώπιση της
ΕΕΔΕ, όπως προέκυψε από
αυτών που θα απαιτούνταν για | τις α62χαι?εσίες της 49ης
συναγερμού, πέ
Γενικός Ιραμματέας Χ.Αθα
την et'mpfrησητης συνήθοις | Ετήσια Συνέλευσης τον νάσως 1ατρόπουλος
λειτουργίας του. Συστήματος | Memov του Τμήματο, wceox
τις οποίες εξελέγη για
ποώτη φορά ο %. Νικόλαος
Καραχάλιος, μετά από τη
συγκρότησή της σε Σώμα
Ματά τη διάρκεια της συνε.
δίασης της Διοικούσας
Επιτροπής του Τμήματος της
Τετάρτης 14/6/2017, έχει ως
την ελάφρυνση από την ΕΚΤ,
EKT, αποαίτητη
ηλεχτρικής ενέργειας, Χαθώς
c i ης α, το πρό 0ET χόσος
συντηρησης τον μονάδον, λόγο
Μέλη Νικόλαος Καρά άλιος
Χ. Κωνσταντίνα Παπαποστ
του ελληνικού χρέους που
αναφέρονται στην αναxo νωση του Eurogroup της
15ης Ιουνίου δεν παρέχουν
αρκετή διαύγεια για την διενέργεια μιας ανάλυσης βυοπροϋπόθεση για την συμμετοκήταν ελληνιχών ομολόγων στο πο γράμμα ποσοτι
κής χαλάρωσης, αναφέρe10
επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο
Ντ άγκι.
επιπλέον της συνήθους λειτοl'ecoer1ος Τοίχουλας
x. Γεώργιος
κ. Κωνσταντίνος Χρήστου
ex officio %. Νικόλαος Μπα
κατσέλος
χρέου
αχολούθ(ng: