Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3547O • ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΝΕΑ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΠΑΠ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ
Μ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ

«Η ∆ιοίκηση
«ξεπουλά» ότι
µπορεί σε τρίτους»
>> ΣΕΛ. 8

Ο Σ.Π.Α.Π ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ
«ΚΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΜΑΗ»

Αναβίωση ενός
ξεχασµένου εθίµου

Γίνε κι εσύ
Φαρµακοποιός

Μ

Με τους Φαρµακοποιούς Λυκόβρυσης - Πεύκης συναντήθηκε η πρόεδρος του
ΚΟΙΠΑΠ Άννα Ασπραδάκη,
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλία να προωθήσει τη
συµβολή του Κοινωνικού
Φαρµακείου του ∆ήµου σε
αγαστή συνεργασία και κοινή πρωτοβουλία µε τον ∆ήµαρχο Λυκόβρυσης - Πεύκης Τάσο Μαυρίδη και στόχο τη µεγαλύτερη προσφορά της Κοινωνικής ∆οµής
στην τοπική κοινωνία.
Ειδικότερα, σκοπός της

πρόσκλησης του ΚΟΙΠΑΠ
όπως επισηµαίνει η Άννα
Ασπραδάκη ήταν: «…να δηµιουργήσουµε µαζί, ένα
δρόµο επικοινωνίας, µε
στόχο την βοήθεια των συµπολιτών µας που έχουν
ανάγκη, αλλά και µιας αγαστής συνεργασίας µεταξύ
µας. Στο πλαίσιο αυτό, ζητήσαµε τη βοήθεια των
φαρµακοποιών του ∆ήµου
και τις προτάσεις τους,
ώστε το Κοινωνικό Φαρµακείο της Λυκόβρυσης Πεύκης να µεγαλώσει, να εξελιχθεί, να δυναµώσει και να

βοηθήσει, συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη
των στόχων του ΚΟΙΠΑΠ».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το ΚΟΙΠΑΠ
ενηµέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας
του Κοινωνικού Φαρµακείου
και τον
τρόπο
διαχείρισης των
φαρµάκων.

>> ΣΕΛ. 3

Βραβείο Περιβαλλοντικής
ευαισθησίας

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Προστασία των κτηµάτων
Συγγρού και Καρέλα

1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

Εντυπωσίασε η Γιορτή
Μαζικού Αθλητισµού

Παραχωρήσεις πλατειών
ενόψει πανηγυριών
Τα αιτήµατα των τοπικών συλλόγων που σχετίζονται µε τις προσεχείς
εκδηλώσεις για τον εορτασµό του Προφήτη Ηλία και της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος θα τεθούν προς έγκριση στη σηµερινή (20:00) συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Μεταµόρφωσης.

>>ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛ. 3

>> ΣΕΛ. 5

>>ΣΕΛI∆Α 9

Ο συντονισµός των
δράσεων όλων των
εµπλεκόµενων φορέων
για την
αποτελεσµατικότερη
προστασία των κτηµάτων
Συγγρού και Καρέλα στο
Μαρούσι, εξετάστηκε σε
ειδική σύσκεψη υπό το
συντονισµό του
Αντιπεριφερειάρχη
Βορείου Τοµέα Αθηνών,
Γιώργου Καραµέρου.

>>ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα