Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
&ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26829 ΕΤΟΣ 88ον
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210.321587
0,60 ΕΥΡΩ
αμηηο ετιας νια τα έτη
ενοιαφεροντος Yia
τη εση του
«Η Αθήνα μπορεί να σκεφθεί την επιστροφή της στις αγορές»
σύμφωνα με το Reuters
Συμ ounou της
EPT A.E
ου αξιόχρε
11ρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρο
ος για την πλήρωση της θέσης του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε
δημοσίευσε το Υπουργείο Ψηφιακής 110.
κές, που δίνουν τη δυνα
, Τηλεπικοι
πεύθυνος για τη στρατη
Συμφωνα με την Πρόσκληση, οι υποψή
ναι υπήκοοι χρ
μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης χαι να
ίτλους σπουδ
μιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της η
απόδοση του 1
τους ομολογου αναφοράς
υποχώρησε 8 μονάδες
βάσης στο 5,42%, που
ς αλλοδαπής, ε
ο χαμηλότε
να ειναι προσωπα εγνωσμένου κυρους με
εκέμβριο έργου τ
του 2009, Πηγές είχαν
ργου τους.
του νεου Διε
ντος Συμβούλου θα ληφθούν ιδιαίτερα υ
ποψη: (α) η εμπειρία στον τομέα των ρα
Ελλάδα θα επιστρέψει
στην αγορά ομολόγων, ε
οτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/χαι οπτι
κοαχουστικών υπηρεσιών ή/και η ε μπει
α σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων ορ
γανισμών ή/και επι
την επιστο)φη της στις αγορες, αναφε
ρέι δημοσίευμα του Reuters.
απόδοση των 10ετών ομολόγων
του ελληνικού δημοσίου υποχώQησε στο
πίπεδο από το 2009 μετά
την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολό
αβάθμισε
2ετών ελληνικών τίτλων διαμορφώθηκαν
επίπεδο από το
θεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας σε «Caa
από «Caa3» μετά τη νέα δόση που της έ
δωσαν οι χυβερνήσεις της Ευρωζώνης, ε
νώ άλλαξε επίσης σε θετικές τις προοπτι
Ο Moody's ανέφερε ως λόγους για την
αναβάθμιση την επιτυχή ολοκλήρωση των
εύσεων μεταξύ της Ελλάδας και
τους ικανοτητα εργασιας και Λήψης σημα
ντχών αποφάσεων ευθύ
νοντος Συμβούλου είναι πενταετής.
γησης Moody
ν 11αρασκευή, με
αποδόσεις να πλησιάζουν σε επίπεδα στα
οποία η Αθήνα θα μπορούσε να σκεφθε
της ΕΕ για το πρόγραμμα βο
«Υπήρ
νοιαφερομενοι χαλουνται να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστ ο στο
Μελέτη της Eurobank νια τις εξαγωνές: Η Ελλάδα, κατά τα
ετη της κρισης, ανεκτησε Πηηρως τις ΠροηΥουμενες
arl ωηειες ανταΥωνιστικοτητας
κοινωνιών και Ενημέρωσης
11ροσ ετοι 11 οροι
890 εκατ. ευρω
κρισιμων ερΥων
δικασιών και απονομής δικα
θώς χαι στα δομικά χαρακτηριστικά των
τιζόμενες με τη διαρθρωτική ανταγωνιστια χρόνια
στρέφεια της
υπήρξε επαρκης ώστε η ε
υπήQEe επα0%ής ώστε η εξωστ!έφεια της
ελληνικής οικονομίας να προσεγγίσει το
μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι ελληνικές ε
αγωγές αγαθών και υπηρεσιών είναι α
ναγκαίο να αυξηθ
μεγάλη εξάρτηση από τις εξαγωγές υπη
υλοποιηση
ο περιβάλλοντος την ποιότητα το θε
σμών και της δημόσιας διοίκησης, την τα
ητα διεκπεραίωσης αδειοδοτιχών δια
ρεσιών, με τον τουρισμό χαι
ναυτιλία να αποτελουν
Πεφτει η δημοφ1A1α του Σταη1V ενω
αν ανεται του Πουτιν
ικο περιεχομενο και τον
γεωγραφικο προσανατολισμο τους, ανα
φέρεται σε μελέτη της Eurobank με θέμα
Ελληνικες
ταγωνιστιχότητα και 11 ροκλή
YTOUQγείο Οιχονομίας ανταποκρίθηκε άμεσα σε μία ακόμη ανταγωνι
στική πρόσκληση του ευρωπαϊκού χση
το ερώτημα «ποιον θεωρείτε ως την πιο σημαντική ιστορική πQ0σω τικότητα oΗ Ελλάδα, κατά τα έτη της χρίσης, ανέκτησε πλήρως τις προηγούμενες αποιες ανταγωνιστικότητας σε όρους σχετικού μισθολογικού κόστους. Ωστόσο, οι ελ
λων των εποχών;» το 38% των Ρώσων απάντησε ότι θεωρεί
34% τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτή την εικόνα ανέδειξε η δημοσκόπηση
που διενήργησε το γνωστό ε!ευνητικό κέντρο «Levada Centre», συμπεριλαμβάνοντας
φυσικά στο ερωτηματολόγιο και άλλες προσωπικότητες
ity . CEF), ο οποίος συμβάλλει στη δη
μιουργία και την ανάπτυξη έQγων υποδοτων Μεταφορών,
Ωστόσο, αν δει κανείς τις διαθέσεις των Ρώσων το 2012 και τις συγκρίνει με τις σημε
ρινές, διαπιστώνει ότι δημοφιλία του Ιωσήφ Στάλιν έπεσε τα τελευταία τέ
ντε χρόνια κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, από το 42% που ήταν, ενώ
ρουσιάζουν υστέρηση σε σύγκριση με τους
Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, ε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα