Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 27.06.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
Τι ποοαναγγέλλει ο Neq:ελούδης
1100γράμμα για «εγκλωβισμένους» εργαζόμενους
11ου αναφέQεται ο υπουΟγός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος
Θέλουμε να ελαφούνουμε τα μεσαία στρώματα
πτώχευ
«Δεν έχω εουτευτεί την καρέκλα μου και μπορώ
να είμαι πολιτικά χρήσιμος και από άλλα πόστα»
διαμηνύει ο ΥΠΟΙΚ. Μπαίνουν οι βάσεις για
έξοδο στις αγορές μετά το Eurogroup. Πιστεύουμε
ότι θα ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της η ΕΚΤ για
ιαπωνιχη
Takata
Η ταλανισμένη από δικαστικούς α7ώνες Takala, εταυεία
αυτοανητών 20αι
ιδιαίτερα αερίουχων, κήρυξε
Στα κέρδη που αποκόμισε η κυβέρνηση με τη
διαπραγματευτική τακτική της και ειδικότερα Ives
πτώχευση σημερα στις Ηνομένες Πολιτείες και την Ιαπωνία,
ενώ η εταιρεία Key Safety
την επυογη της να μην εχτει τη συμφωνία Systems (KSS) είπε οτι είχε
μφωνία Ε αγοράς
του ενεργητιχού
και, ειουχοτε
Απ0QQητο σχέδιο
για 14.500 ελέγχου
οδόν όλου
της 22ας Μαϊου, αλλά να πιέσει για λύση και
να την πάρει στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου
αναφέρεται ο υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος
της εταιρείας για περίπου 1,57
δισ. δολάρια (1,4 δισ. ευρο)
ισ. 00οοια (1,4 ουσ. ευρο)
Η συμφωνία με την KSS θα της
επιτρέψει να αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις από τον ελαττωμα.
μηχανισμό φουσκίματος
τον αερόσαχων, ο οποίος ανάγ.
κασε την εται?εία σε πQeropuτων
Ψήφος εμπιστοσύνης»
των Ανυπτιων
στην Κύπρο
υνότητας.
Η αίτηση υπαγωγής σε 20αθεοτώς TQ0στατευμένης πτώχευσης (Chapter 11) έγινε πρώτα
στις Ηνωμένες Πολιτείες οαι
αχολούθησε αίτηση πτώχευσης
το Τόου). Σύμαωνα με το σχέδιο πτώχευσης, η KSS θα αποτήσει σχεδόν όλα τα περιουσια.
κά στοιχεία της Takata, ΕΧτης
από ορισμένα τμήματα που
αφοούν την απόσυρση των
Κλειδοομένο αρχείο με 14.500 ελέγχους που θα πραυαοποιηθούν στα νησιά του Ayarou nal. Τον Αργοσαρωνι«Η Κύπρος είναι η χώρα που
αγκαλια, όταν πατάς τα
reopE1 σε μεγάλο της αq4fg
νεί στην αγγλόφωνη ιστοζεστασιά, ευγένεια χα
τανόστιμο φατητό!
αναφορά στην οδό Λήδρας,
πολύχρομα οχήματα χουμε
uicta o
ητα, για οοτη 400, στη λειτουργία του 4000E lomporrκού μηχανισμού, προκειμένου να μην γνωρίζει ου δείς εκ
τών προτέρων σε ποιες περιοχές, πουα μα?audi θα
ελε?χθούν. Και αυτό, καθώς μέχοι ποουνος «ΕπΕΤτε»
σύρμα, με αποτέλεσμα οι ελιγχόμενου να συμμορφώνον
μέχρι να απομακρυνθούν οι ελεγκτές από την περ
Takata θα διατ
τεκτονική που
όσα20ον ώστε να συνεχίσει να
παρέχει ανταλλακτικά 74. τους
ελαττωματ Νους αερόσα:40ug
ηαταογώντας τις λειτονογίες
αυτές σταδιακά, είπαν οι δύο
μέσα στο οπο(ο η Αιγυπτία
νησιά, αλλά
μία ξεχαΝοσοκάτ, παρομοιάζει την
Κύπρο με τη γιαγιά μας, που
είχεσε χάποια σημεία του το
παλιό Kago