Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΒΕΕ και ο ΔΣΑ χατα των πληρωμών μέσω
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ETOE 210-ΤΦ.:1 .00E A.Φ. 4997 Τρίτη 27.06.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
H Third Point
πιέζει για
>>> TEA.
Με επιτόκιο Γερμανίας
τα 740 εκατ
Σχεδιάζει ομολογιακό δάνειο
200 εκατ. ευρώ
αλλαγές στην
«Κούρεμα» απότηΡΑΕ
ις της ΔΕΗ
Η Nestle ége1 β ?εθεί στο
στόχασηο του hedge fund
του ακτιβιστή επενδυτή Dan
Loeb, Third Point, το οποίο
έχει «χτίσει» μερίδιο αξίας
άνω τον 3,5 δισ. δολ.cotov
TQoq4lcov στον κόσμο.
Ο Loeb έχει στην κατοχή του
TEQGtou 40 enar. μετοχές χαι.
κάποια options στην εταιρία
δυτή. Το fund του έχει πρόοεση να ενθαρρύνει τη
διοικηση «επιδιάξει μια
πώληση του μεριδου που
κατέχει στην LOreal, με την
αύξηση της μόχλευσης για
αταναγοος μετοχών και με
την επανα ιολόγηση του
xceto puntx(ου της, μεταξύ
καλιτερες τοποθετήσεις στη
βιομηχανία Χ
συσχε
μετοχές της Nestle Εχουν
ozeeuuq éourdaudju
εξελίξεις στην Πήγασος
σημαντικά
πολύπλευΟη πρόοΒαση σε Ενα
δίχτυο 9.000 σημείων πώλησης
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παραortiregeceru66σεις από τις |κολουθεί τις εξελίξεις στον
των στις ΗΠΑ και στην
Ευρώπ », τόνισε η Third
Point στην επιστολή της.
φ Είναι σπάνιο να βρεις μια
CTiyelo ση με την ποιότητα
της Nestle, με τόσους πολλούς δρόμους για βελτίωση»,
πρόσθεσε.Η Nestle ége1 στην
ncr ο ή της Epuru το 23,2%
τηΟζει πλέον την συμ4οονία
JVEer ασίας της εισηγμένης με σιμτληρώνοντας
το προετο0είο διανομής τύπου
«Exx mp> (ελέηχεται από την
Βασίλης Ανυφαντάοης (φωτο),
«ΜαθαΝουμε ωστόσο, πως
λογοτυν Εξελίξεων στην μητροκή ετυρεία Πήγασος, το
της Ευρά της Οα βγει σε πλεστηρια μό τον προσεχή Ιούλιο.
εξελίξευν, δεν μπορού
προβλ@υουμε την μελλοντική
πορεία του projectxcu το αν τα
π ΧΥματα θα μας επ1geocouv
θετού ή αρνητιχά»
Περαν αυτού, στα αξιοσημείωτα
της D νδας ενα με βάση τη
συμ υνία στην οποία τροχ rer
σε τέΟΝΗ μ την Εθνική TQme_
ζα ΕΤΕ 0,00%,
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται η ΡΑΕ να έχει
Χαταλήξει στο αουβές ποσό που θα πρέπει να ανακτηθεί με
Imooog).
Ειδικότερο, η Ίλιδα έχει
τερα η 'Thu
α έχει τρέξει
αυξήσεις σας χρεώσεις ΥΚΩ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
«ψαλιδίζει ας απαιτησεις της ΔΕΗ χατα 200 εχατ Νέες
κλίμακες χρεώσεων για ΥΚΩ, νέα κρτήρια για ΚΟΤ
σε Λλουχό στάδιο Teoypa μα
ηλε ονοής διαχείισης π ουηθεών σε τε ίπαρα που, Εφοδιάζονται ατότην «EOGrap..
«Από την πλευρά μας, έχουμε
Χάνει πολύ σημαναχές επενούσεις στο συγκεχριμένο project. Hooba!ση της Ευράστη
βλεποντας τις πο τοές τάσεις
στο χαρο του τίτου,ποοοο ησε
σε μια πολύ σημαντική 20αι πετιχημένη χΕνηση: Ατοφάουσενα
διανέμει
ποϊόντα στα συνεργα μενα
περίπτερα, διευρύνοντας ετσι
αυτών
με νο
κά, σύμαωνα με στοιχεία που
συνέλεξε το Bloomberg. To
μοιδιο αυτό είνα χρηματιστοιακής αξίας TEQ(που 27
διο. δολαρίων. IlEQαν της
πολλούς μήνες ασχολεϊαιι με το
θέμα, wattadrovtag oto
συμτέρασμα πας τα 735 ΕΜατ
eug ώ που διευ υχεί αναδρμμχά
ηδημόσια επιχ,ηση για τα ém
από το 2012 >οαι επειτα είναι
της τάξης των 200
Ψαλίδι
EHat.sg00 στις athan ήσειςτης
ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% για ΥΚΩ
qeevel χαμηλότε eSou i σεις
ησης, η Third Point επύθ
ράτεμόνο
τμολόγια
ηλεκτουχού
στα τ
ει» το
χαρτοοηλάχυό της-περισσοχαι
τέρων από 2.000 μαρχόν για
t0ανές πωλήσεις χαινα
χρηματοδότησης,
τα ετήσια ώκοχρεολύουα για τα
αλλά επίσης Το βάζει η
Ρυθμιστική ΑΟΧή ναταειατ
Eveerelas, η οποία εδώ χαι
vec, eTUTQ60θετες αποχτή- οοοοοετώντας πολύ καλές Τοοσεις σε TQonyutveS χατΤΥ0-1 πτικές, με το να αποκτήσει
μόλις γύρω στις 330 χιλιάδες
ευρώ.
ρίες με υψηλή ανάπτυξη»