Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
όΕλάττωμο
Το έλάττομα
τού "Ελληνα
27307
Emr sangen eu
«Ομηρος» συνδικαλιστών
χωρίς το όπλο της έπιστ0ατεύσεως
'Η Κυβέρνησις οστά σχοινιάν για τα σκουπίδια-Διασομός στα δυΟνή ΜΜΕ
div nave a maio a neon a
'Η κρίσις στην οικογένεια
οιστ στην οικογενεια
γεννά άντι ευοωπαϊσμό
Αποκαλυπτικά στοιχεία νέας έρευνας
laureo n o oviro
nanatu aut
Της μέρας
Η (δημοτική) καθαριότης δεν είναι άρχοντιά