Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3546O • ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ 2ο ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ

«Έργο ζωής»
M

Καθυστερηµένο
λουκέτο

ε µια όµορφη παιδική γιορτή πραγµατοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του νέου Βιοκλιµατικού Παιδικού Σταθµού της Καισαριανής.
Ο διώροφος βιοκλιµατικός σταθµός
δυναµικότητας 60 νηπίων και 20
βρεφών, συνολικής επιφάνειας 800
περίπου τ.µ., και συνολικού προ πολογισµού ύψους 2.324.700 ευρώ,
χρηµατοδοτήθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
της Περιφέρειας Αττικής.
Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής, κ. Ηλίας
Σταµέλος στην οµιλία του τόνισε ότι
πρόκειται για ένα έργο ζωής για την
πόλη, καθώς αφορά τα νέα ζευγάρια
και κυρίως τα παιδιά τους.
Υπογράµµισε ότι, χάρη στις συνεχείς
προσπάθειες και παρεµβάσεις αλλά
και µε την τελεσίδικη δικαίωση από

>> ΣΕΛ. 6

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ∆ΙΑΦΥΛΑΞΕΙ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Έκτακτοι
ψεκασµοί
στη Γλυφάδα

>> ΣΕΛ. 2

Η επιστολή
του ∆ηµάρχου
Αλίµου προς
τον ∆ήµαρχο
Ελληνικού Αργυρούπολης
>> ΣΕΛ. 8

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
ΜΕ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
ΑΠΟ 18 ΜΗΝΩΝ
ΕΩΣ 5 ΕΤΩΝ

Baby Run Festival
στην Γλυφάδα

Η ιστορία της πόλης
µέσα από φωτογραφίες
Το Εκθεσιακό Κέντρο του ∆ήµου Ηλιούπολης ιδρύθηκε µε
στόχους την διατήρηση της ιστορικής µνήµης , την ανάπτυξη
συνείδησης εντοπιότητας και δεσµών καλής γειτνίασης των
νέων γενεών.

>>ΣΕΛI∆Α 7

«Παραθαλάσσιο Παγκόσµιο
φεστιβάλ κινηµατογράφου
κατά µήκος της παραλίας»
>>ΣΕΛ. 3

>>ΣΕΛ. 5

∆ιευκρινήσεις για τα
σύνορα των δύο δήµων

τα δικαστήρια, έγινε κατορθωτό να
ξεπεραστούν οι δυσκολίες που κατά
καιρούς ανέκυπταν και αµφισβήτησαν µέχρι και την ολοκλήρωση του
έργου, ώστε σήµερα να το χαίρονται
τα παιδιά της πόλης και να καλύπτει
τις σύγχρονες ανάγκες του απαιτητικού έργου της προσχολικής αγωγής.
Η Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Ερµίνα Κυπριανίδου
σηµείωσε: «Εγκαινιάζεται ένα έργο
ζωής για την πόλη της Καισαριανής
που ικανοποιεί τις ανάγκες των νέων
οικογενειών και των παιδιών τους, µε
την στέγαση σε ένα νεόδµητο σύγχρονο κτίριο, µε χώρους διαµορφωµένους έτσι ώστε να φιλοξενούν και
να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ευαίσθητης βρεφονηπιακής ηλικίας.»

Ο επιτυχηµένος ηθοποιός,
σκηνοθέτης και
συγγραφέας Χριστόφορος
Παπακαλιάτης αποθέωσε
τον θερινό κινηµατογράφο
του ∆ήµου Αλίµου που
βρίσκεται δίπλα στο κύµα
και πρότεινε να γίνει στην
Αθήνα ένα Παγκόσµιο
Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου, πάνω
στη θάλασσα.

>>ΣΕΛ. 9



Τελευταία νέα από την εφημερίδα