Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ο Μητσοτάκης αθωώνει τη Χ.Α.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
margin.. Η ΑΥΓΗ Ε
105 5 FM
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
www.avgigr
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952-Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 12915
ΤΙΜΗ: 1,5
ΕΝΩ Η ΔΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
αθώωνε τη Χ.Α.
ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρόεδρος της ΝΔ. «ξεχνάει
και τις βασικές αξίες της δημοκρατίας»
ξιό ακροατήριο της Χρυσής Αογης Επιδίδε.
Σαμαρά περιδίοάκραν, οΚΜητσοτάκηςυΧΟΥΠΙΔΙΑ SOS
κτικό M toota no ori aila aanaisa- στον ppunn noeme
tvaiKn τον Katia
υση με συμβάσεις
και οια
κτικό βούλευμα. ακόμη και για tnv ίδια
m νεοναζιστικήΟγάνωση, tn συΥμη
noun anavtnon tn; Δικαιοσύνης
στο epuitn a ncpi cys λημαηκης
oprάνωσης βρίσκεται σε tKKpcμόητα. ΞεΤερνώντας ακόμη
σtnv Euparin noutxceouteptKntpopospatia
προερχόμενη από tnv ΑκοαΑριστερά. Και μάλιστα.ηβα rpot xrtai art0κλειστικά aro triv
Αριστερά». Οσο δε για τη Χρυσή Αυγή; . Efvai
oav να μην umdpxca(!)
ωνισμο
για μόνιμους
0 rpu)θυπουργός καλεί σήμερα
την ΠΟΕ-ΟΤΑ στο Μαξίμου
ΧΕΡΙ-ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ν.Δ. ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΑΥΤΗ
τώμένες βελτιασίς στα ζητήματα τις μοριοδό.
tnonc και tou oplou ηλικίας nou eetav Epyad6μενοι και δημαρχου. Η ρύθμιση ηροκηρύοοει d.
μεσα τη διαδικασία rpoakmjnEtou, ΑΣΕΠ τα.
Αδωνις και Λαγός
συνήνοροι
του Μαρινάκη
otec, ενώ 1popaerlei Προυρνές συμβάσεις pt
Xpt trw πλήρωση tuv6έσεων στην καθαριότητα
των ΟΤΑ με μόνιμο rpooun ικά
EA 6ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
φανίστηκαν στη Βουλή trupu66ης και r. Aa ός,με anotacσμα ο υηοοργός Δικαοούνης Στ. Κοντονής να οαολιάσει ό" είναι
«Εγκλωβισμένη
πολιτικά n Itννηματά»
Thrv απάντηση too cupepvr τικού ο npooo.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΙΤΑΛΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
άρνηση της Ποέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Πολη.
Κυπριακό: Η Λίμνη
τών «Μαύρων κύκνων» |
Δύο τράπεζες
να ενα ευρω
>> ΜετιςΕυλογες της Κομισιό,
toltak Δημόσιο ανα pe to
Εκλογικό θρίλερ
» Μάχη ψηφο-Ψήφο για tmv αυτοδυναμία
ΣΕΛ.5
για ένα ευρώ
» Μά,
oppakou to yo010
λιστικό Κόμμα του πρω0umouproo Εντι Papa
Hanonton σεκάθε pod Kitt Xp56%,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ
«Μη δεσμευτικό»
κόστος των κόκκινων δανείων
napa το κλ tpartikoancnouemxdpnov va6n
Ο Κύπριος Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης με
ταβαίνει σήμερα στην Ελβετία emlKEparg no.
λυμελούς avtinpourteiac. Avt ατοχως, έντονη
όταν η αντίδραση της Αβήνας, με τον υποpyd
mpact of the Highiy improbable, nepeypope
trw αδυναμία tou oepanou vo npopMticeyyunaE1G to βάρος φτάνει τα
on TtrvnlóEA. 16-17
EEA. 4
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα