Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3545O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Ταξίδι στο όνειρο
Ο ∆HΜΟΣ ΑΓIΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥHΣ ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤAΡΧΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

«Εξοφλήστε
τις οφειλές σας»
>> ΣΕΛ. 11

ΟΙ ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤYΟΥ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Να προχωρήσει
χωρίς την παραµικρή
υποχώρηση
σε πελατειακές
εξυπηρετήσεις»
>> ΣΕΛ. 5

Ο Κόσµος του Αύριο
Ο Σ.Π.Α.Π ΣΤΟΝ 4ο ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ
ΤΟΥ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

Εικαστικά
εργαστήρια
για παιδιά
στην Αγία
Παρασκευή

Γιορτή ανθρώπινης θέλησης
και αλληλεγγύης
>>ΣΕΛ. 9

Παραδόθηκε το νέο ανακατασκευασµένο
γήπεδο Ζεκάκου
Το νέο ανακατασκευασµένο γήπεδο Ζεκάκου,
6x6 στην περιοχή του Σωρού, παραδόθηκε
στους πολίτες του Αµαρουσίου πλήρως ανακαινισµένο µε νέο χλοοτάπητα, περιφραγµένο, ασφαλές και µε φωτισµό.

>>ΣΕΛ. 8

>> ΣΕΛ. 3

ι

σχυρό µήνυµα ελπίδας
και αισιοδοξίας έστειλε
το χορωδιακό σχήµα 300
παιδιών µε το κορυφαίο συνθέτη Γιώργο Χατζηνάσιο επί
σκηνής, µαζί µε τους εκατοντάδες πολίτες που έγιναν συµµέτοχοι στη συµβολική εκδήλωση κοινωνικής και πολιτιστικής διάστασης, στον ιστορικό
χώρο που φιλοξενήθηκαν οι
Ολυµπιακοί Αγώνες, στη Στοά
Καλατράβα του ΟΑΚΑ.
Η µεγάλη Γιορτή Πολιτισµού
οριοθέτησε τη επόµενη µέρα για το Μαρούσι.
Σηµατοδοτεί την καθιέρωση
του ∆ήµου Αµαρουσίου σε
Παγκόσµιο Κέντρο Τουρισµού Υγείας - Άθλησης και
Επιχειρηµατικότητας.
Αναδεικνύει την ισχυρή βούληση του θεσµού της Αυτοδιοίκησης, που έχει εµπιστοσύνη στις δυνάµεις της κι
επενδύει σε τοµείς της οικο-

νοµίας που µπορούν να οδηγήσουν στην αναπτυξιακή
αναγέννηση της χώρας µας.
Συνδυάζεται επίσης µε την
έναρξη των δραστηριοτήτων
του Οµίλου για την UNESCO
Βορείων Προαστίων, που
ενώνει τις δυνάµεις του µε
τις υγιείς δυνάµεις της κοινωνίας, έχοντας στο επίκεντρο
τον άνθρωπο, την επιστήµη,
τον πολιτισµό και τους νέους.
Την εκδήλωση τίµησαν µε
την παρουσία τους πλήθος
προσωπικοτήτων της πολιτικής και της επιχειρηµατικής
ζωής της χώρας, εκπρόσωποι
επιστηµονικών φορέων και
συλλόγων, µέλη της ∆ιοίκησης κα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµαρουσίου, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι τοπικών
εξωρα στικών συλλόγων.

>>ΣΕΛI∆Α 7

Αίτηµα σύγκλισης
της ΓΣ της ΠΕ∆Α
Οι δήµαρχοι: Καισαριανής,
Πετρούπολης και
Χα δαρίου απέστειλαν
επιστολή προς τον
Πρόεδρο της ΠΕ∆Α και
∆ήµαρχο Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού,
κ. Νίκο Σαράντη για την
απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για τους
συµβασιούχους στους ΟΤΑ.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα