Next

Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημεριδα Της Ανανεωτικής Αριστερας , Κυριακη 25 Ιουνιου 2017-App. 1353-2 €
Ενα νέο Μανιφέστο
για την Ευρώπη
penopTGZ Του Βασίλη Σκλιά για
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
YmaKpinglal. Σκουπίδια κι απόνερα
καταδίκης ΤηςΕΕ για TKoKiva 1 ΚΑΙ "ΑΝΕΛΚΥΣΗ" ΤΟΥ "ΝΟΥΡ ΟΥΑΝ"
Υποκριτική δήλωση
καταδίκης της ΕΕ για την Κίνα
Επικίνδυνη tpom, triu va mpel η mo.
λιτική ζωή atrrv κρυπμη καμπή μετά το
κλείσιμοτηςδευτερης αξ ολάνησης. Στο
βασοιχων. Αν και βασικός μέτοχος orryv
em!χείρηση ανάπτυξης πελατειακών Ο .
σεων με τη μέθοδο της Πρόοληψης oup k
uroup o AptweiXiwa λά ο και a 'omma
litoa amota media το"barpwiaosaeoo
β tee nou cenai eioetai Oto pototou de
Drav ζηταμε εφαρμογή
της λυσης, εννοούμε
οσα μας συμφέρουν;
Acmt απο ΤΟ ΑΚΕΛ για TIC cEchi.
ρατηρητή, rvosudci και τουςεπηρεα opeοης να τηρούν ανάλογη στάση Πόντιου Πι.
Υαζομένων ενός κατυ,τερου ecou και των
σκουπιδιων. Και. κυρίως. Υα ένα δυοεπί.
της ε
asouc επί ζημία trς δημοκρατικής opaVEI VOI Ενκατασταθεί μια ευκα1piain) moAs.
λετική ηρόταση, με αμε00 μικροπολιτικό
μημα.
To altoo anorthequa ήταν va flepawari
Να ανακαλύ ουμε
εκ νέου την ουτοπία
Συνέντευξη μΕ Τον EVT00 Τροστικης δεξιος και την εφικτη aptnotoc σκευωροί! Οι onoin έδραουν "ουμεγεθυμένες ο υ ναμίες κα, αστο
ες της Kt.
να αντιμετι matri. Εκτός αν το πρανματ
ο et aiot r to
toptas rou ri non ti Avapae
διάθεση το λής όξυνσης not, οδηγεί σε
ατοδοιχτεί ότι η μόνη λύση και στον pso
OTEJn εναλλακΤυκη λυση oth. 15
ηροθέσεις υπαρχουν,
Ρεπορταζ Του netpou Ζούνη wa
vued. την υαίθεση Noor l av όχι η gila
δεν είναι κανονική,
avriet ta enigkulnetai tobe econouc, η
aEsaamxn avrinoλίτευση δενδιστά ει να
βάλει στον Πολιτικό avtayt νομό όχι μόνο
της οικονομικής oAtyapΧ ο αλλά και κατάδικους για μεταφορά και
κου Xupou to onoio θυ διαχειριστεί, β4kna.
με τη δέουου Ebatooreriam
Την κατασταση Των apeachauxuw
Mic apopar την ανεπίτρεπτη καθυστέρη.
ση στην Επίλυση της εκκρεμότητας tuw
συμβασιούχων της to ηκής αυτοδιοίκη.
θα rpowa oodavaKjenTawaa auroia
topplopoi kai atita takapopata, avto
umpiolaan asv ηταν η.opa MieEAsEn του,
polno τον πολιτικό ανταγι νομό
Με στόχους μεν,
or . nakatupartar, κυριως. αντιπολιτευ on
na on o oteci από απόσταση ασφαλείας
διακύβΕυμα δεν ήταν η ομαλή εξέλιξη του
pas nou antkml
η Αιτικού βίου rp
κή ήττα της κυβέρνησης στην αγανάκτηση
turv δημτων και την απελποία torv oup.
σκάφους-Noor 1".
Με δηλα μένη npoee0η να πλήξει τον
Αλέξης Χαρίτσης:
Συμφωνία με προοπτική για
δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη
Μοσχονάς
Μια κυβερνηση διαφοροποι
είται με θετικά παραδείγματα
Προσεγγίζοντας
Υνωση
Κοινό αγαθό
της Ράνιας
την εποχή μας η άυλη ποΝίκος Μανιός:
κρίσιμο για την κυβέρνηση
και Το "δεύτερο ημίχρονο"
Ντίνα Βαϊου:
Το προσωπικό
είναι πολιτικό
βει την ηγεμονική ίση
nou κατείχε η βιομηχανική ma.
paym κατά τον 19ο κα, τον
ΠΟΛΙΤΙΚΟ
Η ηγεμονία στην Παγκόσμια
οικονομία δεν έχει να κάνει με
moo°τικούς όρο°C, αλλά με τη
Σελίδες 30, 31
ασκεί στις άλλες poppés mapayoyric. στην οργάνουση της Epyaoiac. αλλά και στην κοινωνία
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ «ΕΠΟΧΗΣ»
τα προϊόντα της άυλης Παρα.
Yurytic είναι εικόνες, πληροφοPia, nuxm. κο δικας, αλλά και
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Η "Εποχή" σας θυμίζει από
τώρα και σας προσκαλεί
στο καθιερωμένο ραντεβού
γιορτή της για το
ooqaric ιδιαιτερότητες σε σχέση
καλοκαίρι στον κήπο τον
Αρχαιολόγων, στο
Θησείο. Την
Τετάρτη 19
Ιουλίου, στις
κάνουν σαρη διάκρο η ανάμαΧΙ
τους εξαρτονται ar1ό mamm.
και στα παρανομενα aYuei dinoti
τιμές τους εξαρτώνται arto το
ρίως σε χρόνο Εργασίας και άλΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2