Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 24.06.2017
ΑΘΗΝΑ
άδστωνος
(Πλατεία Ομονοίας)
ια Χυοια συμπερασματα
Οι σχέσεις με τους πελάτες βασικό ζητούμενο για τους Έλληνες CEOs
Συνδυασμένες μεταφ0Q,νέες σιδηροδρομικές υποδομές
Στο συνέδοο υπάρχει συμμετοχή των εμπλεκομένων στην ανάπτυξη του ελληνιχού σιδηρ0000μου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών, επενδυτών, καθώς επίσης έκποοσώ
Μειώθηκε κατά 600
εκατ. το OQ10
εκατ. το όμο ELA
TPAINCE
για τις ελληνικές
μειωση του ανοτατου οοιον
οατά 0,6 δισ. ευρώ αντανοελύ
«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», είναι ο τίτλος του συνεδουυ, που
οργανώνεται με πο τοβουλία του ομίλου ΟΣΕ στις 2829 Ιουνίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Athens Divani Ελλάδος
Caravel, ώρα έναρξης 10.00 πμ), σε συνεργασία χαι | Κατά 600 ena. ευρώ μειάθΤμε τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην ανάπτυξη του
ελληνιχού σιδηροδρόμου δημόσιων και ιδιοτικών
φορέων, εταιρειών , επενουτών, καθώς
οούστον αρμόδιων ευρωπαϊχών οΟΥανισμών
Χαταθέσεων του ιδιωτιού
τομέα τονίζει η Τράπεζα της
Βουλευτής SPD:
Ο Σόιμπλε φοβάται τη
συζήτηση για το ελληνικό
χρέος
οε το όΜΟ ΧΟήσης του ΕΙΑ
από τις ελληνιοές τ άπεζες,
,ιετά
μετά από εισήγηση της ΤτΕ
EAA +0,32% προς την ΕΚΤ
ως επισης εκποΠλέον το όουο χρησης του
μηχανισμού éxt02RTIS pevστότητας αντιστοιχεί σε 43,6
Νέο διοικητικό συμβούλιο
στο ινστιτουτο ιιωλησεων
Ελλάδος
| | 2110S ανα 2017τη ΔιοΕ ηττις
| | διατυπα)σε αντί00ηση στον
Οπως αναφερα η ΤτΕ στις
21 Ιουνίου 2017 το Διοιχητοο
Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν
χαθουσμό του ανώτατου
OexTQόστοπος για θεματα που,πολογισμού της ΚΟ των
ανήκει σε εχε(vous
toug regμανούς βουλευτές που ζητούσαν η συζήτηση για
την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup να είχε γ(νει στην
Ολομέλεια της Βουλής. Τελικά όμως το κόμμα του, όπως
xcu όλα τα άλλα που exTQ00ωπούνται στο Ηουνοβούλιο,
ατουάσισαν ότι, το θεμα της επόμΕνης δόσης προς την
Ελλάδα θα απασχολήσει μόνο την Επιτροπή Προϋπολο
γισμού σε κλειστή συνεδρίαση. Ο λάγο που ο emneoc.
λής του Κύκλου Ζέχαϊμ ( Seeheimer Kreis), ο οποίος εκφ
ράζει τη δεξιά πτέρυγα της KOtou SPD, έθετε θεμα
διμόους συζήτησης σχετίζετα. με τον τρόπι του χειρίζε
ο Βόλφηκανγκ Σομπλε το θεμα του ελληνικού χρέο
(ELA) ποος τις ελληνικές
τράπεζες στο ποσό των 43,6
δισ. ευρώ έως 20αι την
5 Ιουλίου 2017, μετά
από αίτημα της ΤΟάπεζας της
v 110χάνες Καρς
tig 21 Ιουνίου 2017 ποαγματοποιήθηχαν Εκλογέ για την
ανάδειξη του νέου ΔΣ του
ΙΠΕ, με μεΟίλη συμμΕτοκή
τον μελον του, στο Ote
Ηλιο, Καλαμπόχα Εν ireλο, Ευσταθόπουλο ΓΕώργο,
Βαλχάνα Κονσταντίνο. Σοτη0ούδη Κονσταντίν°, Γιαν.
νούχο Λάμυο, Μάρκου
Το νέο ΔΣ θα ége1 τριετή αναπληρώματκά μελή, τους
αποτέλεσμα τη καταμετοη- Δημήτριο, Αδαμαντιάδη
gritetu από τα ποίτα 10 Σίνα Μάριο, Δeαχουλάχο
Η μείωση του ανώτατου ορίου
20ατά 0,6 δισ. ευρά αντανακλά
εξελίξεις στη ρευστότητα των
φησαν, χαι συ7xEXQ υμένα γιο, Ενώ τα συνδεδεμένα
τους Χ.Χ. Ποταμέτη Αντώνιο, μελη θα εκπροσωπούνται
Τεοφίδη Ιωάννη. Κανέλλο από τον κ. Κουτσιούμ τη
1eQ1χλή, Πολυχρονόπουλο Αντώνιο.
χαταθέσε orv τον ιδιωτ 20ού