Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ρχεται νεα ουασταυρωση για τα ανασφαΛΙΤα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιγειρηματικών Ειδήσεων-Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ; Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο . Τ.Φ. :1.00E A.Φ. 4995 Σαββάτο 24.06.2017
ΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Citi: Αυξάνονται
>>> TEA.
διανομή μερ
για δοκιμαστική
έξοδο
της Αθήνας στις
Ψήφος εμπιστοσύνης σε Αθήνα
με αιχμές για Βερολίνο
ενέκρινε
Το τέλος των πολυηνον διαμε τους ποτ υτές, με τη συμ0pσυνΕΧ σει να δίνει θεπχό
momentum στα Ελληνικά
νει, η Citi σe
TISΤράπεζα το Παρακαταθηκών
-Οταν χη η Ελλάδα είχε χοταανότητες μιας δουυαστικής
όδου στις αΥ00ές αυξάνονοοοος δηλώνει on maquével
τοχοντος προγράμματος, το
καλοκαίρι του 2018.
pha Αστικα Ακινητα:
ΕΛΣΤΑΤ. Αύξηση
Ανακουνονεται από την Alpha "Ενθεση του ΔΟΑΤΟΧού
Αστιχά Aximoz Ο κατά την Συμβουλίου και του ΟΟκοπού
Ετήσια Τακτική IEV1κή ΣυνΕ- Ελεγκτή, Αποφασύθηχε η μη
λευση των Μετόχαν, παρά- διανομή μερισματος για τη
στησαν, αυτο προσώ πως ή δι'
ΕΛΛΗΝ
xeήση 2016.
ουπούντες 13.043.894 μετά Συμβούλιο οαθώς χαι ο
Ο αριθμός των Κενών | Ψή4ου, μετοχές, ήτοι ποσοστό
ΘΕσεων EQ'.ασίας Νατα το α |μετόχων της εταρίας.
τρίμηνο 2017 παρουσιάζει.
ΟΟΜοτός Ελεγκτής
ευθύνη
διαχειριστικής χοήσεως 2016.
από κάθε
τα πεπραγμένα της
93,17% επί του συνόλου τον
αύξηση χατά 21,5% σε | Ψήφισαν 3μέτοχο.exrpooo.).
σύγχυση με το α' τομηνο
2016 (18 666 152 πού τες 13.043.874 μετά ψήφου
3) E eM η η Ek prier Εταιρια
«DELOITTE Avi νυμη Εταιρια
Oporoiv Ελεγκτον Λογιστάν»
για τη διαχεουστυχήχεήση 2017
Θα είναι ο βασικός πυλώνας της Αναπτυξιακής Τράπεζας,
σύμαυνα με το ουβερνηταο σχέδιο. Τα 5,5 δισ. ευρώ drudέσεων θα αποτελεσουν την πο κα της Αναπτυ ιακής. Εντα
ακές διαβουλεύσεις για την ίδρυσή της.
μετοχές, ήτοι ποσοστό 93,17%
επί του συνόλου τών μετοχών
αντίστοιχα), Ενανη μείωσης
2,1% κατά την αντίστοιχη της gtu4fog.
σύΤουση του έτους 2016
τοος το 2015, σύμορωνα με | Η Συνέλευση βοοοόοαν ου
στοιχεια που παρουσιασε
ΕΛΣΤΑΤ.Η Ελληνική Σ
αριστική χρήση 2017,
4) Ano4 ασ00ηχε η μείωση του
Η μετατοοπή του Ταμείου
Παρακαταθηκών
μια σκέψη που είχε χατατεθ
ει πουν α ομα απο την
ηψη τον καθηκόντων της
tuv 0uraχαι
armeda, αποφάασε έγαρα και
ΛΕΟΡηφίστηκαν όλα ταθε
unEenpηφιστηχαν όλα τα θέμιτα
τυκών εταιριών ALPHA REAL
ESTAT E BULGARIA
ΕΟ.Ο.D. και CHARD
TRADING EO.D.D.
Δανείων (TTI&Δ) σε βασικό
στική Αρχή δημοσιεύει το
TQ4.ηνια ο Δελτιο Τύτου για
της ημερησίας διατάξεως.
Ειδικότερα ΕΑίφθησαν, παμASH πυλώνα της Αναπτυξιακής σημερινής κυβέρνησης, η
Τράπεζας αποτελεί την οποία ωστόσο éως τις 15
Θ€σεων Εργασίας στο σύνοεπιτελείου για
Χατηγορηματιηά από
ίδοσή της. Πρόκειται για
5) Αποφασ00ηχε, λόγω λήξεως
της θητ ίας του, η εκλογή νέου
Διοιχητικού Συμβουλίου χαθώς
και η ex40γή μελών της ΕπΤΟο.
πής ΒΑχου.
τους θεσμούς.
1) EyXQ(θηκαν οι Ετήσιες Ουκονομιχές Καταστάσεις της χοσεας 01.01.2016-31.12.2016, η
uguov, για το α'TQ4myo 2017