Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ en
eidisis.gr
isis.gr
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017-έτος 180-αρ. φύλλου 4412-0,50 ευρώ
Περιοδεία και ομιλία
Γιάννη Μπαλάφα
ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΑΟΚΤΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρχηγός Εθνικής Γυναικών Εβίνα Μά
Αρχηγ
Την Παροοκυή 30
Ιουνίου 0α εΤΤΙΟΝΕ.
Όταν πεθάνω θέλω να φοράω το εθνόσημο
prei τον Νομό μας
ναστευτικής Πολιτι.
Αμερικα.
νοί την αΤΟκαλούν
οκεψης fxu να κάνει
με τις τρέχουσες πολιτικές εξελαις μετά
ΤΟ Ταος της δεύτεMS of ολόησης την
οκονομική κατά.
O' συντοπίτες
της στη rov.
Kilei5 μιλούν
την πορεία του ΜΕ.
πρόγραμμα θα περιλαμ,1 iveE
myTapouria tu, Βουλευτή Κλκίς και μελών της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ
της περοχής.
κα, εκείνη μοώντας πριν
Θα ακολουθήσουν ανο Τήσεις με Τους θεσμικούς φορείς
ΜΕΤύβαση στο ΝοοοκομείΟ Κιλκίς Μαι συνάντηση με την κ.
Συνάνηρη με τον Σύλλογο OMNES και Την AwomTUend
Apyd ΤΟΟΤόγευμα ώρα 19:30 στην α ουσα Του ΕΤημελη.
FIBA, φρόντης AVTITREpop4υος, Του Δήμου και του Επιμαλητηρίου.
λέγοντας moos
αφήσει Την
ήθελε να είναι
πεδο, με αυτή
Ηρακλείο
τηρίου θα ακολου ήσει ανοιχτή
όλης για Τις τρεχουσες πολτκίς εξελίξεις.
ολιτική ομΕλία εφ' όλης της
Η Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Κλιας στην προοπάθειά της να ενημερωθε
Οός Του ΚΙός καλίκάθε ενδιαφερόμενο στην εκ&qMoon To
μένοο, txu Evrutru ocou όλους με την επίδοσή της στο
Eurobasket Της Τσεχος αλλά κυρίως με Την qu'κή της mou
άδυ της Παραοκυης
την εμφ inon, με αυτό rothorpol
σελίδα 14
κίςΠόΚιος |
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ:
Ο από Κιλ.
κις Πόντιος
Ιστορικός
ΕνκουπτώστηΒουλήτο Σχέδιο
EV KOUT Τω στη Βουλη ΤΟ ΣΥ80ΙΟ
Εν κρυπτω στη Βουλή ΤΟ ΣΧεοιο
καιρικός
Νόμου για τον Περιφερειακο Τύπο
ιγράφος
λαογράφος
Νο νομοσχώογι τον Τύπο
-και τον ηεριφερειακο, που
αναμένεται να 4ηριστεί ακόμ
κοινος της επόμενης ει δομά.
του Αναστάσιου Αμανατίδη
σελίδα 3
λευση με τις συνδικαλιστικές
ενώσεις του κλάδου και &ν πε.
ριλαμβάνει καμία από τις προτάσεις που Kar' επανάληψη
υπεβαλε η ELE.Τ. και οα άλλες
Ενούο εις Τύπου, προτάσεις που
αφορούοαν και σε μη δημοοοονομικές ρυθμίσεις, στην Kamiθυνση της υποστήριξης του
ncpopcpccxoo Τύπου, με
σκοπό την ενίσχυση της βιωσμότητάς Του και τη, υποβοή.
θηση της μετεξαιξής του στη
Το σχόλιό
Γράφει
Θεόδωρος
Παυλίδης
σελίδα 3
σελίδα 6