Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
σία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε.
17.047 Τιμή 0,60 € Σάββατο
24-25louviu 2017
Γραφεί
Φ. Τζαβέλλα 11-DANNINA 453 33 . Τηλ. Kév po 265 10 25.677 33791-Fax: 255 10 30.350 . http://
proinosi gos gr . email [email protected]
Φόβος και Θυμός!..
.0ανθρώπινος φόβος πηγάζει από τις φωσικές μας αδυναμίες και την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων των α θρώπνων
καιτην υποταγή, η προστασία της περιουσίας και η πρόσβαση
στην εκπαίδευση είναι κάποιες από τις αναγκαίες συνθήκες
Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣΒ. ΜΑΕΣΜΑΣ
Πρύτανης Πανεπ. Ιωαννίνων
σχέσεων στι
Με Τις φυσικές αδυναμίες μπορουμε να συμφιλκοθουμε, | Πρωην 11ρυτανης
sabu,ναμίες μπορουμε
δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής. Καμιά έκφραση της δημοαπό ένα πολιτικό κράτος
TTOU, δεν Είναι καικονυονικό κράτος. Ο θυμός των απελπισμέ
ναν δεν αποτελεί έκφραση δημοκρατικής συμμετοχής, γιατί ο
πάνω στη φύση
υλική μας υπόσταση Ηγοση των ορίων, η ποοδεία και η αποδοχή της κοινής ανθρώπινης μοίρας ίσως μπορούν να μας βοηθήσουν κάποιους φοβους να αποτρέψουμε και κάποιους άλΟάνθρωτος ζει στην κνούμενη apμο της Τ
κράτος
της εκδίκησης για ό, τι έχ
συμβεί σε προσωπικό, κυρίως, επίΗ κοινωνική προελευση των φόβων συν Εετα με Την EXλειμματικη οργανοση της κονυ νίας. Αυτη &μιουργεί την αναa0φαλεαταν προσωπων, η
της φτώ ας που γεννά την απελπισια
ΜΑΣ ΕΙΝΕΑΝ ΤΑΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.ΑΥΣΗ ΤΩΡΑ
αΗθερμοκρασία νε ανε καιο κίνδυνο γιατηδημοσιαγε αυξάνουν
Εντείνει τις χινητοποιησεις της η ΠΟΕ-ΟΤΑ . Απολυμάνσεις ζητά
Αποκομ δες μόνο σε
αρουσια Ιερώνυμου κλεινει αποψε
εμανοειςςητα
η παράταξη Γκόντα
εναισθητουςχώρους
στα Γιάννενα το Καρδιολογικό Συνέδριο
«Η Οικονομία και η Ηθική στην ΥΥεία» Το θέμα της σημερινής
(7-9 μμ.) ανοιχτής εκδήλισης στο «Du Lac»
Με πανηγυρικό Τρόπο θα
Τους απ, όλη την Ελλάδα ζητούν
οριστική επίλυση Του θέματος
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τους μέσω της
τήματά της, η ΠΟΕ-ΟΤΑεία, αποήσεις Τουλαχ στον ως την ερχόμενη
T00 για Την καθημερη ότητά Την
Εκόνες moumapant mouv orompdevoni pi υκανείς σΤους δρόμους
uw luan vuv,onou τα σκουπίδια οχημ on ουν πλ ονμκάφουν.
: δηλωση γιατο κονό με θέμα en
: Οικονομία και η Ηθική στην
παρουσία μάλιστα Του Αρχιεπ -θεί σης 9 μμ.-έχει αναλά8a η Β'
σκόπου Αθηνών και Πάσης Ελ- Καρδαλονική Κλινική του Πανεπλάδος Ιερώνυμου.
nam υλάΟΛ ou ηνερ μενη Η διαχειριση αδεσποτων :ημεριδος ργουοξεονήσοερηςς μίαςυπότηωνίδαυουΠανεπισ
θερμοκρ δεδομη καιφάνοηστης: σε Επιτροπητης Βουλής. . μμ καιαναμένετα να αλοκλ pur μου
moi oo ou poi ουορριμμάτων γύρια : οβουλευτης1aamvurv
Ενδιαφέροντα θέματα
κάνουν ακκ οηΥήσεις θα
ρουλάνος, Καθηγητής χειρουρ
καθηγητής 11ορίας Ιατρικής Του
: εδρος Δ.Ε. στο Δεθνές hmo40τη διοργάνυση της σημερινής
ημερίδας-που θα ξεκινήσει σης 7
με Το Ελληνκό δρυμα Καρδιολογίας υπό Την αγίδα του Πανεπ1OTTr
ΓουλάνοημΚάθονής Χ.poure
Αρχές απαντούν στον "
ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Ηοδός Νιάρχου
και άκρως επικίνδυνη, αφού όλο : > lleoraeaSxameE
αργου
μαστο Κοσμίδης ΤΟ
από Τους κάδους
τε οι
έργοάμεσηςπροτεραιότητας
: ο Δι μμ tionn. Toiv σας
:Ομόημος ρος), και
v«OmumcxaToen Κτου εν είναι επιλο ητηςΠεριφ
ειας»
KEEAnN0: Μετρα mpoangmς : πρόβλημα με τα αδέ.
ηδημόσια υγεια anomv : σποτα που κυκλοφο-Αμεση ήταν η απάντηση Της
apepo του Κώστα Καλτσή στον
Το θέμα μάλιστα TTpw λίες μέ-:«Πρωνό Λόγο» για Το πολύκροτο
αφού συχνά κατηράφονΤί επκατά 6 μονάδες άνοιξε
στους τέσσερις κυβερνητκούς βου- : συ του Γραφείου Tumu, έστειλε
λευτές σε συνντηση που είχε μασ - την ακόλούθη επιστολή:
τους στην Αθήνυ, ανοGER.12
Κεφαλληνες αγιογράφοι σε μνημεία
της 0Q0. Εκκλησίας της Αλβανίας
Εγινε από σ Γιάννενα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ «IIA.»
κουκουλοφόρος λήστεψε
δύο 19χρονα κορίτσια!
ν Τους πήρε χρήματα χαι προσωπικά έγγραφα
Πανα ερ
σουν ο ρκοκαιΕργομετρικό TEOT
Τη Δευτέρα η πρώτη
συγκέντρωση του ΠΑΣ
> Σε αναμονη ot φιλαθλοι για μεταγραφική ενίσχυση
(αρχές 17ου xaA τέλη 19ου αιώνα)
ΣΤις 24 Ιουνίου 1992 η Σύνοδος Του Οικουμεν. Τη Δευτέρα ξεχνά ΤΤΤΙκά η
νέα σεζόν για την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάν.
νιν, καθώς τεχνική ηγεσία και
στη θέση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Η συγκεκριμένη εκλογή θεωρήθηκε ως η πλέον βέλτιστη,
βραδινή ληστεία που
: στην πόλη Tuuv kuavvivuw.
ποιήσουν την wpim Τους συΥ
σίας της
gemonmou κ. Αναστασίου στην Περαχή θα πρέπει να
από όλους. Πρόδρομοι του Αρ
-ησε.
-καλυμμένο Το πρόσωπό του, με
Την απειλή μαχο--11η σελ.
που είχε εκδιίσει η-11ησελ.
imiiiiHIIMliniintiiiililliitiiiMNIMiinitiitIiiiMiltiimtiUliiiitiitllIIIImmII
To npui της Αευτέρας σ' όλα τ
nspir τερα
θλητικός ΑΟ
και όσα αναμένοντα να γίνουν tiv ερχόμενη 55ομάδα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα