Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 23.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5804
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδα
1,8 εκατ. ευρώ για τη νέα σχολική περίοδο
Συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου και του πρόεδρου του Συνδέσμου
Τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλο
Μοσκοβισί
ποιηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των Προτείνουμε
ρυθμίσεων για τις αδειοδοτήσεις ζητούν έξοδο Ελλάδας
μεταξύ άλλων από την υβέρνηση οι χατασχε
από διαδι
τη ναστές
χασία υπερβολι
κού ελλείμματος
Σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του Την προ0εση της Ευρωπαικής Επιτροπής
Συνδέσμου Πέτρος Π
προτεί
την έξοδο της Ελλάδας από
ς του Συνδέσμου Επιχειρή
HSBC: Παραμένει πιθανό
τις προτά
για την
Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ
που θα
τη διαδι
του υπερβοM200 ελλείμματος «μέσα στις
θούν στην Πολιτεία
ίες έχ
ένα τέταρτο προγραμμα
τασκευών, την αύξηση
επόμενες βδομάδες», αναnσιγχρονισμό του πλάδου των
20€νωσε σήμερα ο επίτροπος
για Ελλάδα
των φορολογ
εσόδων, των θέσεων εργασίας, των ασφ
υποθέσεων
λιστιuών εσόδων, uαθώς ναι την είσοδο xεφαλαίων από το
ξωτερικό
Ερωτηθείς σχετι %ατά τη
διάρκεια
ις Βρυξέλλες,
Ελλάδα έχει
σιces προσπάθειες», επισημαίνοντας ότι το δημοσιοΣχέδιο για μοριοδότηση
νομι έλλειμμα της χοnας
πλέον άνω
όπως ορίζει
Σύμφωνο
των συμβασιούχων
θερότητας, ενώ το 2016
ξεπεράστηκε
στόχος
στους ΟΤΑ
πρωτογενούς πλεονάσματος
Η Αθήνα εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντwή
σχεδόν κατά δueι φορές
βοήθεια τους πιστωτές για να σταθεί στα
Ο ίδιος εEmσε, σύμφωνα με
έκθεσή της. Απίθόδια της, τονίζει η τραπεζ
ο ΑΠΕ ότι η Επιτροπή δεν
Όπως προxύπει από
όηση μ
ανη η άμεση πρόοδος στην ελάφρυνση
χρέους.
μβούλιο, σχε
προχώρησε στην εν λόγω πg6Πιθανό ένα νέο πρόγραμμα ή μια προληπτική
διάζεται η
ναπροκήρυξη
ταση τον προηγουμενο
γραμμή πίστωση
γιατί ανεμενε το αποτελεσμα
μβασιούχ
ννόηση μ
Me τη «σκόνη» να καταλαγιάtει μετά τη συμφωνία
θεσμούς.
ωστόσο θα μοριοδοτηθούν
Eurogroup την ολοκλή
περασμένης εβδομάδας, ανα
λιτές
ση της δεύτερης αξιολόγζήτηση γ
Αλλες λύσεις δεν πgoxο
μολόγοι στρέφουν την προσοχή
τους στις μαχo
ησης, το οποίο τελιχά ήταν
συμβασιούχων τα, καθώς η
μονιμοποίηση
πρόθεσμες προοπτιχές της χώρας στην ευροζώνη
τυχέςp, όπως είπε σημαστους ΟΤΑ έγινε, σύμφωνα
παρχόντων σμοντάφτει
ότμοσίευμα
με πληροφορίες
στη Συνταnιατική απαγόρ.
μβούλιο. Κατά τις
ίδιες πηγές, η λύση