Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ww.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26826 ΕΤΟΣ 88ον
ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας Ρεκόρ αφίξεων
Ε. Κουντουρά:
για δυναμική επανεκκίνηση της
με πάνω από 30
εκατομμύρια
οικονομίας εξήγγειλε
τουρίστες»
Το 2017
αλά, θα έχ
ο πρωθυπουργός
η υπουργός Τουρισμού, Ελ
ντουρά, μιλώντας στο συνεδρ
Συνδέσμ
Εξαγωγ
ροσδιορ
φίξεις, έσοδα, δ
ρόθεσμ
μετά τη λήξη του
αι πληρότη
άνοδο 15.70%
προγράμματο
ροxpατησεις,
διαδοχικά ρ
2. Αποδεκτή η γαλλική
2015 (26
πρόταση, με ρήτρα
3. Δε
Ταμείο για άμυνα
δράσεις τόνωσης τη
άπτυξης -ίδρυση Α
ευρώ Πα 1Κn
ής Τράπεζας.
εισαγγελία και
με την αξιολόγηση του
Ευρωπαίο υπουργό
ργου: Δέσμευση για
ολοχλήρωση
Οικονομικών
γραμμ
έμπρακτη στήριξη
Προτείνουν 01
για έξοδ
«Μερκρόν»
μα τη
ηση όλων, για την δ
λογισμ
νηση τη
ευρωζώνη προ ειται «να χρηματοδοτεί ε
χορηγεί βοή
Απερίσπαστη η Διχαιοσύ
περιπτώσεις ανάγκης
για την άθλ
Μετά τη
απόφαση του Ε
τόν τον τρό
βοηθά χώρες να ξετ
group
Οριστική άρση
Τη βούληση της υβέρνηση
βαρος διάδρομος εξόδου
ς. ΙΙ
των capital
ρύβεται η ιδ
τα μνημ
γκάλι ψη σε υποθέ
διαφθοράς, που
λογισμού της ευρωζώνης, να έρ
ην ομιλ
τηγορημ
controls
Συμβούλ
ότερη
Αλέξης
ργος, Αλέξης Τ
ς χώρες, όπως για παράδειγμα η
ρας. Δεν χρειάζετα, ωστ
στη συνεδρίαση
υπόσχεται ο Δ
Ελλάδα» γ
χή «Die Z
ργικού Συμβουλίου
ραφει η γερμ
για την υπό
χασμος, είπ
Tzανακόπουλος
θεση με
μού Μέρκελ
ργός εξήγή
ξεχαθάρ
αιοσύνη θα αφεθε
Μακρόν) για το μέλλον της Ευρω
η συμφ
τη δουλ
Τη στήριξη τη
βέρνησης
στόχου
ν η υβέρνηση είχ
δεσμενθ
ργός Επ
Γαλλία μπορ
ρις λ
ροηγουμl
μην συγχαλύψουμ
ποτα.
βερνητ
την Ευρώπη
Δημήτρης Τ
τιμά η έγκριτη εφημερίδ
κατά τη
Στο στόχαστρο της ΕΕ φοροδιαφυγή
ν Αμβούρ
μιλία του στο συνέδριο τ
Ελλην
γου. Η εκλογή του μ
ρρυθμιστή-ό
μέσω πολύπλοκων διασυνοριακών
ξαγωγ
χαραxτηρίξ
Ο κ. Τζ
φέρθη
στη Γαλλία έβαλ
νηση μ
μηχανισμών
λείσιμο της αξιολόγησης χαι στη συμφ
μεταξύ
ου επετεύχθη στο Ε
Βερολ
Παρισιού, γ
ριεχό
ξη της φοροδιαφυ
όχο την
ροχαλ
5ης Ιουνίου, πογραμμίζο
ον χαθ
ρρυθμι
θα μπορ
ά ταμεία, θ
γης πο
ρο διαδρομ
γει για τη
λύπλο
αυτόματα
φορολογικές αρχέ
πτυξη της ελλη
η Ευρ
ή Επιτροπή πρ
τη χρήση
πιστροφή στην χαν
για την άμυνα, ευρ
ς διαφ
Ο 2υβερνητικό
σαγγελ
Ευρωπαίος ν
oνισε
ς λεγόμενους ενδιάμεσους -ό
ροπή, σημειώ
η Γερμα
η χώρα μετρά
ροφα Υ
ένα βασικά διαχρ
ρολογ
σύμβουλοι, λογιστές, τράπεζες
η Γαλλία, μ
την εκλογική
ογραμμ
και διχηγόρ
λογισμ
ή θέληση πλ
ις πλευρές
ση της φορολογική
προωθούν μηχανισμούς φορολογικού
για τη μ
δημοσίευμα. Η Die Z
ΕΕ» σημειώ
η ομαλή υλ
αιρου
χρέωσης, η χρήση ειδ
χεδιασμού γι
ς πελ
αναφέρ
ρογραμμ
στην πρώτη
σκεψη του ν
σμοί φορολογ
θεστώτων ή συμφ
Επίση
ροανηγγειλε την πλήρη άρση
ροέδρ
μμετοχή χωρών που δ
ού σχεδιασμ
ίοι φέρουν ορισμ
στην Αγκελα Μέρ
ή «διαχρ
διεθνη πρ
χαρακτηρ
Γερόνισε, η zuβέρνηση
σημειώνοντας ότι η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα