Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ς: loήγορες συνδέσεις στο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ, 4993Πumη 22.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ανοδο 0,71%
Κατέγραψε
Η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει
Συνάντηση Κουντουρά με το νέο
το Χρηματι
ακόμα φέτος στις αγορές
προεδρείο
στήριο
tunλά διετίας έκλε
Τρίτη η χρηματιστηo
βαστώ
ή αγορά, με
Χρηματιστή
από τη
δρίαση
της 4ης Ιουνίου 2015
κός Δείκτης Τιμώ
νο ικά γ
τρίτη
δρίαση
για το Export Summit V
στις 827,01 μονάδ
σημειώνοντας άνοδο 0,71%
91,023
ήθηκαν 75.409.999
μετοχές δείκτης wηλής
ησης σημείω
στο 0,73%
δeemς της μεσαίας
eting
στό 0,26%
Η Ιωάννα Δρέττα αναλαμβάνει
το έλλειμμα
τρεχουσών
διευθύνουσα Σύμβουλος
συναλλαγών
Το Διοικητιz6 Συμβούλιο της τόσο στον ιδιωτικό όσο
δημόσιο τομέ
έχει πολυε
Marketing
νώνeι την τοποθέτηση της τη εμτειρα
ρισμό
κας Ιωάννας Δρέττα στη θέση
έρεται στη σχετική
ανα- Μία επιτυχημένες διοργανώσεις τελευταίων
από τις πιο των να της Γενικής Διευθύντριας
ετών αναδείχθηχε το συνέδριο EXPORT SUMMIT V
θύνουσας Συμβούλου της
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΣΕΒΕ) που
εταιρείας
Ο Πρόεδρος της Marketing
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15
ίου 2017 στο ξενο
Πρόεδρος του
Έλλειμμ
δοχείο Makedonia Palace στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με
Δρέττα διαδέχεται
Γιάννης A. Ρέτσος ωσηφ ΙΙάρσαλη
δήλωσε σχετικά: «Μετά από σχετική
τρεχουσών
από την ίδρυσή της έως
μένο κατά
σήμερα συνετέλεσε τα μέγιστα, τιμόνι της Marketing
ήμισυ περίπου
σχέση μ
ώστε η
Meιμμα 872
ευχομαστ
ίδιο μήνα
ως ένα από
νέα του επαγYe. συνέδριο
Περισσότερα από 1.300 του wάτησε
εργαλεία σχεδιxσμού
άτομα παρακολούθησαν δια αμείωτο το ενδιαφέρον του
δημοσίευσε
ησης της Εθνικής στρατηγ
ζώσης
λη τη διάρκε
Τράπεζα της Ελλάδος την
λεσματικότητα
τουρισμό
livestreaming τις εργασίες
του. Το θέμα του Expo
Τρίτη.
ροώθηση
παραμένουν
συνεδρίου
ενώ το Summit ν ήταν το "Adding
Η Τράπεζα τη
παρακαταθήκη
τημάτ
«παρών» έδω
to Export
λληνιxών προορισμών.
μενη ημέρα της
Είμαστε βέβαιοι ότι η Ιωάννα,
ηματίες ?και στελέχη επιχε
ητες αυτού αποτέλεσαν το
auοίως στην μείωση
Η. κα Δρέττα, έως πρότινος με τη γνώση και την εμπειρία ρήσεων, ανώτατοι εκπρόσω- "Certification, Packaging,
ελλειμματος
Σύμβουλος Προέδρου ΣΕΤΕ, της
θέματα
τομέα θ
ι της πολιτικής ηγεσίας Labelling, T
στην άνού
αναλαμβανε
ασφαλισ
χαι αχαδημαϊaοί σε ένα Distribution Networks
ισπράξε
Marketing Gree
ενδυναμώσε
ραιτέρω τη
επόμε
νή της ημέρα. Η
Δρέττα έχ
ιρείας
πορεία τη
φορές, τόaους, μερίσματα
διατελέσει σε θέσεις
ευθivης
κέρδη