Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΕΜΠΤΗ
Ο... ΚΑΚΟΣ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΣ
37ο ΕΤΟΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
(10892) 4292
ΕΛΛΑΔΑΣ!
ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕΓΑ ΣΗΜΑΔΙΓΙΑ ΤΑ ΕΝΕΡΧΟΜΕΝΑ
ΔΑΚΡΥΣΕ
ν Υπέρτατη πρόκληση από
Ερντογάν: "Νύχτα της
Αποκάλυψης του Κορανίου
μέσα στην Αγία Σοφία"!
ΕΙΚΟΝΑ
Όργιο Αλβανών πρακτόρων
στην Ελλάδα με... ονοματεπώνυμα προετοιμάζουν
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
τη "Μεγάλη Αλβανία
Γέροντας Σίμωνας Aρβανίς: "Οταν θα γίνει ο πόλε
μος, οι πιστοί θα βλέπουν
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τους Αγίους ζωντανούς"
ο Pooος Πρόεδρος ενημε.
Μόσχας Κύριλλο
για ης προφητε
ΤΙΝών ανατρογκρουσης με το
Η Ελλάδα... τετέλεσται: Από το σχέδιο
φαιδώρα" στο πρόγραμμα Φάρος της Ανατολής"