Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
SEASON TICKETS
20172018
Πέμπτη 22
ΑΓΩΝΕΣ
Ιουνίου 2017
Αρ. Φύλλου 5879
Τιμή 060€
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα Ιτηλ: 26510 77466 I fax: 26510 37880 Ie-mail: [email protected] www.neotagonesgr
Χωρίς τακτικά ορθοπεδικά
ΖΗΤΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ιατρεία το<<
τη λειτουργlα των τακτικών
ορθοπεδικών
Χειρουργείων
Νοσοκομειο Χατznκώστα τοις μήνες
Ιούλιο και Αογouστο Σnτοoν να ενnΤασούλας με Ερώτnσn που κατέθεσαν
στον Υnoupγό ΥγεΙας. Οι βουλευτές
της Νέας Δημοκρατιας ρωτούν με
ιο τρόπο ορίστηκε το ανώτερο όριο
έχουν εκτιμn8eι οι επιπτώσεις της
μετάθεσης των
κτικών ορθοπεδικών
περιστατικών στους ασ8Evels και τι
των εργαζομένων ο Δήμος
να κάνει αρμόδια ΥΠΕ για
Baανά σήμερα το Πανελ
λήνιο Συνέδριο Επεμβα
κής Καρδιολογίας
Από σήμερα μέχρι και τις 24 loυM
ου πραγματοποιnael στα Ιωάνν
να για 2η συνεχή χροMa το Πανελλίνο Συνέδριο
Επεμβατικής Καρδιολογlaς με διεavλ συμμετοχή
«cardio Catho που έχει ως στόχο
την παρουσίαση της Καινοτομίας
και την Εκπαίδευση στην ΕπεμΒατική
Καρδιαγγειακή Ιατρική
Στ. Καλογιάννης «Αναί
τες καθυστερήσεις στην
Σταθερά υπέρ των εργαζομένων στην καθαρωτnτα του Δήμου Ιωαννιτών
εMαι n Δημοτική Αρχή καθώς
ο Δήμος
αναστήλωση του
γεφυρι
Ιωαννιτών είναι από τους ελάχιστους δήμους που από τον Μάιο του 2015 με την ψήφ
του νόμου 4325/2015
ού της Πλάκας.
παρέτεινε τις συμβάσεις όλον των εργαzομένων που εργάzονταν στον τομέα καaαριότητας με δμπνες και οκτάμn
νες συμβάσεις
Την Πράμαντα επισκέςPanκε
ρος Καλογιάννης στο πλαίσιο της
Υπό κατοχή» 498
τακτικής επΚανωνlας του με τους
συμπολίτες μας. όπου συναντήθηκε
ακίνητα του δημοσίου
με τον Δήμαρχο Βορεby T2ουμέρxo Δημήτρη Τ
λογιάννη και κατοΟταν οι ίδιες ο
υπηρεσιες του
κους, με τους σnolους συzήτησε τα
υπουργεΙου Οικονομικών παραδexοτρέχοντα &ματα.
νται οι εκτάσεις που εποπτεύουν
ως και το 80%
είναι καταπατημένες
γνώμη
σε ορισμένες περιφέρεες αλλά τα
δεμένα λόγω
χέρια τους ειναι
Το... ρωμαλέο
τεχνικών προβλημάτων και ελλeupης
ροσωτικot. εMαι προφανές
φοιτητικό κίνημα
συγκρότηση της 39μελούς ειδικής
ομάδας για την αSDοποinσn της ακI
νnτης περιουσ ας του Δημοσ ου κrν
Τετρακόσιοι ΕΒδομήντα ένας φοΗ.
δυνεύει να καταστel κακόγουστο
τητες ειναι πολύς κόσμος. Και όχι
ανέκδοτο, αν δεν γινει σε χρόνο
ανώνυμα, καμουφλαρισμένοι στο
ρεκόρ αυτό που δεν έχουν καταφέΒουλ των αμφaεάρει εδώ και
15 χρόνια
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΣ ΠΕΡΟΕΡΕLΑΣ ALIN ΣΗΜΕΡΑ
τρων, αλλά 471 με ονοματε
όσοι πέρασαν από την καρέκλα του
ΣΕ. 5
υπουργού Οικο νομκων