Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κατσέλη: Μπορούν να αρθούν χαι σημερα τα capital controls
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:100Ε Α.Φ. 4992 Τετάρτη 21.06.2017
ή Email: [email protected]θnet.gr
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Αύξηση 10,7
Νετανιάχου
Eurostat
σημείωσε
Γιατί οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν Ο αγωγός EastMed είναι πλέον
τζίρος της
μια ορατή πιθανότητα
βιομηχανίας
Αύξηση 10,7% σημείωσε
γενικός δείκτης
στη βιομηχανία
εργασ
εφέτο
σύγχgιση με
ντίστοιχο δ
λίου 2016,
13,9%
σημειώθηκε ατά
mην αντίστοιχη σύraση
2016 με
με την ΕΛΣΤΑΤ, η
αύξηση
βιομηχανιών
Από τις μεταβολές
δεικτών
πιμέρους
Αύξηση 3,6%
δείκτη
κλου εργασίων ορυχείωνπ. Μεταφορ
λατομείων
Αύξηση 10,8%
δείxτη
Δικαιωθήκαμε από ΕΕ για
λου εργασιών μεταποιη
τικών βιομηχα
σιδηρόδρομο
Από τις μεταβολές
Στην πλήρη δικαίωση
χεία, θέση τη
της πολιτικής ηγεσίας
Ελληνικής Κυβέρνησης.
Διεχδbηση της έδρας
Υπουργείου Υποδομών
νη αξιολογήση
Μεταφοgών κατέληξε η Γενική των
gατικών
Διεύθυνση Α
ισχύσει
δημόσιων σιδγωνισμού τη
ασφαλιστwίw εν
Ειgωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
ιρειών, ούτως
ή άλλως συνδεδεμένων
με τις Ηgατικές ενισχύσεις
όψει Brexit
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
αποδεχόμενη τελικά τις
τας ένα νέο εφαλα
ελληνικές θέσεις στην
Ο τζίρος της αγοράς
σε τερματικα μηχανήματα POS
ό σιδηρόδρομο
τους αυξήθηκε κατά 30% σε σχέση με
μέλλον του, αφαιρώντας από τη μένων κύκλων αλλά
μεγάλων
η στάση
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και έφτασε τα 9,5 δισ
ν ασφαλιστι τον εταιρ σιδηροδρομική οιHογένeια α
της προηγούμενης Κυβέρνηση
κυρίας από
έλληνα φορολοαποσυνδέει τις 2
θέσεις
στη Βουλή
γούμενο
κρεμάμενο γ
πάρα πολλά χρόνια βάρος
ομηρίας
πέβαλε
γιώτης Κουρουμπλής
προστίμων άνω
ελληνικό
ιδηρόδρομο
Νέο ρεκόρ σημειώνει κάθε
σταμάτησαν οριστι
αποδοχής καρτών
Οπως επιστ
Ελληνα φοροΑνέφερε ότι
πουργείο
ελεύθερους
μήνα η χρήση χαρτών στις
μπόρους
διάλογο μ
πουργείο, «με τη λογούμενου
σιδηροδρος, καθώς οι φοροαγγελματίες, τους
μεγάλες ναυτιλιακές ασφα
συνεχή, επίμονη
μικού έργου, διαψεύδοντας τις
λογούμενοι εξoweειώνοντα
ένας μόλις μήνας χωρίς
ugείες
συστηματική προσπάθεια της ΚασσάνδgEς της καταστροφορισσότερο με τη
από τη
noιταληριτιaή ημερθώς έ
βέρνησης
πουργού λογίας
μιλούσαν για λάθος
μεγάλο
ιδέα του
Υποδομών Χρ
Σπίρτζη
κή. Εί
μερος
τελευταία 15 χρόνια
2αταxΕ- τος». Την ίδια τάση α%ολοπουργείο Οικονομι%ών για
από την ελληνική
νόλου της
λιτική
ηγεσίας του υπουργείου, αλ
gμάτισαν τη Σιδηροδρομική
ιθεί 2αι η ζήτηση
για την την ή εγκατάσταναυτιλία. Σύμqο
διοική
αρμό. Οιaογένεια, απαξίωσαν
τοποθέτηση
ση POS
πίoχουν
φορέων, η Expoπoική Επι- πρόδρομο
χαι επιχειρotσαν να
καθιστούν
την Ελλάδ
τροπή προσχάΩη
στην από
ητή τέτοιων μεγάλων
την αgχή δ