Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
aggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggella.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9261 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ
ΓΙΑ 10.000 ΑΠΟ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟ ΥΝΛΟΓΟ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
Δεσμεύονται οι
καταθέσεις και
η περιουσια
Σελ 8
Το «τρίπτυχο»
ΣΚΟΥΡΛETHOΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΏΝ
του παραδείσου
Σελ 4
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝ ΔΕΘΕΙ ΑΛΛΑ 14 ΚΡΑΤΗ
Σελ. 2
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Η έξοδος
Σκληρή στάση απέναντι στο
Τον τρόπο με
οποίο οι 4 χώρες
έξοδό τους από
ΕυρωΖώνης πέτυχαν
το πρόγραμμα στήριξης
και τη χρηματοBrexit ζητουν οι Ευρωπαίοι
δότησή της από τις αγορές περrγράφει έκ
Με την ευρωπαϊκή
θεση αξιολόγησης για
χρηματοδοτική
πλατφόρμα e-justice
βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου ΧρημαΣελ6
κής Σ
(ΕΤΧΣ
συνδέθηκε το ΓΕΜΗ
Σύμφωνα με
Σελ 5
ντάξει η Γκέρτρουντ Τούμπελ Γκούγκερελ
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ
ξάρmτη αξιολογητής
τέσσερις
s που έχουν βγει
από προγράμματα
ΠΟΙΕΣ ΩΡΕΣ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑ
του ΕΤΕ ή του ΕΜΣ-Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος
και Ισπανία
για τις τράπεzες)- δεν έκαναν χρήση μίας προληπτικής
ΕΜΣ γι
στωτικής γραμμής από
έξοδό τους στις αγορές, αλλά Βασίσθnκαν
κυρίως στη δημιουργί
σημαντικών ταμε
ακών αποθεμάτων
της εμπιστοσύνης
επενδυτών, οι χώρες σε πρόγραμμα έθε
καλύψουν τις χρημ
ως στό
ΚαUστικ01 διάλογο
δοτικές ανάγκες τους 612 μηνών
μειακά αποθέματα,
Βοήθησε
έκδοση ομολόγων από αυτές
Για την ενίσχυση των ταμειακών
μάτων τους, Ιρλανδ
ία και Πορτογαλία
χρησιμοποfrσαν το αδιάθετο ποσό
Και φαρμ
ατάκες μεταξύ
τραπεζών τους
Η Πορτογαλία και Ιρλανδία έλαβαν το
«Μπλόκο»
πλήρες ποσό
του πακέτου χρηματοδοτικής
βοήθειας
δεν χρησιμοποίησαν
Τσίπρα
και πολιτικών αρχpν
στις διαφημίσεις
πλήρως τα ποσά για
την ανακεφαλαιοποfΤο αδιάθετο ποσό
παιχνιδιών
αποτέλεσε έτσι μέρος
ρευστότητας
χωρών αυτών, αναφέρει
Σελ 4
Ο λογικός