Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3542O • ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

ΜΕ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Αειφόρο
Σχολείο

1.446.355,20 ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Εξοφλεί τις
υποχρεώσεις του
>> ΣΕΛ. 10

∆HΜΟΣ ΠΑΠAΓΟΥ –
ΧΟΛΑΡΓΟY

>> ΣΕΛ. 2

Σε συναγερµό για την
Αντιπυρική Περίοδο
Σύσκεψη του
Τοπικού
Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής
Προστασίας του
∆ήµου Αµαρουσίου
>> ΣΕΛ. 5

M

ε το «Σήµα του Αειφόρου Σχολείου» πιστοποιήθηκε το Ειδικό Επαγγελµατικό Γυµνάσιο και Ειδικό
Επαγγελµατικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής,
καθώς η λειτουργία του σχολείου βασίζεται
τις αξίες της αειφορίας και υλοποιεί αποδεδειγµένα δράσεις που πληρούν τα κριτήρια των ∆εικτών Αειφορίας και στα τρία
απαιτούµενα πεδία: Παιδαγωγικό, Κοινωνικό - Οργανωσιακό και Περιβαλλοντικό.

Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούµενο, ήρεµο, ασφαλές, προοδευτικό,
ένα σχολείο στο οποίο οι µαθητές και οι µαθήτριες χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο
που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές τους
και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασµό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα µαθή-

Έγραψε ιστορία το 7ο
Motor Festival του ΟΑΚΑ

>>ΣΕΛ. 7

«Ανάσες» πολιτισµού
και ψυχαγωγίας
Συνεπές στο ραντεβού του µε το κοινό, το Φεστιβάλ του ∆ήµου Αµαρουσίου έρχεται και το φετινό καλοκαίρι στο σύγχρονο και γνώριµο πολιτιστικό χώρο του Αίθριου Θεάτρου.

Υπό την αιγίδα
του ∆ήµου
Αµαρουσίου

>>ΣΕΛ. 7

10 υποτροφίες
για µαθητές της
Γ' Λυκείου

µατα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και
της χαράς. Η βασική ιδέα του «Αειφόρου
Σχολείου» είναι η ενσωµάτωση της ιδέας
και των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, δηλαδή στη διοίκηση,
στη µαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση
των κτηρίων, στις µετακινήσεις από και
προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου µε τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

>>ΣΕΛI∆Α 9

«Μην κατεβάζετε τα
σκουπίδια στους κάδους»
Λόγω της πανελλαδικής
κινητοποίησης που κήρυξε
η ΠΟΕ – ΟΤΑ για τους
∆ήµους όλης της χώρας
µέχρι και την Πέµπτη 22
Ιουνίου 2017 για αυτή την
εβδοµάδα η δυνατότητα
αποκοµιδής των
απορριµµάτων
(συµβατικών και
ανακύκλωσης) θα
περιοριστεί αρκετά.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα