Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Προτεραιότητά μας είναι η ενΣτα πολλαπλά οφέλη από την εισαHEurobankrεσπαζε στη χρημασχυση και η διαφοροποίηση της
γuyη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ανατοδότηση επιχειρηματικών σχεβιομηχανικής και μεταποιητικής
φέρθηκε ο υπ. Περιβάλλοντος
Παρδων με καλές προοπτικές,
γοςΣτοθάκης, επισημαίνοντας πως
παραγωγής της Χώραςu, ανέφερε
τερα σε εξωστρcoεiς δρoστηστόχος είναι να
αποτελεσε η Ελλάδα,
ο αν. υπ. Οικονομίας και Ανάπτυριότητες, επισήμανε ο δ.σ.
ξης, Αλέξης Χαρίτσης
ο Σελ. 4
Kiων Καραβίας.
ένα ισχυρο ενεργειακο ποiτη.
Τριτη 20 Ιουνιου 2017 ο Αριθμος φυλλου 858 ο 0,50 ευρω
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΣOOΡΕΣΑΝ ΦΕΣΙ
ΡΙ ΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ
ΣΤΑΘΕΡΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για τις δυνατormες
που Χουν σήΗ διοίκηση της MIG είναι αποφα
μερα, καταναλωτές να περιη
σισμένη να κάνει όλα οσα χρεgά
γηθούν να επιλέξουν μέσο από
ζονται προaειμένου
22.000 προiοντα στα 31.000 τε
Τραγωνικά μέτρα των καταστημαανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ ΣΤαu
των της Πλαίσιο. αναφέρθηκε ο
ρος ΛΕκκάκος, επισημαίνοντας ότι
Έσπασε το φράγμα
ρόεδρος της εταιρίας Γιώργος
ο όμιλος Βωpodστηκε and τις
των 820 μονάδων
Γεράρδος.
πτώσεις
Σελ. Β
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ληρώθηκε με απόλυτη επιτυΣτην έντονη δugφοpέα κλάδου
ανήλθε στ.
Φαρμάκου, αναφέρεται η tmotoAη
24.416 tκατ. ευρώ. υπερδιπλάσια
απέστειλε την Πέμπτη
510Uwou, προς τον unouργο ΥyΕiος. Αν
tpoοφορα yan το 5ετές Κοινο ομο.
δpέα Ξανθο, ο Σύνδεσμος θαoμαλογο της Συστήματα sunlight
κος Επιχειρήσεων Ελλάδος
ΣΦΕΕ, τον προεδρc Πασχαλη
Σελ. 9
Σελ. 11
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr