Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ΑΛΛΑΓΗ
Καθημερινή
λιτική εφημερίδ
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΕΤΟΣ 42ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 10.335 ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ
Η ανακύκλωση της φτώχειας
Η κομβική διαφορετική πολιτική οπτική ανάμε
λίτευση, την αλλαγή των δομών της κοινωνίας ματα
σα στον Στάλιν και τονTρότσκι ήταν προμηθεϊκή
Σε αυτό έχει μια συνέπεια και του πιστώνετα
και οικονομιας και ισως το πιστευε, ισως ειχε κα
δείχτη
λουθη
λές προθέσεις, αλλ
το βά
τικα πρ
Ο Τρότσκι έβλεπε ότι ο σοσιαλισμός ως νησίδα
Πως μπορούσε ως νησίδα
ου είναι η μικρή Θος αδιέξοδο, όσο οι πρωτογενείς πηγές πλο
ή έστω ως ένα μεγάλο κομμάτι στην γεωγραφία χώρα μας, με την ισχνή οικονομία μας και χωρίς δεν αυξάνονται αλλά μειώνονται, η ανακύκλωση
όπως ήταν τότε η Σοβιετική Ενωση δεν μπορεί να
παραγωγική βάση, να αλλάξει τις δομές στην κο
των ίδιων χρημάτων προοδευτικά εξαντλούντα
Επομένως, δεν μπορεί να ασκηθεί, ούτε καν κο
σταθε
νωνία
υ ήθελε να εδρ
ύρθηκε
Σε αντίθεση με
απιταλ
λιτική, χωρίς
παραγωγική βάση
σει τον Σοσιαλισμό, στα όρια της
σμό τον οποίο δεν
Εδώ είνα
ο κλειδί που δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δε
στευε
σης της Οκτωβριανής Επανάστασης
Από εδώ και οι αντιφάσεις και οι αστοχίες
το έχει ΑΚΟΜΑ κατανοήσε
Ανατρέχουμε στο τοτε για να κατανοήσουμε το
Από εκεί και πέρα δεν είχε άλλον τρόπο να κάνε
Και λέμε ΑΚΟΜΑ, γιατί σύντομα θα αναγκαστε
τωρα και να αξιολογήσουμε, να ερμηνεύσουμε
τη διαφορά παρά μόνο την επιδοματική πολιτική να το καταλάβει, αφού θα δει ότι η επιδοματική
τα όσα ζούμε τα τελευταία 25 χρόνια στη χώρα
ολιτική οδηγε
ομοτελε
ά στην ανακύκλωση
την οποια
Και ασΚε
η επιδομα
ακουφίζε
ή πολ
ης φτώχειας
Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε, ως αξιωματική αντ
έστω και ελαφρά- τα φτωχότερα κοινωνικά στρώ
Το θέμα είναι να μην το δει πολύ αργά
Α ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δυναμική
ctντίδραση
απολύσεων Διαδίκτυο:
Η αλητεία.
c Θα ΙIv1 ε στο σκουπίδi αν δεν
κερδίζει
την αρετή
δικαιωθούμε
μηνυμ
ΣΤ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ξημερώμ
ς: «Θ
ΠΟΕ-ΟΤΑ, διεκδ
δεν δ
ωθούμ
για μετατροπή
μβαση
ηση μ
ρώτη φορά
ηματά της τη μ
Καθαρ
ητας, αλλ
η ΠΟΕ-ΟΤΑ προχωρη
Τα πρώτα ειδοποιητήρια του υπουργείου Οικονομικών προς όσους δεν
ροσλήφθη
ήσεις, μ
Περί Νότιου
έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους έχουν αρχίσει να αποστέλλονται. Από την
ψεις διαρ
αρχή της διαδικασίας όμως εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα. Τα στο
ελλαδική
νωνικά ργ
Πάρκου,
προγράμματα ην Πέμπτη 22
εκατομμύρια οχήματα διασταυρώθηκαν από την
χεια για τα περίπου
K.H.Φ.Η
φορμή τις αρνη
Πλα και
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όμως τα ειδοποιητήρια για τα προστ
Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π Μ.Ε.Α., κ.λ
ς μετά τη
όφαση
ης Ολομέλειας
μα παρουσιάζουν προβλήματα. Καταγγελίες θέλουν πολίτες που έχουν εδώ
Σταδίου
και χρόνια παραδώσει τις πινακίδες του να λαμβάνουν ειδοποιητήριο για
Στην Πατρ
Ε.Σ.Π.Α
γραμμ
ης Καθαριότητας,
Σταθμ
να πληρώσουν ασφάλιστρα, στα οποία φυσικά δεν υποχρεούνται από την
ξημερ
δεδειγμέ
ΗΡ. ΡΟΥΤΙΑΣ
στιγμή που το όχημα τους δεν κυκλοφορεί. Αλλες πληροφορίες αναφέρουν
γκες,
μικής Ταφής Απορριμ
ρίως εξυπηρ
πως ιδιοκτήτες που έχουν κάνει μεταβίβαση του οχήματός του έχουν επίσης
λάβει ειδοποιητήρια, παρότι πλέον το όχημα δεν είναι στην κατοχή τους
Δημοπούλου: Αντίδοτο, στη
ΒΟΥΛΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
olαιωνlση των Προ
ληματων Επ
ανάγκη για
Γραμμένος: Ο εξευτελισμός
διεκδικήσεις
των φορολογουμένων
Συνδυασμός ασυνείδητων
Ζωζά: Μια σύγχρονη «Αλίκη
ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
και συνειδητών σκέψεων
Γ. Κακαρελίδης
στη Χώρα των θαυμάτων»
Γ. Καρβέλης