Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Δευτέρα 20.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5801
Απογοητευμένοι οι Ελληνες από το σύστημα Υγείας
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις χQατιχές ενισχύσεις
Τα μέτρα που ελήφθησαν υπέρ της εταιρείας
ΕΟΠΥΥ: Με
(διαγραφή του χρέους χαι ετήσια αύξηση των καθυστέρηση οι
συνολικής αξίας
ετήσιων επιχορηγήσεων
πληρωμές των
1.079 εκατ. ευρώ, είναι σύμφωνα με τους πανό
φαρμαχείων για
νες της ΕΕ για τις χρατικές ενισχύσεις
τα αναλώσιμα
Την ανάληψη πρωτοβουλιών
Η Ευρωπαizή Επιτροπή χατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την Embaση του προβλημα
έχει δημιουργήθεί μ
τα μέτρα της Ελλάδας για τη στήριξη της αναδιάρθρωτην ηλεxp
σης του ΟΣΕ, του εθνικού διαχειριστή σιδηροδρομιαναλωσίμων μ
Στην Ολομέλεια της
χήςuποδομής, χαι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της εταιρείας παρ- λεσμα την καθυστερημένη
εμπορευματικών σιδηροδροφαρμα%eίων από
Bundestag η απόφαση του
τον ΕΟΠΥΥ.
μικών μεταφορών, είναι σύμφωνα με τους χανόνες της
ζητούν από
Υγείας, Ανδρ
ΕΕ για τις Ηρατιx
ές ενισχύσεις, εξέλιξη
που ανοfyει Eοιν86, πέντε βουλευτές
Eurogroup;
δρόμο για να λείσει το θέμα της ιδιωτικοποίησης
ΣΥΡΙΖΑ Οι βουλευτές Χρή
της τελευταίας
μπεκ, Γιώργος Πάλλης Σάanς
Παπαδόπουλος και Θεόδωρος
Παραστατίδης,
ρώτηση
Υγείας ζητού
εξερευθ
To deal Eurogroup θα
λύση ώ
να γίνεται ταχύτε
στο η αποπληρωμή
υγειονομικά αναλώσιμ
Όπως αναφέρ
ενισχύσει την ανταγωνιξάμηνο μετά τη σύμβαση
υπεγράφη μεταξύ του Πανελ
στικότητα της Ελλάδας
Β. Σόιμπλε
διατείνεται ότι η χθεσινή συμφωνία
γου του ΕΟΠΥΥ, βάση της
ιστά θεμελιώδη
τρέχοντος προγράμ
οποίας πολλά αναλώσιμα υλι
χρeuάξe ται νέα έγκριση από τη
συνεπώς
S. Seibe
Βουλή, υπάgq
βουλευτές
έχουν σαφώς αντίθετη
group
ιδιωτικά φαρμ
για τη δόση θα βοηθήσει την δημο
και λόγω των δυσκολιών που
παρουσιάστηκαν ηλe2τgo.
Πρόσθεσε ότι η
Ο Κρίστιαν φον Στέτeν
νικη συνταγογράφισή τους,
Γερμανός
βερνητιάς θα βοηθήσει Ελλάδ
gιrrα των Χριστιανοδημοxgάτών στο Ε
σταθεί ξανά
πόδια τικ.
ίος παgεμπυπόντως έχει xαταψηφίσει ό
βερνητ
μεταδίδ
έτα στήριξης της Ελλάδας
πλην του πρώτου,
λευτές ξητούν από
Από την πλευρά
σφόδρα τη χθεσινή απόφαση
ίζοντας ΕΕ
την επιλυση
θέματος αφού
μην διασφαλιζεται η σμμετοχή
προηγουμένως απαντή
γιατί η
μφωνα μπορεί
ΥΠΟΙΚ
φερε ότι
τη βάση τη
όφασης της
λόγους της καθυστέρηση
συμβάλει στη
σημαί
Bundestag γιατην Ελλάδα
σχυση της
ανταγωνιστικότητας χαι της πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ
ται ο ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει
άπτυξης Ελλάδα
τές τις δευτάνες