Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
γαριασμός, μετά η συμφωνία για το Brexit, σύμφωνα μ
Πρώτα ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΟ1.00Ε ΑΘ. 4991 Τρίτη 20.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σόιμπλε
Eurobank:
Γενικός
Κλειδί» για βιώσιμη ανάπτυξη η παραγωΑν η συμφωνία πάει στην
Γραμματέας
Bundestag θα φέρει αναστάτωση
γικότητα
του ΕΟΤ
Γενικός Γραμμ
Οργανισμού
ανασφάλιστα»
Τουρισμού αναλαμβά
Κωνσταντίνος Τσέγας, Δ
Τσέγας διαθέτει εξειδ
μένη εμπειρία
ξενοδοχ
μι σύμβουλος
δοχειακές
1,15 εκατομμύρια ΙΧ
ασχοληση με θέμ
προμηθειών,
δημοσίου
σχεδιασμού
τηγικής καθώ
εξειδί
ση στις διεθνείς εμπορικές
μβάσεις
Η απόφαση του διορισμού
από την
ργό Τουρ
Κουντουρά
δημοσιεύτη
(284 Υ.Ο.Δ.Δ,/2017)
Καλή αλλά όχι οριστική η
ακόμα επενδυτικό
συμφωνία για Ελλάδα
ενδιαφέρον για τα
ναυπηγεία
αβεβαιότητα γ
Θα επιστρέψουμε ξανά στο
ελληνικό ζήτημα τους επόμε- δήλωσε
ς μήνες, τόνισε ο Γάλλος
πρόεδρος
Χαρακτήρισε Η Γαλλία πρότεινε χθες τη
σύνδεση
με την
Eurogroup αλλά τόνισε πως ανάπτυξη
ιασταίgoση που έχανε η ΑΑΔΕ μεταξύ των στοιχείον
υπουργο
δεν είναι η «οριστική» Οικονομικών αποφάσισαν
για τα οχήματα που xυκλοφορούν χαι των αgχείων για τα
Συνάντηση με
θώς θα συζητηθεί περαι. να εργαστούν περαιτέρω ασφαλισμένα έδειξαν ότι 1,151 εκατομμίgια οχήματα πιθ
μεga τέρω η γαλλική πρόταση
πάνω σε αυτή την ιδέα
άνώς δεν έχουν ασφάλεια. Στάλθημαν μήνύματα μέσο
υφυπουργός Οviονομίας
ς, 2. Στέργιος
μφωνία
Σύμφωνα μ
Γάλλο
λα Οπως αναφέρεται στην
Ελλάδα στη
πρόεδρο
υπουργών δημιουργούν πρόοδο εντέ
Κατ' εφαρμογή
των διατάξeων την συγ exριμένη ημερομηνία.
λήματα
Οικονομ
«Αφού θα επιστρέψουμ
διασταύρωση
IIOA.1033/2016, όπως Ατό
ναι απαιτείται θερότητα στο ελληνι
θέμα τους
επό- τροποποιήθη
τους ε προσώπους
ως πιθαaτgoατάθειες της κυβέρν
φαρμογή της, δήλω
μενους μήνες, οι γαλλικές
ΑAΔΕ προέβη δι
ανοισφάλιστα οχήματα, οι
για τη
βρεθε
σε προτάσεις πάμε του συνόλου των κυκλοφοg- κάτοχοι οποίων ενήμegώ0η
να παρ. σε ο Εμανουέλ Μα
ιώσμη λύση για
ούντων οχημάτων
με μήνυμα στη θυρίδα
ντευξη Τ
Ελευσίνας-Σύρου
ρα θα τεθούν ξανά στο
TAXISnet,
Επίσης,
σπανό πρωθυπουργό Μ. τραπέζι»
με ασφαλιστική κάλπη στις
αποστολή μηνυμάτων
Παρίσι
έρνηση
66/2017, προκειμένου
ν. Εντο- λογαριασμό
του ηλεxτρονιxού
μεταδίδει το Reute
«Γιατί όπως ξέρουμε, η χθ
πισθούν οχήματα, που
τυχόν ταχυδρομείου
φέρον. Διαβεβαίωσε ότι
σινή συμφωνία είναι μια
νασφάλιστα
σύντομα είναι
Νομίζω ότ
μια καλή
ία αλλά όχι η
τις πρωτοβου
δεν πρέ
ργούμε αστάθεια ή