Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 280 ο ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.335
Αριστεράς
Το Μενίδι, οι Ρομά
Ημέρα δράσης
Το δώρο των αγώνων
για τον Τ Θεοφίλου
στη Θεσσαλονiνηανοήει
και τα «γκέτο»
του αστικού κράτους
σης 24Ιουνίου
δρόμους ντίσraσης
12.13
Oct 18
Ευρω-σφαγείο μέχρι το 2060
ήλακή έξοδος αποτnν ΕΕ
αναγκαίο αλλά και mo
λαιο της έbωoαν moλrmoό xρόνο για να συνzxiaει την κu
Το «ξέπλυμα»
της ΕΛ.ΑΣ
yιαστικών μέτρων των αντκά συμφέροντα. Μας φάβκαν
με δικαιώματα τα οποία
Με διαδήλωση τηνΤετάρτη
γνωρίζουμε και σε αντιδράoε
όλους τους υπόλοιπους, θέληpaμthmος ο
του λαού 43 χρόνια!
σαν να διαμηνύσουν ένστολα
spτωριο κατεστημένο
λικά to ζmotμrvo onμεpα, στη
απαντούν τα πρωτοβάθμια
τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ. στην πρόθέλουν να την
που μπαίνουμε, που
ορατη πορεία Athens Pride
Υπερασπιζόμαστε την Ελευθερία της έκφρασης και των
Υμαμμένnκατάληξητou γούρασωματεία στη νέα επιδρομή
όνομα της ανάπτ
δημόσιων συγκεντρώσεων
με τους
tmα μtxpt to 2060, μεαμαm
θα επιχειρήσει να μας η
σία στο βωμό τη
ομοσπονδία τους noΑΣΥ στη
35% το
τους), Εivu νuth
συζήτηση» που προα2023, αμείλrm Emporτeixthναγγείλει (αν και ενδ Χεται να
την ακυρώσει.) στην πλατεία
Εξαρχείων.
στις μμ στα
Να συμπεράνουμε, δηλαδή,
σtt μονόδρομο των μν
ότι όλοι το ίδιο είμαστε-λα
ός και Κολωνάκι διαδηλωτές
Συνέντευξη
όλα Είναι ζήτημα παρεξήγησης
Η βέλ της Μ. Ανατολής
και προκαταλήψεων που μας
έχει κληροδοτήσει το αρρω
στημένο παρtλΒόν και ολouΣτην ευρύτερη περιοχή
ξεπεράσουμε.
μαστε
σήμερα εμπλέκονται
ΜΑΤ, τα ΕΚΑΜ, οι ΔΕλτάδες
και ανταγωνίζονται,
και οι άλλες μονάδες των μηχανιομων καταστολής
οικονομικά, δύο βασικο
σάρκα από τη σάρκα μας, με
τα ίδια προβλήματα και ανηπροκαλώντας νtowρο
συχίες. Οτι ΚΙ αν κάποτε κάπολέμων.
nolo ξεφευγουν, πρόκειτα
συσχετισμοί και
Κ. ΛοΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
Ισορροπίες μέσα από
Κουτόχορτο δεν τρωμε. Η
Απάνθρωπος
το της σύγκρουσης
ΕΛ.ΑΣ., το κράτος και τα αφε
το Κατάρ,
ο καπιταλισμός
ξεπλυθούν» ποτt με τέτοin
του Αναγνωστάκη
επικοινωνιακά τερτimal