Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠώργοsΚασιμάτns,
σwτaγματολόγοs
Ημια δOUNKή
Κυβέρνηση
την άλλη
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕAΔA7
Ντε φάκτο αποικία
Μεν δια
Και...ΡΒέρεs:
ΔυοΚόσμο
ΟΤσίπραsμιλά για «καθαρήλύση, ενώ βαθαίνει τομνημονιακό
ΣΕ ΔΕΣ 2-3
καθεστώsκαι παραδίδεται nΧώραστουsδανειστέsώsτο 2060
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣωτήρηsΧαλικάs
ΣΕΝΑΕΣ3 588.9
Η μόνη σταθερότητα
του Κόσμου
ΟΙμεταBaλέs του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολυδιάστατη
εξωτερική πολιτική
με εντολές ΝΑΤΟ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Και αριστεροί
Καινεοφιλελεύθερα
ΔΙEGΝΗ
Η τεράστια
ακυρώνει
το τσουνάμ Μακρόν
ΣΕΛΑΑ15
Τουρκ αOAλη Αλτvορs
είναιελεύθεροs!