Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 17.06.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5799
Εγκύκλιος ΕΟΚΑ.
Πώς θα πολογίζονται οι εισφορές για όσους έχουν παράλληλη ασφάλιση
Τι είπε ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξή του προς τη Deutsche Welle
Στόχος να ορθοποδήσει η Ελλάδα το 2018
Σε συνέντευξή του προς τη DW μετά το πέρας του
Προς πλειστηριαEurogroup o γερμανός υπουργός Οικονομι?κών
σμούς ακινήτων
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε εμφανίστηχε αρκετά νανο- χωρίς όριο οφειλής;
πονημένος με τη συμφωνία που επετεύχθη
Στην άρση του
ορίου
Λουξεμβούργο
ελάχιστης οφειλής για
ε πλειστηριασμό
περιουσια ιών στοιχείων
οφειλετών
προσαναΗ Ελλάδα απ
τώρα βαθιές μεταρρυθμίσεις
τολίζονται οι συμβολαιουπό αυτή την έννοια επέδρασε θετιnάη σκληρόγράφο
ητα την οποία επιδείξαμε για την οποία χατηγορΑναΚούφιση, νέα δάνεια
ηθήχαμε από πολλούς. Ολα απά είναι προς το συμφΥπενθυμίζεται ότι μέχρ
έρον της Ελλάδας, ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιΧαι υποσχέσεις, σχολιάζει
σήμερα διενεργούν πλειHότητά τη
είστε ο χ. Σόιμπλε σε συνέντευξή
οτήριασμούς για οφειλές
προς τη Deutsche Welle, προσθέτοντας:
ο διεθνής Τύπος
άνω των 300 χιλιάδων
Η σχετική
ρόταση
όπως λέει ο
πρόεδρος της
ΣυντονιστιΚής Επιτροπής
Μια τετραετία γορίς δουλειά
Συμβολαιογράφων
Γιώργος Ρούσκας, ανα
μένεται να συ
ζητηθ
εί στα
370.000 άνεργοι
αρμόδια όργανα την επό
μενη εβδομάδα με στόχο
Ανακούφιση επίτευξη συμφωνίας
Eurogroup,
εφόσον συμφωνηθεί, να
τεθεί σε ισχύ ακόμα
μέλλον, ο διεθνής Τύ
Νέα χεία
Hotταγg
60%, ενω
μφωνία στην οποία χατέληξε η zaβέρνηση με τους
άμεσα
η μία στις δύ
ς θέσεις
φονται την
ΙΝΕ-ΙΣΕΕ
Στο Λουξεμβούργο
9 υπουργοί της ο
μικών της
Όπως αναφέρει η Καθ
μισό μισθο.
Ευρωζώνη
αταβάλου
ημερwή, η απελευθέρω
Οι μακροχρόν
άνεργο
στην Ελλάδα ένα νέο δά
τρόπο αυτό
Η Ελλάδα ρατά τα πο
άνεργο
πάνω από
φάντασμα μιας νέας κρίσης, γgάφEL η Le
ση των πλειστηριασμών
μηνες) καλύπτουν το 70% στην ανεργία της ΕΕ, ενώ
Monde για απόφαση
Eurogroup.
θα σηματοδοτήσε
33,1%
ΝΕ-ΓΣΕΕ
άρση της προστασίας των
πό αυτούς δ
μπορού
πραγματικό
Η συμφωνία
βράδυ της Πέμπτη
δανειοληπτών που
δουλειά πάνω
πό ργίας αγγίζ
μια ανακούφιση για τη tόνη
Exκά, γράφει η
τέσσερα χρόνια.
Παράλληλα,
350.000
φημερίo
έχουν χάνει ένταξη στο
νομο 3869, γνωστό ως
gγαtόμενο μέλος.
νόμο Κατσέλη