Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΑΔΜΗΕ από τη Δευτέρα στο ταμπ
οι δρόμοι
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4908 Παρασκευή 1606.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Συνάντηση
Λύττον (ΔΝΤ)
Μοσκοβισ
Ελληνικής
Σταματήστε να παίζετε με τη
Ελπίζουμε να υπάρξει πρόοδος
Ενωσης
φωτιά για την Ελλάδα
για το χρέος
Τραπεζών με
Weidmann
Eurobank: Inλάειδίγεια
λιανικής ύψους 2,8 δισ
συνεδρίου της Γερμ
ής Κεντρικής Τράπεζας
στην Φρανκφούρτη
60 της χρόνων,
Ελληνικής Ενωσης Τρα(ΕΕΤ) αποτελούμενη
Πρόεδρό Νικο
λαο Καραμούζη,
Σύμβουλο της Εθνικής Τράtας Λε
Αναπληρωτή Δ
Σύμβουλο της
Alpha Bank ΑΛΦΑ -0,91%
Αρτέμη Θεοδωρίδη
Γενική Γραμμα
Χαρούλα Αmuceγάx
ομαλός παραμε
προχωρήσει η άμεση
λοτρίωση
ός εφοδιασμός της χώρας.
Η ελληνική αντι τοooω
Eurobank
ηφθεί όλα
λόγο αυτό
αποσυνδέεται
απαραίτητα μέτρα, για
είχε την
ή ρύθμιση
ΥΠΕΝ η
φαλής της
νέργειας, λόpo
θερΥ%ατάσταση της
νότητα
Bundesbank
Παράληλα, θα
Weidmann
ιδικά προγρ
αλλιώς δεν λετονο- δρικό Δ
τη μετεγκατάαμμο τισμένη
συνάντηση
καλοκαίρι,
θέματα
αφορούν στην
Αυτό δίνωσε ο Υπουργός Περιβάλ
λλΕίων
οι Επιθεωρητά
πορεία
Ενέργειας, Γώργος ΥΠΕΝ βρίσκονται ήδη στη
στήματος
Σταθάκης, στη συνάντηση
που Εί
για την αποτίμηση της κατάστασης
Στις αρχές Αυγούστου
οι προσφοράς γ
καταναλωτaά
ΥΠΕΝ με
Γιάννη
τέλος
δάνεια, ποσά υπε
ραναλήψ
και πιστωτwς κάρτες σε
Μανιάτη, βουλευτή της Δημοκρ
χτwό πόρισμα
ποotορος της ΕΕΤ
βαθιά καθυστέρηση, χωρίς εξασφαλίσεις. Σε εξέλιξη το due
ξάλλου,
υπεύθυνο της
αραμούζης δήλωσε: "Η
Κοινοβουλeντxής Ομάδας
νώσει επίση
τη σύσταση της
diligence. H
220 χιλ. δανείων
Ελληνική Ένωση Τραπεζώ
ματος σε θέ
ενέργειας, περιβάλ
Ειδικής Επιτροπής
νεξάomτη
θα τελευταία ευκαιρία των δανειοληπτών.
διερευνή
εχίσει την υλοποίηση
Πάρι Κο
γραμματέα σει τις συνθήHες uάτω από τις οποίες
προγράμμ
Τομέα Οικονομι ιών
συνέβη η aατολίσθηση
λιών κι ευρύτερης Ενημέρω
σης nρίσιμων φορ
ΟΥπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα
Ο Υπουργός έναν
ενημέρ
Τη διαδικασία πώλησης ago, ewίνησε η Eurobank,
eοτήτων εντό
Μανιάτη
Καν οι. wτάoξει πρόβλημα με την Τηλrbtρση στους
my χαρτοφυλακίου μη εξυπηρε- δίνοντας, την ίδια στιγμή,
τος Ελαδος, με στόχο τη
ουλίες μανση
για όλες τις πο
τούμενων δανείων, χωρίς μια
ση της Εικόνας
αναλαμβάν
το ΥΠΕΝ μετά τη
ασφάλει
ίσθηση
grύgων ανέφεφτ ότι η ΔΕΗ ΔΕΙ
στους δανειοMττες να διε
ελληνι%ού τραπεζι%ού συστή
ξασφαλίσεις, αρχικού κεφ296% έχει δεσμευ
Αμνπα
Κατά τη
άντηση
ματος, ποoσελaση
αλαίου 1,52 δισ. ευρώ και υθετήσουν οριστικά το χρέος
αντηλλάγη
την αναγκαία χρηματοδότηση γιατη
την παρουσίαση
συνολικής απαίτησης 2,8 δισ. τους
φιλοξενία
ξενοδοχεία, μένοπαραγωγική σιtfτηση για την
προσφις ότου ελmpbeί η
έρει η ελληνική οιnονομία
συμβάν
τιών της κοινότητας
Σταθάκης
φερε ότι