Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
lδιοκτησί
&Ε. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. ο Ετος 60ο- Αρ. φύλλου 17.04
Τιμή 0,60 € Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ.Κέντρο 2651025.677, 33.791-Fac26510 30350 ο http://www.proίnoslogos.
gro emaibinfo@pronoslogo
Ο ιδιωτικός τομέας πνέει τα λοίσθια σήμερα, γι' αυτό και
ΜΟΝΟ ΡΟΜΟΣΗΔΟΥΛΕΙΑΣΤOΔΗΜΟΣΙΟ
HAΔΕΔΥ
κάνει
για απελατειακό-κομματικό
ανοιχτή είναι μόνο ως το μεσημέρι!
κράτος που στήνειηΚοβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ»
ΚΩΝ ΣΟΥΕΡEO
Αναμένουμε τιςενέργειες
μα περίοδο
του ΥΠΠΟ ο Επαναλεmouργείεντόςwημερώντοπαλητήριο στην είσοδό της
ανάκαμψη παραόπωςκαιαυτότουhςΚαλέ Εκθεση-έκπληξη Σεπτέμβριο
μένει θεωρητικό και μόνο επί.
δο, όλο
Έλληνες αναπολούν την φοροέναρξη mς
πωσιακά οι επισκέπτες, Ελληνες
αρχαιολογικό χώρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
κατάσταση στην αγορά ερδραματική αφού
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
της Δωδώνης,
ακόμη εργάζονται
αγορά εργασίας, δεν προκαλεί
γεγονός όπ ο Δημόσιος ομέας dppσε να φαντάζει
μορφές εργασίας εξακολουθούν
Παρόλα αυτά, η Δωδώνη εξακολουθεί να λειτουργεί με
νό ωράριο,
μμ. είναι
φnμος αiμερα ο αρχαιολογικός χώρος
εργασίας να μην
Επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης
τη διεύρυνση
ως το μεσημέρι.
των ιαματιχωνλουτρών Κόνιτσας
ροσληφθεί, εξαιτίας γραφειοβέρνηση θεωρε
Μόνο έτσι αναδειχθeίως τροogισμός υγείας-ευεξίας.
σος του Υπουργείου Ποmομού,
Ρεκόρ αιτήσεων
Φέτος για Τους
της Κόνιτσας,
ίδιο ισχiει
πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης
Παιδικούς Σταθμούς
είται επαρκώς αναφέρεαυτό στερεί ετnσκεψιμότητα τόσο
βουλευτής
των κατολισθητικών
φαινομένων
Δωδώνη όσο
Εκλεισε
οριστικά ula περιβαλλοντική «πληγή»
προς την Υπουργό
Από χωματερή, η Δουρούτη
(Ηπειρος ντουρά.
4-2020), πράξη με τίτλο: «Ανάμεταμορφώθηκε σε πάρκο!
μόνο τέσσερις
από κατολισθητικά
φαινόμενα με
Επίσημη παρουσίαση
στο Κάστρ
χρόνο
δaiο αυτό ουγκρrτκό πλεονέκτημα ριοχή τουριστικά,
Μπέγκας: Μοιάζει με παραμύθι
το πολ
δεν ξεχνά τους
χρόνια τέτοιου είδους προορομοί
κερδίζουν owεes έδαφος;
Εκδήλωση στο ΜέΤσοβο για
λοιπόν στην
τή -βόμβα»
ένα πραγΤα 180 χρόνια του Ε.Μ.Π
Μα ακόμη δράoη,
της υπογραμμίζει την ανάγκη
ματικό όνες
Εθνικό Μετσόβιο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
νόμενα, χρηματοδοτεί η Περιpέξεχνά τους μεγάλους
χρόνων από
μετά από μια
ευεργέτες και ιδρυτές
Μετοόβο Κέντρο
mστημονικής Έρευνας
ΔΕ) εκδήλωση με θέμα συμ.
κό πάρκο
φιλοξενούσε κάποτε, τώρα έπλέον με πράowο
λόγος για
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Α
καθαρές λμvouλες.
τερη της Δουρούτης,
η οποία αντί
Πολύ κοντά σε
ΕΠΙΣΗΛΜΑΝΣΕΙΣ
Με Κ. Τσιμίκα αρχίζει
τις μεταγραφές ο ΠΑΣ
Η γραβάτα και το φέσι
Λαϊκή Ιατρική, μαμμές
Το τελευταίο εξώηνο αγωνιζόταν με την Εoμεnεργx
του Πρωθυπουργού
Και ΚομΠΟΥΙαWITες
ΓράφειoΧΑΡΗΣΑΕONTAΡΗΣ,
Του ΠΑΝΝΗΣΟΔΟΥΛΟΥ, ιατρού
πρώτο μεταγραφικό απόκτημα
πρ Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων
Εκτός από τις δυνάμεις εcείνες
είναι υπέρτερες από τις
ρινή μεταγραφική περίοδο.
ολύς λόγος για το τίποτε. Από την ώρα nou έγινε
παροuοία ή με
σfπρος με
δράση τους βλάβες στην υγεία, η
ποδοσφαιριστής αγωνίζεται
η έλλειψη της
βάτας προκάλεσε πολλές συζη
αριστερή πλευρά,
σχάλο. Είχε συνηθίσει ο κόσμος να βλέπει
ότι έχουν
ιδιότητα να βλάπτουν
με το κακό τους μάn εκείwouς που θ
Πρωθυπουργό με συγκεκριμένη περιβολή
θεωρεί το μαύρο
κουστούμι ως σήμα εξουσίας, ανωτερότητας
επιβολής. αυτό
«κακό μάτι»
τρ, μετά την μεταγραφή τοu
στην αρχή κάπως άβολα.
ως ζήλος
Ολυμπιακό. Στην
Οι πατέρες
σκολευτήκαμε πολύ να αντιλη θούμε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα