Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26821 ΕΤΟΣ 88ον
Πολιτικές πιέσεις
Μακριά από λύση
για να διατηρήσει
ΕΚΤ τη πολιτική
στο Eurogroup
της χαλαρή
Δήλωση-Σοκ Ελληνα Αξιωματούχου που βρίσκεται κοντά στη διαπραγμάτευση
ο aίνδυνος να ασκηθow πολιις στην Ευρω
Κεντρική
α διατηρήσει αμετάβλητη
ην πολύ χαλαρή πολιτική τη
ς προύπολογ
ο πρόεδρος της κεντρικής
Γερμανίας Bundesbank
ης Με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, ύ
2,3 τρ
ρώ, ήδη να εφαρμόζ
δύο χρ
όνια, η ΕΚΤ έχει
μεγαλύτερος δ
στης γ
της ευρωζώνης. Η όπ
βερνήσ
φιξης της πολ
ροχαλ
ύς πρ
λογισμούς.
Στο τέλος της ημερ
Κατακόρυφη
αύξηση του
ροόδου. Αν δ
άρξει χάποια θ
πλεονάσματος το
Αξιωματ
χος της ελληνικής κυβέρ
ηθεί μ
Ντ. Τ
τη διάρ
ρες η
group, τη
τά στη διαπρ
πεντάμηνο
group
ένη το πρωί θ
ατεθείγρ
μάτευση, κληθείς α
το ΑΠΕ-ΜΠΕ να
ργό Ο
ότε φ
τημα για τη σύγκληση του Euro S
ς εξελίξεις, σημε
ατα» θα
9 χωρ
της Ευρωζώνη
την εξεύρ
ρωτογενές πλ
σμα ύ
1,842
χέρια της η
Μέρχελ
δου Κορυφή
ριθώριο τη
ση λύσης στο Ε
group, με δεδομένο ό
ληροφορ
ε ο προύπολογ
ευρω παρ
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
η Γερμανία δεν έχ
ένα βήμα
ΜΠΕ, ο Ελλη
ργός έχει ήδη
ο πεντάμηνο Ιανουάριος
ς 2017
Εναντι ςπλ
ματος 1,456
πρωτογενούς Λύση βλέπει ο Σόιμπλε στο Eurogroup γιατί περίμενε n
ρώ την ίδ
όχου για πρωτογενές πλεό
μα 1.050
Αθήνα να χαμnλώσει τον των προσδοκιών
λογισμού
Το DPA
Η Γερμ
μα μαxp
ην Ελλάδ
ροηγουμ
ροποποιημένη ταμειακή βάση, για την
ένα βήμ
ποχώρηση
Σόιμπλε
χε χαμηλ
ρίοδο
ουαρίου Μαίου 2017
Εάν το Ε
up οδηγηθεί σε απο
ια στο θέμα της Ελλ
προσδοκιών», επιχαλούμενο τηλεγράφη
έλλειμμα της γ
η Ελλάδα θα ζητή
Eurogroup ο Βόλφγκανμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ όπου Ελληνας αξ
βέρνηση
240 δ
ο περιθώριο της επόμενης Σ
γκ Σόιμπλε, σύμφ
με δηλώ
χοςδήλ
λλείμμα
649 δισ.
δου Κορυφής
τηλεγρά
πως αναφέρεται
σώπου
στοιχο διάστημα του 2016
στόχου
ΜΠ ΔΣ
για έλλειμμα 2,033 δισ
Π. Μοσκοβiσι
«Η Ελλάδα εκπλήρωσε
2018-2021 γ
χο διάστη
βρεθεί ένα β
όλες τις υποχρεώσεις της ακόμα και
λωσε ο εκπρόσω
ν Γερ
Αναλυτιχά
στοιχ
τις πιο δύσκολες»
γου Ο
ομιχών, μεταφέρο
ου δόθη
στη δημοσιότη
ληλα τη
Σόιμπλε γ
άληξη
group
λογισμ
8,684
Αισιόδοξ
ΔΝΤ για το EG μαζί μ
ρμόδιος για τ
ς Πιερ Μ
αλεί τις χ
Σόιμπλ
υρώ, χωρίς να παρουσιάζεται ου
ρες μέλη της ευρωζώνης να σταματήσου
παίξουν με τη φ
ην περίπτωση
Την ελπίδ
ρξει πρ
της Ελλάδας
ή απόκλιση
ΜΠΑΣ 2018-2021. Η αxριβής
στην γαλλική εφημερίδα «Le P
group εξέφρ
γραμμίζει ότι η Ελλάδ
υποχρεώ
της, μετά τη
OUήφιση
ατηγορ
τής διευθύνων σύ
ου Διεθ
την Βουλή των Ελλήνων όλ
ων τελευταίων μέτρω
ορισμένα από τα οποία ήταν, ό
ύ προϋπολογισμού θ
ραγμα
ού Ταμ
ΔΝΤ), Ντέιβ
αράδειγμ
ζήτημα
συντάξ
ού δελτίου διευ
με τη
της Ελλάδας
ογραμμt
ρινίξει στη
τηλεόραση
berg.
βισί σημ
ξη συμφ
Το ΔΝΤ
ροσέρχ
η έλλειψη εμ
μέχρι σήμερα ή
οσύνης, χυρίως από
λογισμ
στην στξήτηση με τη θέση που
ότι η Ελλάδα
αι διατεθειμένη να λάβει όλ
Γερμα
σε 17,917 δισ. ευ
αναγ%
φράξει από χαιρό, ό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα