Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
διοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛlΟΝΤΟΥΟ.Ε. ο Έτος 60ο Αρ. φύλλου 17.040 ο Tuή 0.60 €
Πέμπτη 15
ίου 2017
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία: Φ Τζαβέλλα 11- lΩANNINA 453 33 ο ΤΝΚέντρο26510 25.677,33.791- Fac 26510 30 350 ο http://www.proinoslogos.gr o [email protected]
Μεκίνδυνο ζωής οι αστυνομικοί δίνουν μάχες κατά του οργανωμένου εγκλήματος
Τα χρόνια περνούν αλλάpόνιpnλύonακόpα ναβρεθεί
ΤρoposmdραπουηnolnεoαδαφορείγαπςabtεςTouΣtμαος «Πονοκέφαλος» το κυκλοφοριακό
στην Παραλίμνιο και το Κάστρο
ξεφύγει η κατάστασυνάντηση καλείη αρμόδια Αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου κατοίκους
σημε τηνpεπiφορά ποσompων
και φορείς του οoομού oΣτάση σετέσσερα σημεία του Μόλου θα κάνουν
αμαμούeο Χασίς στην παραμε
φού όλο pόνο
τα τουριστικάλεωφορεία .Αμφίβολης αποτελεσματικότητας τομέτρο...
Γρ Ρος» για δυνατούς Atiπαντήσει με αποτελεσματικό τρόαπό τις Δημοmcές Αρχές
επικίνδυνα, παρά
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
νή σοδειά, με
ΚΏΣΤΑAΓΟΡΗ
iάwενα αποτελεί
κυκλοφοριακό της παραλίμνιας
περιοnς, αλλά
και του oneομού
βοnθούσαν σημαντικά το πολύ επικίνδυνο Κο8nμερμεσα
Μό έργο τους καταγράφουν πολλές επιτudες
τους...
Απόπειρες έγιναν
Κανείς τηρεί σήμερα τις madδες
που απαγορεύουν
θόν, όμως δυστunως
ν είσοδο στο Κάστρο οχημάτων
που ανήκουν σε μόνιμους
a διαδηλώνουν
ν Αθήνα
με τα γνωστά αποτελέσματα...
ρεία της υγείας
σχεδόν
καθημερινα
Δυναμκηη παρουσία συνταξoύων
φθεί κατά
ην ίδια ώρα, παραμένει
από την Ηπειρο στη Θεσσαλονίκη
Ως αποτέλεσμα,
Σταύρου γνωστο
πόσες ακόμη
περιόδους όπως αυτή
ράκη. ο οποίος
τη σελίδα
Τα σκληρά μέτρα τους οδηγούν σε εξαθλίωση
εσωτερικό τη
Μαζ με άλλες δ
εmotειρήσεις-μέλη του ΣBEE
Πάνω από τον
ο N. Ιωαννίνων αλλά
Hβραβευμένη Βιομηχανία ΒΙΚΟΣ»
Στόχος να γίνουν πιο πολλοί
την Ηπειρο,
από Θράκη
στην έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ
οι εθελοντές αιμοδότες!
στη μεγάΑντεξε στηνzρίσηxaι ενίσχυσε το ελληναόαεπgueείν»
mραγματοmοτήθηκε
στην θεοσαλονfη.
αιματος ισοδυναμεί
με προσφορά ζrής
σκληρά
ανάγκη.
σουν οδηγή- συνταgούχους έβγαλαν
Ωστόσο, ως Νομός έχιλιάδες πολίτες,
φτάσουμε
χουμε σταθερή επάρΗ Δημοτική Αρχή να σταματήσει
όλες ης ανάγκες.
να eΤορmιλίζcp το έργο της Νiάρχου
Κάτι τέτοιο.
θέατρο στο Δημοτ.
ακόμα περισσότεροι πολΕ
ευαισθητοποηθούν σχετικά
Κατασκευή της λεωφό.
συγκεκριμένο θέμα
από ης
ρου Νιάρχου
αναμplβολα mκές επιχειρήσεις, οι οποίες έεθελοντές αιμοδόπpotύπτουν από
χουν αντέξει
τες, όπως συμβαίνει
όπου ο αριθδυστυχώς, στη χώρα μας περνά
δύσκολες μέρες.
μεγάλος και ποτέ σχεδόν
Χθες μάλιστα το ριο Αθηνών
υποδέχθηκε μαζί
ρατηρούνται ελλείψεις!
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα
προormκη να δημοπραττh
χθεowής Παγκόομας
με άλλες
σύντομα το έργο, προκαλεί
Αναδρομές
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Λύση χρέους...γιοκ στο
Με το άνθισμα
Οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
της...σιουρλίνας!
σημερινό Eurogroup
για την προστασια απο ηςαρκmες
Του ΔΗΜΗΤΡΗKOPAKH
Ποιός όμως καλύψει τις δαπάνες
μεγάλη
για το χρέος
Ηταν μ
περίοδος παλιότερα
Συστάσεις οδηγίες προς
Λαγκάρντ στη Μέρκελ
της είπε ο Σόιμπλε.
Νοσοκομεία τους
Ούτε οι υποoχέoaι
έρχονται από την εσπερία
κό) εhαμε αρκετές γέννες με εξuγαμα παιδιά. Ηταν
τους αγρότες προκειμέάλλου Εmmρό
Ιωαννίνων λειτουργούσε η ΝΤ
δηλώνει ότι
σημερινό Eurogroup
mοκομική Σχολή με αρκετές μαθήτριες.
στην πρόκληση ζημιών,
ελληνικού προβλήματος
οι δηλώσεις κάποιων μεπαραπάνω Σχολή συγκέντρωνε τα εξύγαμαπαδιά, κυρίως από
mεριποιόνταν οι μαθήτριες με
την περιοχή
Βρυξελλών
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
κάνε φιλελληνικό, απλά
«χαϊδεύουν τα αυτιά ορισμένων
τις οδηγιες
χρόνως πρώτες και την πρακτική τους εξάσκηση. Η Σχολή
ρου Δυτικής Μακεδονίας.
αφελών εΝήνων
οδηγίες, όπως διευκρινίζει
θετα εναι η άλλη, ημεγάλη αλήθεια,
που αποστη συνέχεια φρόντιζε για την υιοθεσία
Αποκεντρωμένη, διο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα