Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Ντασελμπλουμ: Τα «ενδεχόμενα» μέτρα στο χρέος στο Eurogroup
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 14/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡς21ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγ
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 25
Αρ Φύλλ
Φάμελλος:
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Να περιοριστεί ο αριθμός των θητεων
Βορείου Ελάδος
σε Βουλή και αυτοδιοίκηση
Το 42,5% των δήμων δεν κάλυψε τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας
Φάμελλος
Τέσσερις τους κα δήμους
καθυστερούν με τους δασικούς χάρτες
του Αρείου Πάγου
Επιστολή στους ΟΤΑ που καθυστερούν να αποστείλουν
προήχθη
απαραίτητα στοιχεία για τους δασικούς χάρτες έστεΟΓ Αγγελής
ε, σήμερα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Το 42,5% των
δήμων δεν κάλυψε τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας.
εληξε
Λύθηκε το πρόβλημα της φορολογικής
oαστικάγ πυκνώσει ν, από τους ΟΤΑ
ενημερότητας για τον Δήμο Θεσ/νίκης
αναπληρωτή ργού Περιβάλλο
τη Φαμελ
(φωτό) εΠσημαiνεται πως παρότι
εληξε
ρόβλημ
ης φορολογικής ενημ
όκτηση της
Σωμα για τη
ρότητας, την οποία στερούνταν εδώ και φορολογικής ενημερότητας κάνοντας λόγο
ται ό το 42,5% των Δήμων που τους
μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της υπόθε
η είδηση
έμα δεν έχ
σης της υπεξαίρεσης, έδωσε η διοίκηση του
oΠοραίτητες νομοθετημένες, εδώ και
δήμου Θεσσαλονίκης, όπως μεταδίδει το Η αντιδήμαρχος Οικονομικών, Αννα
Αγγελίδου, από την πλευρά της υποστήριξε
έργοτών δασικών χαρτών
πως μετά από αυτή την εξέλιξη θ
Ο δήμαρχος, Γιάννης
Μπουτάρης, στη διάρ- σμευτούν οι λογαριασμοί του δήμου Θεοoα
κεια του σημερινού δημοτικού συμβουλίου λονίκης που ήταν μπλοκαρισμένοι
Προγραμματος
Φόβους
Σενάριο δεύτερου
Eurogroup «βλέπει»
η BofA