Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο TO:1.00E A
4986 Τετάρτη 14.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Καραμούζης:
Υποχώρησε
Η ΕΛΤΑ Courier
Παραμένουν υγιείς οι ελληwες
κατά 1,4 δισ. η
στο 9ο συνέδριο
χρηματοδότηση
τράπεζες
από ELA.
«Αποφασιστική δράση»
χρηματοδότηση
ελληνικών τραπεζών από
μηχανισμό ρεtoτότητας της ΕΚΤ (ELA
μειώθηκε κατά 3.3% ή 1,4
σχέση μ
προηγούμε
δημοσίε
Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)
για την Ελλάδα ζητά οΚερέ
μεταδίδε.
Οπως 40,7 δ
από 42,1
σημείων
ρασμέ
οι οφe(λεται στη
από τη
ποόσβαση στην φθηνή
χρηματοδότηση της 22εντο
Δεν είμαστε μαoά από
Μwρή ηώθηση
λέει η Citi
επίτευξη συμφωνίας
«Χαίρομαι που είμαι εδώ. του τον ίδιου
εληνικό λαό για
δύσκολες αποφάσε
στις εκλογές χθες. αΝομtω
πήρε. Οι με
ότι θα προ σταθή
τητες. Θα κάνουμε
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
ρο δυνατό για να wτάgξΕισυμφτρεις ημέρες, τόν
Η ώθηση στις διαπραγμαία. Είμαι αισιόδοξες, δεν
τεύσεις μεταξύ Αθηνας
μαστε μακριά από τη συμφΟΓάλλος υπουργός συναντήθηI Ελλάδα έ
ότι της αναλογούσε, σειρά
των ευρωπαίων
όweιστών από τη
ωνία. Τις επόγιενες δύο ημέρες
Αλέξη Τσύτgo,
wτουργών να βρουν λύση που θα οδηγή
σε επιστροφή
κυβέρνηση ενδέχε
δρόμο για
στηστvέχει θα δε
επενδύσεων και έσεων, τονίζει Εντελώς διαφορετική
ραχά τις
μφωνα», δήλα σε
συζήτηση το QE. Πώς θα κινηθείμe
ις για αξιολόγηση
το χρέος, επισημαί
στο μετά τη συνάντηση με τον ΙhΤγές του ντοιgγείου Ο
σχόλιό η Cit
Ευχλeίδη Τσικαλάτο. Μάλιστα μιxών επBeβαιώνουν ότι στη
Οι υπουργο
owονομικών πρέ
συtητήσει το θέμα του Χρέους
ανάρτηση
μφωνήσουν στη λήψη
αλαμβάνει ότι
χαρακτήρισε «eγκάρδια
«αποφασιστικής δράσης» γ
μβουλίου της 2εντριxής τgά
μφωνα
γιατη σύνδεση
ή» τη συνάντηση
την Ελλάδα ώστε
να τονώσουν πetας κάλεσε τους υποugγούς
ρυθμίσεων ανάπτυξης με τις
οικονομία τον
βρουν λύση
την της χώρας, μιxών να μια Europ
p για αξ
σημείωτη ελάφρυνση
Από πλευρά του, ο ΕΝήνας όποιες εταgeμβάσεις
χρέος
θα οδm
πουργός δήλωσε αισιόδοξος
άτος διευκρίνιζαν
ίδιες
υξή του στο Bloomberg
στρέψουν
ότι θα βρεθεί λύση στην
μένουν τεχνιΜιλώντας τρεις ημέρες
ποιν το χατοιθέσεις.
ναμένε
μενη συνεδρίαση
κές λεπτομέρεuς, προκειμένου
Eurogroup στο οποίο θα
πιστροφή της Ελλάδας στις
υργών Οικονομικών της Ευρ. αντή η πρόταση
λάβει
γορές
ωζώνης. Ευχαgίστησε γ
λική της μορφή
μολόγω
στο βοήθεια της Γαλλίας
και του