Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggela.gr
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9255 ΕΤΟΣ 33
ΤΙΜΗ 1 ευρώ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η ΒΡΙΣΑΣΟΠΕΔΏΘΗΚΕΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Στις 797,13 μονάδες
Ανοδος 1,60%
Σελ 5
Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΣ
Σε εξέλιξη τριπλή
διερευνηση για την
καταστροφή στο Αμύνταιο
Σελ 5
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Σελ.4
ΑΠΟΒΟΛΗ» ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
Ανησυχητικές
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ
διαστάσεις
«Λίγο πριν τη
Βαρύς ο πέλεκυς
συμφωνια
φαινόμ
DUP και Μέι
Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις συές τρά
Σελ 6
Σελ. 2
ν 2017
μη εξ
τούμενα δάνεια
τραπεζών ανήλθαν σ
ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ
7 δισεκ. ευρώ,
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
57,6%
ς. Υπενθυμ
επίπεδο τραπεζικού τομέα τ
μη εξ
γγίzε
5 δισεκ. ευρώ,
δηλαδή το 45,2% του συνόλου των δα
συνεταιριστικές
τράπεζες εμφανίζουν ποσοστό μή εξ
μαντικά
Eurogroup
υφnλότερ
Βαθμός κά
στnματος Ταυτόχρονα,
λυψης
εξυπηρετούμενων δανείμη ροβλέψεις
ρευμένες
μnλότερος
41,5%
τραπεΖικού συστήματος
49,1%). A
η Σύνοδος Κορυφής
γεγονός ό
με ελάχιστες εξαιρέσεις,
Στάση εργασίας
συνεταιριστικές τράπεzες εμφανίυν δυσκολία επίτευξη
μη εξυπηρ
των νοσοκομειακών
γεγονός ό
τεθέντες στόχοι είναι λιγότερο φιλόδ
γιατρών
ΟΙ απο ΕΚΕ
εμπορικών τραπεζών.
Ο λογικός