Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&cΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-321587
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26819 ΕΤΟΣ 88ο
Μεσολαβεί Γαλλία σε ΔΝΤ και
«Οι ελληνικές
τράπεζες δεν θα
χρειαστούν τέταρτη
Γερμανία για λύση του χρέους
ανακεφαλαιοποίηση
ηση ειχε ο πρωθυπουργός, Α
ι ελλη
τράπεζες
δεν θα χρ
λέξης Τ
ργό Ο
ρας με
Λε Μερ, δη
άν σημ
θεί σημ
ή επιδ
ης Γαλλίας, Μπρον
ς ότι η λύση
συνθη
που όμ
τα περ
τα, τονίζ
ρόεδρος της
p της 15η
ης Ελληνικής Ε
Γάλλος υ
την πλευρά τ
Τραπεζών (ΕΕΤ) N
λαος Καραμούζης.
δήλωσε πραγματικ
αισιόδοξος
Ειδικότερα σε συνέντευξη του στ
μική Επιθεώρηση οκ. Κα
χουμε μ
Πέμπτη
τομο διάλογο
ραμούξ
ράπεζες έ
ν μπροστά στις τηλεοπτιχές
μερες
διαθέ
ραίτητο απόθεμ
ην έναρξη της συνάντησής τους
Μέγαρο Μαξίμο
ροβλέψεων ένα
δελεχ
με πληροφορ
στην Αθήνα την πρ
διεθν
για ρήτρα ανάπτυξης σχ
ές αρχέ
ά με την εξ
ήσεις
ηρέτηση του χρέους, σε μια προσπάθ
λιχού ύψους 63 δισ.
συμβιβασμού κυρίως μεταξύ Γερ
αντίθεση με
ραπεξ
ρισμε
ράπεξ
δο της Συνό
δο των ηγετ
άξει το μέλλον
ω ότι οι τελ
ο πρωθυ
υργός χαρακτή
δου Κορυφής, γ
θα έδ
ξελίξεις μ
φαλαιαχή τους θέση %α
έσοδά
ρισε πολύ σημαντική τη
ρωτοβουλία
μεγαλύτερ
ξους γ
αναλάβει. «Βρισκόμαστε
γραμμ
ροβλέψ
Οι ελλη
ές τρα
ροβλή
Ο Γάλλ
μετέφερ
Καραμούζης, διαθ
Τσίπρα, χαταρχά
φιλικά αισθήματα
λληνι%ού
για τη διαχείριση
σχυρά b
ου προέδρου της Γαλλικής Δημοχρ
λαού, μ
λύση για τη ρύθμιση του ελλην
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ό
NPEs (μη εξυπηρετού
γματα). Ε
ρώπη έχ
λύ μεγάλες
λ Μαχρ
υτή η λύση
χουν 34 δισ. ευρώ βασικά εφάλαια
την Ελλάδ
λλά γ
λλά έχ
Λε Μερ
λη τη
αποδείξει ότι μπορε
ρωθυπουργό. Εξέφρ
Ευρώπη
Τσίπρας.
ροβλήματά της μόνη της, μπορ
Σημείωσ
τη χαρά του γ
άθε φορά που βρίσ%
άει μπρ
στην Αθή
ό αυτή η διέξοδ
α βρεθεί στο πλα
Τρείς
η Πέμπτη
η Ευρ
γνωρίζ
ανακεφαλαιοποιήσεις
χρειάζεται
χαρακτηρ
μη χρ
δεν συνέβαλαν στο
Die Welt: Η τύxn της ελλnνικής κυβέρνησης και της
δημόσιο χρέος της
χώρας βρίσκεται στα χέρια του Σόιμπλε
Ελλάδος, σύμφωνα με
τον Κλ. Ρέγκλινγκ
Η διαμάχη για το χρέος λίγ
Δείτε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για
το τέλος»
τίτλος της εφημερ
ι ελληνικές τράπεζες
τα αυθαίρετα Παράταση και δόσεις
δας «Handelsblatt», η
μείζον ζή
λους προδιαγραφ
φεται συμβιβα
ημα για την Ελλάδα, δήλωσ
διευθύ
προδιαθέ
μος». Και συνεχίζει: «Τ
το σχέδ
ου δομημένου περιβάλλο
ν σύμβουλος του Ευρωπ
έλεγχ
μου «για
την προ
τές η κυβέρνηση
Σταθερότητας (ΕΜΣ),Κλ
Ενέργειας, αφ
ριβάλλ
την Παρ
ή με τη διαδ
χλινγχ σε συνέντευξη που έδωσε στο
ι η σημαντική επιτ
των διαδιχα
έzδοσης χαι ελέγχου τ
The Banke
δόμησης. Αφετέρου προβλεπ
θεώρηση τ
Ο Ευκλείδης
ών μέτρ
ώντας στην ερώτηση για το πώ
δομημ
ριβάλλοντος
αι των
Τσακαλώτος είπε ότι τ
τα πλέον δ
μεθόδ
σης της αυθαίρετης δόμησης
α σταματήσει την απόφαση
ικού συστήματος, ο Ρέγκλινγκ σημ
Οσον αφορά την αυθαίρετη δόμηση, ως ημερομηνία ορόσημο γ
δήποτε
μενη δόση
ράπεζες δεν ή
ρίζεται η 28/7/2011. Ωστό
ηση αυθαιρ
γωγής για
Η εφημερίδ
Die W
της χρίσης στην Ελλάδ
Οι τρά
δυο χρ
βαλλόμ
αναφορά στο θέμα της διευθέτησης του
ζες δεν ή
η πηγή της ελληνικής χρίση
Eαχολουθ
ς υπαγωγή
χρέους, που προκαλεί τη
ροβλήμι
ργήθηχαν ξεχάθ
ρχαιολογικούς χώρ
λτ, ενώ
δάση, ρέμα
χώρου
Βόλφγ
λε. «Τ
α πρόστιμα σ
περιβαλλοντικά ευαίσθητε
ριοχέ
ριοχέ
Δημήτρη Τζ
NATURA κλπ
ή διάθεση
μπουν αγω
ράπεζες, όμ
υπέφεραν
Διευρ
ριτήρια μ
όταν μιλά για τον Σόιμπλ
θηκε το α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα