Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυκλαδική
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 619
ΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 20
ΕΤΟΣ 17ο ΦΥΛΛΟ 3.984 0,50 ΕΥΡΩ
αΣυγκεντρώνω στοιχεία που αφορούν στολμάνι και σε όλη την χερσαία ζώνη. Ομtiς έρχομαι Και στη
Νάξο μαζί με μηχανικούς, περιβαλλοντολόγους και άλλους συνεργάτες μου για να σταχυολογήσει και
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
συμπληρωματικά στοιχεία. Βέβαια, περιμένω να ακούσω Και τις προτάσεις των αυτοδιοικητικών και
όλων των άλλων φορέων του νησιού. Με βάση τις προτάσεις αυτές θα εκπονήσουμε και την μελέτη
του master plan, Η δήλωση ανήκει στον πολιτικό μnΧανκό Αλβέρτο Παύλο Γαμίν, που με απόφαση
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, n οποία προσφάτως εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αιγαίου, ανέλαβε την εκπόνηση του master plan τουλιμανιού του νησιού μας
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ρίχτερ μεταξύ
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
Λέσβου και
THΣNAEΟΥ
Χίου συντάραξε
ΚΑΤΗNΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗΤΟΥ
το Αιγαίο
ΣΕΛ 11
Ολοκληρώθηκε
ΕΝΟΨΕΙ MASTER PLAN.
ο κύκλος Η «Αποκεντρωμένη επικύρωσε την νομιμότητα
Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί
της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του προσφυγή εντός ενός
(1) μηνός από την έκδοση κοινοποίηση της στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου
Δ.Λ.Το ΝΑΞΟΥ με θέμα: Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ
Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου
152 Ν.3463/2006. Μέχρι σήμερα ουδεμία προσφυγή
επισκέψεων
εκπόνησης της Μελέτης Πλαισίου Εργων
κατά της εν λόγω αποφάσεως ασκήθηκε.
Ανάπτυξης λιμένα Νάξου
στις 11 Μαϊου
ΣΕΛΙΔΕΣ 8, 9
του Δημήτρη
Αναγνωστάκη Περισσότερο πράσινο,
σε νησια των
περισσότεροι χώροι
Κυκλάδων ΣΕΛ, 9
Το στιγμιότυπο από τους πρόποδες του κάστρου
της Χώρας Νάξου. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας
Πρασίνου καθαρίζουν το εγγύς της πλατείας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Πραντούνα αλσύλλιο
απεγκλωβίζοντας το από
ο,τι αμαυρώνει την εικόνα του
Πρεμιέρα στη Τήνο
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οφείλει να
δημιουργεί χώρους πρασίνου, να προστατεύει και να
για τις Μικτές των
ενισχύει τα φυσικά οικοσυστήματα. Οφείλει επίσης
ομάδων
ΣΕΛ. 16
να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την διατήρηση
ΣΕΛ 3
και αύξηση της βιοποικιλότητας στην χώρα
e-mail [email protected]
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 84300
22850,24681, FAX: 22850,23511, KIN: 6974.311.260

Τελευταία νέα από την εφημερίδα