Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 13 ΙοTNIOT 20
Λήξη των τουρνουά
Η «πολιτιστική καρδιά
Ράμα.
Για την
προπόνησης
Πάνω απ' όλα το κόμμα
της Προσοτσάνης
του Σκακιστικου
ανάπτυξη
και η διάσπαση
Ομίλου Δράμας
XTύπησε δυνατά
των καπνεργατών
Τα αποτελέσματα
ργαρίτη Τζίμα,
στην Καλή Βρύση
του 2ου verticalRUN Δράμας συνεχίζεται
ηγητή
σελ 3
ελ. 8
ελ. 3
Στη Δράμα 17 και 18 Ιουνίου Σύσκεψη για τα προβλήματα που ταλανίζουν το Νομό Δράμας από τον κ. Κυριαζiδη
Το κατοχικό δάνειο
Το 13ο Αντάμωμα
Χρ. Μέτιος: «Η Δράμα πρέπε
Ηπειρωτών Μακεδονίας
της Γερμανίας
και Θράκης
να διαλέξει ποιον δρόμο θέλει για
Ευάγγελου Χ Μαρινόπουλου
3ο Αντα
να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί
8 lou
λιρ γέμισαν τα νεκροθεσμό
Δ. Κυριαζίδης: «Ανάγκη να υπάρξει ένας συντονισμός και στρατηγικός
ταφεία Ελλάδας με
σχεδιασμός για τα ζητήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας
ώματα εκτελεσμέ
στη Δράμ
Ελλήνων πατριωWrων εδωτι δεν
διαταγάς.
μορφώθησ
αντιστάθηκαν στην πολεμική λαίλαπα
σμού Δράμα
προβλημάτω
Nau Κατέστρεψαν ολόκληρα υριά
άλλων ζητημα
ίκους αδιακρίτως
αρχική σutή
φίλου κα ηλικίας Καταδiκαoαν τον ελλη
θανατο Αδ
νικό λαό
γκαστικό δά
ομού Δράμ
σίαζε ο διοικητής
βουλευτής Δράμα
ράμας κ. Λάτσης
Κατέστρεψαν νΕλλάδaΜε
σίαζε επίσης
ρια ίδης
ρόσωπος από
αυτην ηταν.
σημερινές τιμές οι ιpμανο μάς χρωστούν
ονίας -θpάκ
Χρ. Μέτιος, ο πρύτανης
Σάββατ
είου Πανεπιστημίου θpάκ
ραμriνη
άρχης Δρ
Πατακάκης
ήμου Δράμας
μαγαλύτερο από
ελληνικό δημόσιο
Εισήγηση
σκεψης, έκα
νοιγμα τη
ής 'Εν
Δράμα
Κυριαdδης,
αξύ άλλων
Εμείς τTτούμε-αντί να παrτοίμε
Ν. Δρ
δης, ο αντιδήμαρχος
λεμικές αποζημιώσεις, την επστροφή τού
Προγραμματισμού Δράμας
ιδήμαρ.
οτεραιότητες όσον αφ
κατοχικού δανείου
μια συγγνώμη από
ρόεδρ
σημαντικότ
ροτεραιότητες
Ναογαταοκλήματα που διέπραξαν
νώ όπως είπε
εις βάρος του ελληνικού λαού Οι ερμανοί
aμματέαςτουΓΕΩΤΕΕ Αν. Μaοεδονί
όεδρος
Τη δε
όμως αργούνται τις ποχρεώσεις τους προς
υπάρξει μέχρι τότε μια ολοκλη
Συλλόγο
ηλι- τερα
τη Ελλάδα.
έουνικανοποιήoτιπολ
ρόεδρ
ισημως
λές λες χώρες, πς οποίες έβλαναν κατά
Ιαγκόσμιοllόλεμο καταβάλλ
ετα όσο
τις ανάλογες αποquu σεις. Στην Ελλάδα
vκκταδέυντοaούτενααπαντήσοτvστις
δίκαιες απαιτήσεις της!
Στο επερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
ατι συμβαίνει αυτό; Η εi
Στα σκαριά του Δήμου Δράμας
απλή-Εμείςοινικητέςμετάτο τέλος τού
τέλος, θα γλεντησουν
λοι μαζί με τη
λέμου πηγαίναμε για εργασία στην ηττημένη Γερμανία από
960. Και σήμερα
να άτομο
κάνουμε τοίδιο Επιπλέοναγοράζουμεγερ.
Το πρόγραμμα «Δημιουργικής
μανικάmpd, γερμανικά κρέατα,ακίμα
εμφιαλωμένο νερό,
δικό μαςείναι
καλύτερο. ΗΕλλάδα γέμισε με γερμανικά
Αισθητός ο σεισμός
Απασχόλησης Παιδιών»
σούπερ μάρκετ!
Γερμανούς επιβακίνητα, φοpαγά, λεωφορεία,
των 6,1 Ρίχτερ Στο χώρο της σχολικής μονάδας του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας
όπλα, τεθωρακισμένα
νητα, αεροκαι στη Δράμα
φελούς ερ
ιατρικά μngνήματα, ηλεκτρικές και ηλ
κτpονικές συσκευές.
Αθήνα
Στέλνουμε
φοιτητές μας
ανθρωπ
Δημος αλλά
στην ερμανία, διδάσκουμε στα παιδιά
εγκλωβί
μαςτηνγερμανικηγλώσσα,αφήνουμε τους
Λέσβο
ρογραμματισμο
Καραμπατζάκ
ματος θα χρησιμοποιη
με την
Δευτε- υλοποίηση
ρογράμματος
Γερμανία
εργάζονται εκεί να πν
δηλωθη
υν μόνο
μουργικής Απασχόλησης Παιδιών»
Σχολείου
ισχuροποίησητης
ύς μήνες
μέρες
λείο της
ξύ άλλων
όλης μας
ζάκης.
μοτικά σχ
άμας. Έχει
οφασίσει
υλοποι
γένειες
πηρετήσε τις
ραμμα, στη
ρχόμενη
άν εγγυημένη φύλαξη
γονείς εργάζονται
αση της Πέμπτης.
uθύνεται
ογραμμ
μμετοχής,
φετινό
μβάνει δραστηριότητες
χορός, η ζωΚύκνος
ίας από
ραφική
μουσική
Φέτος, έχουμε την
ηλώσεις
εφημερίδα μας
δήμαρχος Προ- τητα λόγω
Δημήτρης Κ
ναμικού
έχουμε
γραμματισμ
99.47 χρόνια παραδοση στα σαντουιτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα