Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΙΚΕΑ παιρνει loεες απο τη NASA για την επιπλωση μικρών χωρών
Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τρίτη 13/06/2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
Ετος: 250- Αρ Φύλλου
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Τι αλλάζει με το νέο rebate στα φάρμακα
Βορείου Ελλάδος
Οποιος πουλάει περισσότερο, κάνει και μεγαλύτερη έκπτωση
καλύπτουν το 88% του προϋπολογισμού
Επενδύσεις 21,4 δισ.
σε έργα υποδομών έως το 2022
Η σχετική μελέτη της Pricewaterhouse Coopers
εντοπίζει σημαντκό κενό στις επενδύσεις σε υποδοΤlς0εσμεUOεlςTOUς μές, καθώς λόγω της κρίσης περιορίστηκαν στο
1,1% του ΑΕΠ το 2016, από 3,7% το 2006
ργειακό έργο και υποδομές
Ρέγκλινγκ: Εφικτή η έξοδος
μεταφορών (οδικό και οδηροδρομΗ
κό έργο) καλύπτουν το 88% του
της Ελλάδας στις αγορές
προυπολογισμού των 69 με λων
σε υποδομές
επενδύσεω
έχουν anήσε ή προγραμμoτtow
γιο την επόμενη πενταετία (ως
Η Ελλάδα θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά Ρέγκλινγκ, σε δηλώσεις του προς την εφημε
σύντομα και πάλι στα πόδια της, σύμφωνα με ρίδα BId που κυκλοφορεί αύριο Σάββατο
το 2022). Τουρισμός κοι δαχεipση
τον επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ
βλήτων καλυπτουν το υπόλαι
Όπως μεταδίδει η Deutsche Weller Γερ12% των επενδύσεων, το
Εάν η Ελλάδα παραμείνει σε μεταρρυθμιστ. μανός οικονομολόγος ζητά
να ληφθούν
κή τροχιά, θα μπορέσει να εκδώσει και πάλι άμεσα οι αποφάσεις για την εκταμίευση της
Χαρτης
4 δισ. ευρώ
τα πρώτα κρατικά ομόλογα, ίσως ήδη τη
επόμενης δόσης, στο πλαίσιο του τρέχοντος
Η Ελλάδα
τρέχουσα χρονιά ή το αργότερο το 2018
Τρίτου προγράμματος στήριξης.
εκτιμά ο επικεφαλής του Ταμείου Κλάους
θετικό παράδειγμα
απορρόφησης
κονδυλίων
Ο στόχος της δ
«Καθημερινή
ς Γαλ
λαός μ
σηματοδ
ς εξελίξεις, όπως
μικών
η θέση τη
Γαλλίας, Μπρού
Ελλάδα
ρωπαϊκή
ρτάζ της εφημ
διευκολύνω τις δ
ρίδας,
Λεμέρ
Αθήνα τη Δευτέρ
ροηγουμ
Βερναρδάκης
Βέρνη
Γάλλος
ρόεδρος
Σε πολύ ώριμο
Πέμπτη
ίσκεψή
Γαλλίας,
στην Ελλάδα
λίγα 24ωρ
ήριζαν την νή
τρεις φορές κληση
μα συνολική
Ελλάδα, αυτήν τη
Eurog
ηλεφωνικά μ
την Ελλάδα
ερότη
της Πέμπτης, θεωρόμως,
βέρνηση
ργόr Αλέξη Τσinρα
άται σημα
έρ πολύ σύντομ
Εφημερίδα
Εμανουέλ Μακρόν
έχει ήδη