Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -ΤΦ.:1.00Ε Α.Φ. 4985Τρίτη 13.06.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Intertech.
Στασιμότητα
Στις 26
Πρωτιά της Ετενδυτικής
Η αναλογία των «λουκέτων
Ιουλίου η
Τράπεζας της Ελλάδος
κλείδωσε στο 28%
Γενική
Συνέλευση
Η Intertech INTET
μικό ημερολόγιο
2017, το
ως προς
την ημερομηνία διεξαγωγής
της Εmpιας Ταντιxής ΓενιΣυνέλευσης
Μετόχων.
Η Γενική Συνέλευση θ
πραγματοποιηθ
Τετάρτη 26
λίου 2017
αντί της 29 Ιουνίου
2017, όπως είχe
Jumbo:
Ανεβάζει τον πήχη
ΠεριορίστηΚαν οι επενδύσεις
στα 18 ευρώ
Απότομη πτώση στις
η Eurox
παραγγελίες μηχανημάτων
Οι παραγγελίες υποχώρησαν
3,1% σε σύγκριση με τον
τον Απρίλιο κατά 3,1%
προηγούμενο μήνα, έπειτα
ανόδου 14% το Μάρτιο χαι από άνοδο 1,4% το Μάgπο,
Νέα, wηλότερη τιμή-στόχο
πρόβλεψης των ειδwών για
γνωστοποίησε το υπουργιaό
για τη μετοχή
8 από πτώση 1%. Περιορίστη
μβούλιο, σύμφωνα μ
-0,95%
4,7 ευρώ
MarketWatch.
Χρηματιστηριακή
ομόσιο τομέα.
της στην οποία διατηρ
Αντίθετα, οι ΟιHονομολόγοι
σύσταση «Ολerwei
Οι βασι%ές παραγγελίες
τον Nikkei ανέμεναν μικρότε
Μία καλή μία μεγάλη δόση φαίνεται να απο
διατiτωσηxαι Η χρηματιστηριακή χάνει
οη πτώση, της τάξης του 1
μηχανημάτων υποχώρησαν
μβιβασμό,
τελούν τα
τον Απρίλιο για πρώτη φορά
τρεις μήνες, όπως
οποίος-εκτός απρόοπτου- διαφαίνεται για το Eurogroup της
Σe ετή
βάση, οι βασικές ικότητα: τη
5ης Ιουνίου
ρά την zoίση
η κυβέρνπαραγγελίες
ενημέρωσε σήμερα
λούμενη
ηση. Η
υποχώρηση οφείλε.
στην πτώση
που εμφάνισαν οι
πρώτο εξάμηνο της χρήση
επενδύσεις στις κατασκευές Τους τελευταίους μήνες, ο
2016-17.
Στην Αθήνα
aαι στον δημόσιο τομέα, η
άπονες εξαγωγείς έχουν
Με μερίδιο
γοράς κοντά
λάνο,
μετά το
ία Επίρασε my σταθερή λάβtι στήριξη από την ισχυρή
40% στην Ελλάδ
ένταξη στο
πρόγραμμα
της νομοθέτησης
ποτήρι
-0,95% ζήτηση για εξοπλισμό παρο- ταpόσμια tήτηση για high
ΜΠΕΛΑ
ποσοτικής χαλάρωσης της
έξτρα μέτρων την περα
tech προϊόντα, αλλά
ίναι ένας από τους ναλύτεg- νωmς ημιαγωγ
ΕΚΤ έχει χαμηλώσει αισθη- σμένη εβδομάδα η εκταμίε
ους τρό
τις σταθερές δραστηριότητες
τά και οι παρεμβάσεις για
ση της δόσης έχει έρθει πιο
δύσεις
ις στην αναμενόΟι βασικές παραγγελίες
στην αμερ
awεζική μεταποίηση, παρότι
τόνωση της ανάπτυξη
μενη ανάκαμψη τη
μηχανημάτων
δείκτης επιχειρηματικής επέ
χής ζήτηση
μά τη
δυσης, υποχώρησαν κατά όmpες τον εργοστοίων τους.